Ul. Gagarina 37

 87-100 Toruń.

Tel: +48 56 611-49-90; +48 56 611-49-94

Fax:+48 56 611-49-91

Email: teologia@umk.pl

http://www.teologia.umk.pl/

Ul. Gagarina 37

 87-100 Toruń.

Tel: +48 56 611-49-90; +48 56 611-49-94

Fax:+48 56 611-49-91

Email: teologia@umk.pl

http://www.teologia.umk.pl/

 • NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Nauki o rodzinie
  W trakcie studiów, które z natury rzeczy mają charakter interdyscyplinarny, dominuje nastawienie na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłych ról zawodowych i społecznych. Dlatego wiele uwagi poświęca się kwestiom psychologicznym, prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i opiekuńczo-wychowawczym. Podobnie sprofilowane są też praktyki, odbywane przez studentów w poradniach małżeńsko-rodzinnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i charytatywnych. Absolwent studiów I stopnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie "Wychowania do życia w rodzinie" i "Etyka". Może podjąć pracę jako specjalista do spraw rodziny, doradca, kurator społeczny, mediator i konsultant w poradniach małżeńskich i rodzinnych, referent d/s pomocy społecznej, opiekun osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia oraz ocena pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Teologia
  Dlaczego warto studiować teologię?
  • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą.
  • Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby prowadzić działalność katechetyczną, duszpasterską.
  • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii.
  • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
  • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
  • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK.
  • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+).
  • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
  • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  
  • W ramach kierunku istnieje specjalność katechetyczno-pastoralna
  Po studiach absolwent:
  • Ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
  • Ma możliwość nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.
  • Może pracować jako pedagog społeczny sprawujący opiekę wśród ludzi niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych.
  • Może pracować jako organizator turystyki krajów biblijnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

iwet Ocena

Jestem na 3 roku nauk o rodzinie. Jestem bardzo zadowolona. Po studiach chciałabym pracować w mediach u Ojca Dyrektora.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: