• CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Chemia
   Przyjęcia na studia odbywać się będą na kierunek Chemia, z tym że ze względu na różnice w programach specjalności, kandydaci będą musieli od razu zdeklarować swoje preferencje co do wyboru specjalności (z ewentualnym podaniem alternatywnych). Ostateczny wybór specjalności (lub jej zmiana) może jeszcze nastąpić ewentualnie z początkiem pierwszego semestru.
   • Chemia biologiczna - zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnej chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci tej specjalności doddatkowo będą zapoznani z procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych oraz sposobami ingerencji w te procesy - projektowanie, wytwarzanie oraz mechanizmy działania związków biologicznie czynnych (leków, pestycydów, środków konserwujących). 
   • Chemia nowoczesnych materiałów – zapewnia uzyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu chemii poszerzonej o znajomość sposobów wytwarzania nowoczesnych materiałów polimerowych o ściśle określonych właściwościach i mających konkretne zastosowania.
   • Chemia kosmetyczna - umożliwi poszerzenie w stosunku do studiów I stopnia wiedzy i umiejętności z chemii oraz w zakresie wybranej specjalności pozwalającym na samodzielne wykonanie pracy magisterskiej.
   Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału. Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Chemia i analityka żywności
   Celem kształcenia realizowanym na kierunku Chemia i analityka żywności jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności w zakresie chemii, otrzymywania, przetwarzania i charakterystyki żywności – w szczególności chemii żywności oraz metod analizy żywności. Absolwent kierunku Chemia i analityka żywności będzie przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, rolno-spożywczym, w zakładach przetwórczych i usługowych zajmujących się otrzymywaniem, przetwarzaniem oraz utylizacją żywności. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi lepsze dopasowanie się do rynku pracy, jak również będą stanowiły bodziec do zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy działającej na rynku żywności. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku chemia i analityka żywności lub kierunkach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i analityka żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka lub biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (2)

 • studentchem
  ocena

  wysoki poziom kształcenia. Polecam.

 • ronaldo
  ocena

  studia mało wymagajace (nowoczesne materiały). na samej uczelni mało się dzieje, ludzie sztywni

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia nowoczesnych materiałów
CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI
 
Studia II stopnia:
CHEMIA
Specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia nowoczesnych materiałów
 • Chemia kosmetyczna

Niestacjonarne