ul. Oleska 48

45-052 OPOLE

tel. 77 452 7100

tel./fax:77 452 7101

mail: chemia@uni.opole.pl

http://chemia.uni.opole.pl/

ul. Oleska 48

45-052 OPOLE

tel. 77 452 7100

tel./fax:77 452 7101

mail: chemia@uni.opole.pl

http://chemia.uni.opole.pl/

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Chemia
  STUDIA I STOPNIA
  Specjalności
  • Chemia biologiczna (lic., 3 lata) – zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnej chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci tej specjalności dodatkowo będą zapoznani z procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych oraz sposobami ingerencji w te procesy – projektowanie, wytwarzanie oraz mechanizmy działania związków biologicznie czynnych (leków, pestycydów, środków konserwujących itp.). 
  • Chemia nowoczesnych materiałów (inż., 3,5 roku) – zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chemii poszerzonej o znajomość sposobów wytwarzania nowoczesnych materiałów polimerowych o ściśle określonych właściwościach i mających konkretne zastosowania.
  STUDIA II STOPNIA
  Specjalności
  • Chemia biologiczna. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii biologicznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, w firmach farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
  • Chemia kosmetyczna. Studia na tej specjalności umożliwią ugruntowanie wiedzy z chemii, biegłość w obszarze chemii kosmetycznej oraz poznanie metodologii rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent zna zasady stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach analitycznych i potrafi stosować je do określonego oznaczenia analitycznego oraz w zakresie badań strukturalnych. Potrafi dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także brać aktywny udział w pracy zespołowej. Absolwent tej specjalności zna metody otrzymywania i analizy chemicznej materiałów kosmetycznych, monitorowania i kontroli jakości kosmetyków, bezpiecznego ich stosowania oraz oceny oddziaływania kosmetyków na środowisko. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, laboratoriach chemicznych, laboratoriach analitycznych pracujących m.in. na rzecz firm kosmetycznych, farmaceutycznych itp. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
  • Nowoczesne materiały polimerowe. Absolwent posiada pogłębioną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu chemii. Potrafi określić zależności pomiędzy strukturą materiałów polimerowych, technologią ich syntezy i przetwarzania a właściwościami użytkowymi. Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach wytwórczych, przetwórczych i usługowych, są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia wytwórczej i usługowej działalności gospodarczej, głównie w branży tworzyw sztucznych. Absolwent ma wpojone zasady ustawicznego kształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Chemia i analityka żywności
  Celem kształcenia realizowanym na kierunku Chemia i analityka żywności jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie chemii, otrzymywania, przetwarzania i charakterystyki żywności – w szczególności chemii żywności oraz metod analizy żywności. 
  Specjalności
  • Analityka żywności (lic., 3 lata)
  Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi lepsze dopasowanie się do rynku pracy, jak również będą stanowiły bodziec to zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy operującej na rynku żywności. Absolwent będzie mógł również rozpocząć pracę w laboratoriach przemysłowych badawczych i badawczo-rozwojowych.
  • Dietetyka (lic., 3 lata)
  Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny. Wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów będzie mógł  wykorzystać najpełniej w działaniach, w których skład chemiczny i jakość żywności decyduje o zakresie zastosowania określonych produktów. Tego typu wymagania stawiane są pracownikom coraz liczniejszych laboratoriów, funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw wytwarzających finalne formy produktów spożywczych oraz laboratoriów funkcjonujących na potrzeby służby zdrowia i placówek opieki. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju kompetencje w sferze usług.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i analityka żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

studentchem Ocena

wysoki poziom kształcenia. Polecam.

ronaldo Ocena

studia mało wymagajace (nowoczesne materiały). na samej uczelni mało się dzieje, ludzie sztywni


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: