• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Energetyka
   Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać wiedzę z zakresu energetyki cieplnej, energii odnawialnej, biopaliw, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ochrony środowiska oraz zarządzania rynkami energii. Wykładom towarzyszą zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, pozwalające w sposób naturalny na przyswojenie wiedzy z zakresu wykładów. Prowadzone są również ćwiczenia, w trakcie których studenci przygotowywani są do rozwiązywania zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, FLUENT, ANSYS. Studenci mogą odbywać staże w renomowanych ośrodkach naukowych zagranicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
   Studia  na kierunku Technologia chemiczna przygotowują do samodzielnego prowadzenia badań z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Zakres nabytych umiejętności obejmuje zdolość swobodnego poruszania się po podstawowych problemach ochrony środowiska oraz kierowania się w działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
 • Energetyka jądrowa
 • Energetyka wodorowa
 • Modelowanie komputerowe w energetyce
 • Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Systemy sterowania i zarządzania w eleketroenergetyce
 • Zrównoważony Rozwój Energetyczny
 • Sustainable energy development (specjalność prowadzona w j. angielskim)
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Analityka przemysłowa i środowiskowa
 • Gospodarka paliwami i energią
 • Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym
 • Technologia paliw
 • Technologie chemiczne w energetyce
 • Clean fossil and alternative fuels energy (specjalność prowadzona w j. angielskim)
 • Sustainable fuels economy (specjalność prowadzona w j. angielskim)

Podyplomowe

AUDYT ENERGETYCZNY, OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ORAZ EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII
NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA I TECHNOLOGIE W KOKSOWNICTWIE

Doktoranckie

ENERGETYKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA