pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Tel. 664 080 246

e-mail.: kamil.kuskowski@akademiasztuki.eu

http://wminm.akademiasztuki.eu/

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Tel. 664 080 246

e-mail.: kamil.kuskowski@akademiasztuki.eu

http://wminm.akademiasztuki.eu/

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Grafika
  Studia I stopnia specjalność multimedia przygotowują do pracy w środowisku nowych mediów. Studenci uzyskują wyjątkowe umiejętności praktyczne wysoko cenione przez pracodawców z branż: medialnej i reklamowej.
  Studia I stopnia specjalności fotografia przygotowują do pracy w zawodach związanych z fotografią traktowaną z jednej strony jako rzemiosło, z drugiej jako gałąź sztuki współczesnej. Studenci pracują pod kierunkiem wybitnych fotografów i artystów, w profesjonalnie wyposażonych studiach fotograficznych. Przygotowują się do kontynuacji studiów na II stopniu.
  Studia I stopnia na specjalności film eksperymentalny i animacja przygotowują do pracy w zawodach filmowca i animatora przy szczególnym uwzględnieniu nowatorskiego i eksperymentalnego podejścia do obrazu ruchomego. bPodczas studiów studenci zdobywają wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z obszaru kina eksperymentalnego i animowanego. Realizują ćwiczenia praktyczne, które wprowadzają ich w zawody filmowca - eksperymentatora oraz animatora. Zajęcia oraz wykłady prowadzone są przez  wybitnych specjalistów. Przygotowujemy studentów do podjęcia studiów II stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika przewidziane są dwa etapy. Etap I to przegląd i autoprezentacja samodzielnie wykonanych prac  związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów.  Na podstawie prac kandydata Komisja Egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Etap II to egzamin specjalistyczny (4 godziny + rozmowa). Kandydat zalicza egzamin praktyczny jeżeli zdobędzie ponad 50 punktów możliwych do zdobycia. Kandydat, posługując się prostymi narzędziami rejestracji obrazu (aparat cyfrowy z funkcją filmowania, telefon komórkowy z aparatem i funkcją filmowania), realizuje zadany temat. Ocena pracy zostanie dokonana podczas rozmowy z kandydatem na temat realizacji jego pracy.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest egzamin wstępny. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego prace zrealizowane podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Malarstwo
  Studia I stopnia w zakresie malarstwa są oparte na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i obiegu sztuki. Studia na tym kierunku łączą tradycyjną praktykę warszatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych w obszarze szeroko rozumianego malarstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo przewidziane są dwa etapy. Etap I to przegląd samodzielnie wykonanych prac  związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów.  Na podstawie prac kandydata Komisja Egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Etap II to egzamin specjalistyczny. Kandydat  odpowiada na postawiony problem sformułowany w zadaniu egzaminacyjnym. Kandydat realizuje temat posługując się dowolnymi technikami malarskimi na podłożu nie przekraczającym formatu 100x70 cm.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest egzamin wstępny. Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w zakresie wybranego kierunku lub pokrewnego. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio zawierającego prace zrealizowane podczas studiów pierwszego stopnia - licencjackich, prac własnych oraz dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

joko Ocena

studia na grafice dużo mi dają, mało teorii, dużo praktyki.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: