• CHEMIA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Chemia
   Przyjęcia na studia odbywać się będą na kierunek Chemia, z tym że ze względu na różnice w programach specjalności, kandydaci będą musieli od razu zdeklarować swoje preferencje co do wyboru specjalności (z ewentualnym podaniem alternatywnych). Ostateczny wybór specjalności (lub jej zmiana) może jeszcze nastąpić ewentualnie z początkiem pierwszego semestru.
   • Chemia biologiczna - zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnej chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci tej specjalności doddatkowo będą zapoznani z procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych oraz sposobami ingerencji w te procesy - projektowanie, wytwarzanie oraz mechanizmy działania związków biologicznie czynnych (leków, pestycydów, środków konserwujących). 
   • Chemia nowoczesnych materiałów – zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chemii poszerzonej o znajomość sposobów wytwarzania nowoczesnych materiałów polimerowych o ściśle określonych właściwościach i mających konkretne zastosowania.
   • Chemia kosmetyczna - umożliwi poszerzenie w stosunku do studiów I stopnia wiedzy i umiejętności z chemii oraz w zakresie wybranej specjalności pozwalającym na samodzielne wykonanie pracy magisterskiej.
   Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału. Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Chemia i analityka żywności
   Celem kształcenia realizowanym na kierunku Chemia i analityka żywności jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie chemii, otrzymywania, przetwarzania i charakterystyki żywności – w szczególności chemii żywności oraz metod analizy żywności. Absolwent kierunku Chemia i analityka żywności będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi lepsze dopasowanie się do rynku pracy, jak również będą stanowiły bodziec do zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy działającej na rynku żywności. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku chemia i analityka żywności lub kierunkach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i analityka żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (2)

 • studentchem
  ocena

  wysoki poziom kształcenia. Polecam.

 • ronaldo
  ocena

  studia mało wymagajace (nowoczesne materiały). na samej uczelni mało się dzieje, ludzie sztywni

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia nowoczesnych materiałów
CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia nowoczesnych materiałów
 • Chemia kosmetyczna

Niestacjonarne