opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Podyplomowe

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH
PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I SKARBOWA
PRAWO DOWODOWE