• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalająca wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii.
   Oferta specjalności:
   • Analityk Rynku,
   • Ekobiznes,
   • Gospodarka Publiczna.
   Perspektywy zatrudnienia
   Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Finanse i rachunkowość
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów. Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości.
   Oferta specjalności:
   • Bankowość i Ubezpieczenia,
   • Finanse i Administracja Publiczna,
   • Finanse i Rachunkowość Spółek,
   • Inwestycje i Nieruchomości,
   • Rynki Finansowe.
   Perspektywy zatrudnienia
   Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych instytucji lub przedsiębiorstw, mających do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, biurach rachunkowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w jednostkach administracji publicznej. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiada podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych warunkującą uzyskanie określonych umiejętności praktycznych. Jest przygotowany do opracowywania programów działania przedsiębiorstw, ich wdrażania oraz kontroli realizacji w warunkach postępującego umiędzynaradawiania działalności gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz pracy zespołowej. Zna dwa języki obce – w tym zalecany język angielski – na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania.
   Oferta specjalności:
   • Biznes Międzynarodowy
   • International Business 
   • Innowacje i przedsiębiorczość
   • Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
   • Rynki Europejskie
   • Zarządzanie Projektami Europejskimi 
   Perspektywy zatrudnienia
   Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.
   Oferta specjalności:
   • Komunikacja Marketingowa,
   • Menedżer Biznesu,
   • Zarządzanie Marką
   • Zarządzanie Projektami,
   • Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
   • Zarządzanie Sprzedażą.
   Perspektywy zatrudnienia
   Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, specjalisty ds. marketingu a także kierownika zespołu czy też menadżera średniego szczebla zarządzania w rożnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, historia muzyki, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • El-ekonomi.
  ocena

  MSG - kochana perełka. Plany które miałam na życie były zupełnie inne niż to co teraz studiuję. Chyba mam szczęście, że tu trafiłam, bo spotkać tak przyjazne otoczenie, ludzi i BA! nawet wykładowcy są "znośni" a u niektórych żałuję, że tak szybko kończą zajęcia (np. wykłada z HSM czy współczesne systemy polityczne). Nie żałuję, bo te studia i życie studenckie w tym miejscu wiele mnie nauczyło. Polecam, jeśli ktoś się boi ;)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityk Rynku
 • Ekobiznes
 • Gospodarka Publiczna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i Ubezpieczenia
 • Finanse i Administracja Publiczna
 • Finanse i Rachunkowość Spółek
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rynki Finansowe.
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy
 • International Business 
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
 • Rynki Europejskie
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Komunikacja Marketingowa
 • Menedżer Biznesu
 • Zarządzanie Marką
 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Sprzedażą
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityk Rynku
 • Ekobiznes
 • Gospodarka Publiczna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i Doradztwo Finansowe
 • Finanse i Rachunkowość Administracji Rządowej i Samorządowej
 • Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek
 • Instytucje Bankowe i Ubezpieczeniowe
 • Inwestycje i Rynki Nieruchomości
 • Rynki Finansowe
 • Skarbowość - Procedury i Zobowiązania Podatkowe
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy
 • International Business
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna
 • Rynki Europejskie
 • Turystyka w Biznesie Międzynarodowym
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Komunikacja Korporacyjna i Public Relations
 • Konsulting Strategiczny
 • Marketing Internetowy i e-commerce
 • Marketing w Biznesie i Organizacjach Non-Profit
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityk Rynku
 • Ekobiznes
 • Gospodarka Publiczna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i Ubezpieczenia
 • Finanse i Administracja Publiczna
 • Finanse i Rachunkowość Spółek
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rynki Finansowe.
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
 • Rynki Europejskie
 • Zarządzanie Projektami Europejskimi
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Komunikacja Marketingowa
 • Menedżer Biznesu
 • Zarządzanie Marką
 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Sprzedażą
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityk Rynku
 • Ekobiznes
 • Gospodarka Publiczna
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i Doradztwo Finansowe
 • Finanse i Rachunkowość Administracji Rządowej i Samorządowej
 • Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek
 • Instytucje Bankowe i Ubezpieczeniowe
 • Inwestycje i Rynki Nieruchomości
 • Rynki Finansowe
 • Skarbowość - Procedury i Zobowiązania Podatkowe
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Specjalności:
 • Biznes Międzynarodowy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna
 • Rynki Europejskie
 • Turystyka w Biznesie Międzynarodowym
 • Zarządzanie Projektami Europejskimi
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Menedżer Badań i Analiz Marketingowych
 • Komunikacja Korporacyjna i Public Relations
 • Konsulting Strategiczny
 • Lean Management 
 • Logistyka w biznesie
 • Marketing Internetowy i e-commerce
 • Marketing w Biznesie i Organizacjach Non-Profit
 • Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi