• ELEKTRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektronika
   Absolwenci kierunku Elektronika są poszukiwanymi na rynku IT specjalistami, posiadającymi umiejętności projektowania, testowania oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych. Dzięki zastosowaniu efektywnych metod praktycznego kształcenia, realizowanego w nowoczesnych laboratoriach, są przygotowywani do budowy systemów opartych o układy analogowe, procesory, cyfrowe układy programowalne, potrafią implementować funkcjonalności systemu z podziałem między sprzęt a oprogramowanie, projektować układy scalone, a także prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Znajdują pracę w firmach zajmujących się projektowaniem, pomiarami, testowaniem i konfiguracją nowoczesnych systemów elektronicznych (przemysłowych, multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych, teleinformatycznych) spełniających bardzo rygorystyczne normy (kompatybilności elekromagnetycznej, pracy w środowiskach niebezpiecznych, bezpieczeństwa funkcjonalnego).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS) Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Kierunek prowadzony również w jezyku angielskim. Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Electronics and Telecommunications) nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania, wytwarzania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Znajdują zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, w firmach zajmujących się projektowaniem, instalacją i diagnostyką nowoczesnych systemów o bardzo szerokim spektrum zastosowań (elektronika w motoryzacji, w medycynie, elektronika przemysłowa, fotowoltaika i sensory, sprzęt dla potrzeb sieci komputerowych, korporacyjnych) oraz w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności ruchomej. Możliwość studiów w języku angielskim otwiera także zagraniczne rynki pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
   Absolwenci kierunku Informatyka łatwo znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych, w szczególności: systemów rozproszonych, sieci, grafiki komputerowej, systemów inteligentnych, środowisk wspierania tworzenia aplikacji. Proces dydaktyczny uwzględnia właściwą równowagę między teorią a praktyką, dając umiejętność projektowania i programowania oraz znajomość inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Program nauczania opracowany we współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi w kraju i za granicą sprawia, że absolwenci kierunku Informatyka potwierdzają  zgodność wykształcenia z zadaniami stawianymi im w pracy. Fakt ten, a także szybko uzyskiwane wysokie zarobki potwierdzają słuszność decyzji o podjęciu studiów na tym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Teleinformatyka
   Absolwenci kierunku Teleinformatyka są w stanie aktywnie podołać wyzwaniom, które stawia przed nimi rozwój tej dziedziny, rozumianej jako platforma oferowania różnorodnych usług dla społeczeństwa informacyjnego. Specjalista teleinformatyk dysponuje umiejętnościami z zakresu projektowania infrastruktury teleinformatycznej w różnych skalach oraz aplikacji dla Internetu Przyszłości i Internetu Rzeczy (wirtualizacja zasobów sieciowych, programowanie sieciowe, techniki i systemy komunikacji multimedialnej, e-administracja, e-bankowość), a także z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych, w firmach produkujących oprogramowanie dla operatorów sieci i nowych usług telekomunikacyjnych oraz w jednostkach posiadających własne sieci komputerowe, w charakterze ich projektantów i administratorów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA
TELEINFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA
TELEINFORMATYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA

Podyplomowe

ELEKTRONIKA STOSOWANA - PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE, APLIKACJE
INFORMATRYKA - PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW
METODY WYTWARZANIA ORPOGRAMOWANIA
NOWOCZESNE SIECI I USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
SYSTEMY BAZ DANYCH
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Doktoranckie

ELEKTRONIKA
INFORMATYKA
TELEKOMUNIKACJA