• AUTOMATYKA I ROBOTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
   Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią i praktyką urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie dziedziny życia. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Niezwykle interesującym i otwartym dla absolwentów  kierunku Automatyka i Robotyka jest rozwijający się dynamicznie rynek pracy związany z zastosowaniami systemów sterowania w wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej, teleinformatyce, inteligentnych budynkach. Ofertę kierunku rozszerza także kształcenie w dziedzinie nowoczesnych metod produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Unikalne w skali kraju laboratoria badawcze pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji tego typu systemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektrotechnika

   STUDIA I STOPNIA

   Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów w formie stacjonarnej oraz dziewięć semestrów w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, a w końcowych semestrach obieralne bloki przedmiotów profilujących z zakresu elektroenergetyki, użytkowania energii elektrycznej oraz układów sterowania i systemów pomiarowych.

   STUDIA II STOPNIA

   Studia drugiego stopnia prowadzone są w ramach specjalności. Trwają trzy semestry w formie stacjonarnej oraz cztery semestry w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania, analizy i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych w obszarze elektrotechniki narzędzi informatycznych i elektronicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
   Kierunek Informatyka oferuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bardzo szerokiego obszaru zastosowań współczesnej informatyki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: od przetwarzania sygnałów w medycynie, poprzez cyfrowe systemy sterowania w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji różnych szczebli aż zastosowania domowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie elektroniki, informatyki, materiałoznawstwa, biomechaniki i robotyki. Zasadniczym elementem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem a także obecnego i przewidywanego w przyszłości zakresu zastosowań technologii w medycynie.
   Szczególną cechą studiów na Inżynierii Biomedycznej jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mikroelektronika w technice i medycynie
   Mikroelektronika jest dziedziną nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów elektrycznych o niewielkich amplitudach w miniaturowych urządzeniach elektronicznych. Układy mikroelektroniczne są aktualnie obecne w niemal każdym urządzeniu elektrycznym, począwszy od przedmiotów codziennego użytku aż po specjalistyczny sprzęt przemysłowy i medyczny. Celem studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest wykształcenie inżyniera o wiedzy i umiejętnościach koniecznych do obsługi i projektowania urządzeń mikroelektronicznych.
   Cechą szczególną studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale przy współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Studenci mają kontakt z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym, zaawansowanym oprogramowaniem inżynierskim oraz bieżącymi mikroelektronicznymi technologiami submikronowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Komputerowe Systemy Sterowania
 • Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków
 • Elektroenergetyka
 • Energoelektronika i napęd elektryczny
 • Pomiary technologiczne i biomedyczne
 • Platforma technologiczna Smart Grids
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
 • Inżynieria oprogramowania i systemów
 • Systemy inform. w produkcji i administracji
 • Grafika komputerowa
 • Systemy inteligentne
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Informatyka i Elektronika Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów
 • Biomechanika i Robotyka
 • Bionanotechnologie
 • Emerging Health Care Technologies

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu 
ELEKTROTECHNIKA
 • Automatyka i metrologia
 • Elektroenergetyka
 • Inżynieria komputerowa w przemyśle

Podyplomowe

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Informatyka i zarządzanie w przedsiębiorstwie i administracji
 • Zarządzanie lokalnymi sieciami komputerowymi
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Studia dla nauczycieli technologii informacyjnych i informatyki
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I STEROWANIE CYFROWE
NOWOCZESNA GRAFIKA KOMPUTEROWA
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH
UKŁADY ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W ZAKŁADACH GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
WYBRANE ZAGADNIENIA WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW