• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Nauki o rodzinie
   W trakcie studiów, które z natury rzeczy mają charakter interdyscyplinarny, dominuje nastawienie na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłych ról zawodowych i społecznych. Dlatego wiele uwagi poświęca się kwestiom psychologicznym, prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i opiekuńczo-wychowawczym. Podobnie sprofilowane są też praktyki, odbywane przez studentów w poradniach małżeńsko-rodzinnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i charytatywnych. Absolwent studiów I stopnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie "Wychowania do życia w rodzinie" i "Etyka". Może podjąć pracę jako specjalista do spraw rodziny, doradca, kurator społeczny, mediator i konsultant w poradniach małżeńskich i rodzinnych, referent d/s pomocy społecznej, opiekun osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Toruń - kierunek Teologia
   Dlaczego warto studiować teologię?
   • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą.
   • Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby prowadzić działalność katechetyczną, duszpasterską.
   • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii.
   • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
   • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
   • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK.
   • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+).
   • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
   • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  
   • W ramach kierunku istnieje specjalność katechetyczno-pastoralna
   Po studiach absolwent:
   • Ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
   • Ma możliwość nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.
   • Może pracować jako pedagog społeczny sprawujący opiekę wśród ludzi niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych.
   • Może pracować jako organizator turystyki krajów biblijnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • iwet
  ocena

  Jestem na 3 roku nauk o rodzinie. Jestem bardzo zadowolona. Po studiach chciałabym pracować w mediach u Ojca Dyrektora.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
TEOLOGIA
 
Studia I stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Specjalność nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i nauczanie etyki
 • Doradca i asystent rodziny
 • Pozamedyczna pomoc hospicyjno –geriatryczna
 
Studia II stopnia:
NAUKI O RODZINIE
Specjalności:
 • Specjalność nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i nauczanie etyki
 • Mediacje rodzinne

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
TEOLOGIA