• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
   Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią i praktyką urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie dziedziny życia. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Niezwykle interesującym i otwartym dla absolwentów  kierunku Automatyka i Robotyka jest rozwijający się dynamicznie rynek pracy związany z zastosowaniami systemów sterowania w wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej, teleinformatyce, inteligentnych budynkach. Ofertę kierunku rozszerza także kształcenie w dziedzinie nowoczesnych metod produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Unikalne w skali kraju laboratoria badawcze pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji tego typu systemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektrotechnika

   STUDIA I STOPNIA

   Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów w formie stacjonarnej oraz dziewięć semestrów w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, a w końcowych semestrach obieralne bloki przedmiotów profilujących z zakresu elektroenergetyki, użytkowania energii elektrycznej oraz układów sterowania i systemów pomiarowych.

   STUDIA II STOPNIA

   Studia drugiego stopnia prowadzone są w ramach specjalności. Trwają trzy semestry w formie stacjonarnej oraz cztery semestry w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania, analizy i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych w obszarze elektrotechniki narzędzi informatycznych i elektronicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
   Kierunek Informatyka oferuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bardzo szerokiego obszaru zastosowań współczesnej informatyki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: od przetwarzania sygnałów w medycynie, poprzez cyfrowe systemy sterowania w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji różnych szczebli aż zastosowania domowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie elektroniki, informatyki, materiałoznawstwa, biomechaniki i robotyki. Zasadniczym elementem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem a także obecnego i przewidywanego w przyszłości zakresu zastosowań technologii w medycynie.
   Szczególną cechą studiów na Inżynierii Biomedycznej jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mikroelektronika w technice i medycynie
   Mikroelektronika jest dziedziną nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów elektrycznych o niewielkich amplitudach w miniaturowych urządzeniach elektronicznych. Układy mikroelektroniczne są aktualnie obecne w niemal każdym urządzeniu elektrycznym, począwszy od przedmiotów codziennego użytku aż po specjalistyczny sprzęt przemysłowy i medyczny. Celem studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest wykształcenie inżyniera o wiedzy i umiejętnościach koniecznych do obsługi i projektowania urządzeń mikroelektronicznych.
   Cechą szczególną studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale przy współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Studenci mają kontakt z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym, zaawansowanym oprogramowaniem inżynierskim oraz bieżącymi mikroelektronicznymi technologiami submikronowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Komputerowe Systemy Sterowania
 • Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków
 • Elektroenergetyka
 • Energoelektronika i napęd elektryczny
 • Pomiary technologiczne i biomedyczne
 • Platforma technologiczna Smart Grids
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
 • Inżynieria oprogramowania i systemów
 • Systemy inform. w produkcji i administracji
 • Grafika komputerowa
 • Systemy inteligentne
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Informatyka i Elektronika Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów
 • Biomechanika i Robotyka
 • Bionanotechnologie
 • Emerging Health Care Technologies

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu 
ELEKTROTECHNIKA
 • Automatyka i metrologia
 • Elektroenergetyka
 • Inżynieria komputerowa w przemyśle

Podyplomowe

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Informatyka i zarządzanie w przedsiębiorstwie i administracji
 • Zarządzanie lokalnymi sieciami komputerowymi
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Studia dla nauczycieli technologii informacyjnych i informatyki
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I STEROWANIE CYFROWE
NOWOCZESNA GRAFIKA KOMPUTEROWA
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH
UKŁADY ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W ZAKŁADACH GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
WYBRANE ZAGADNIENIA WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW
INTERNETOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE