• ELEKTRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Elektronika
  Absolwenci kierunku Elektronika są poszukiwanymi na rynku IT specjalistami, posiadającymi umiejętności projektowania, testowania oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych. Dzięki zastosowaniu efektywnych metod praktycznego kształcenia, realizowanego w nowoczesnych laboratoriach, są przygotowywani do budowy systemów opartych o układy analogowe, procesory, cyfrowe układy programowalne, potrafią implementować funkcjonalności systemu z podziałem między sprzęt a oprogramowanie, projektować układy scalone, a także prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Znajdują pracę w firmach zajmujących się projektowaniem, pomiarami, testowaniem i konfiguracją nowoczesnych systemów elektronicznych (przemysłowych, multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych, teleinformatycznych) spełniających bardzo rygorystyczne normy (kompatybilności elekromagnetycznej, pracy w środowiskach niebezpiecznych, bezpieczeństwa funkcjonalnego).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS) Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Kierunek prowadzony również w jezyku angielskim. Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Electronics and Telecommunications) nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania, wytwarzania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Znajdują zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, w firmach zajmujących się projektowaniem, instalacją i diagnostyką nowoczesnych systemów o bardzo szerokim spektrum zastosowań (elektronika w motoryzacji, w medycynie, elektronika przemysłowa, fotowoltaika i sensory, sprzęt dla potrzeb sieci komputerowych, korporacyjnych) oraz w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności ruchomej. Możliwość studiów w języku angielskim otwiera także zagraniczne rynki pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
  Absolwenci kierunku Informatyka łatwo znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych, w szczególności: systemów rozproszonych, sieci, grafiki komputerowej, systemów inteligentnych, środowisk wspierania tworzenia aplikacji. Proces dydaktyczny uwzględnia właściwą równowagę między teorią a praktyką, dając umiejętność projektowania i programowania oraz znajomość inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Program nauczania opracowany we współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi w kraju i za granicą sprawia, że absolwenci kierunku Informatyka potwierdzają  zgodność wykształcenia z zadaniami stawianymi im w pracy. Fakt ten, a także szybko uzyskiwane wysokie zarobki potwierdzają słuszność decyzji o podjęciu studiów na tym kierunku.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Teleinformatyka
  Absolwenci kierunku Teleinformatyka są w stanie aktywnie podołać wyzwaniom, które stawia przed nimi rozwój tej dziedziny, rozumianej jako platforma oferowania różnorodnych usług dla społeczeństwa informacyjnego. Specjalista teleinformatyk dysponuje umiejętnościami z zakresu projektowania infrastruktury teleinformatycznej w różnych skalach oraz aplikacji dla Internetu Przyszłości i Internetu Rzeczy (wirtualizacja zasobów sieciowych, programowanie sieciowe, techniki i systemy komunikacji multimedialnej, e-administracja, e-bankowość), a także z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych, w firmach produkujących oprogramowanie dla operatorów sieci i nowych usług telekomunikacyjnych oraz w jednostkach posiadających własne sieci komputerowe, w charakterze ich projektantów i administratorów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry