• ENERGETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Energetyka
   Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać wiedzę z zakresu energetyki cieplnej, energii odnawialnej, biopaliw, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ochrony środowiska oraz zarządzania rynkami energii. Wykładom towarzyszą zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, pozwalające w sposób naturalny na przyswojenie wiedzy z zakresu wykładów. Prowadzone są również ćwiczenia, w trakcie których studenci przygotowywani są do rozwiązywania zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, FLUENT, ANSYS. Studenci mogą odbywać staże w renomowanych ośrodkach naukowych zagranicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
   Studia  na kierunku Technologia chemiczna przygotowują do samodzielnego prowadzenia badań z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Zakres nabytych umiejętności obejmuje zdolość swobodnego poruszania się po podstawowych problemach ochrony środowiska oraz kierowania się w działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
 • Energetyka jądrowa
 • Energetyka wodorowa
 • Modelowanie komputerowe w energetyce
 • Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Systemy sterowania i zarządzania w eleketroenergetyce
 • Zrównoważony Rozwój Energetyczny
 • Sustainable energy development (specjalność prowadzona w j. angielskim)
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Analityka przemysłowa i środowiskowa
 • Gospodarka paliwami i energią
 • Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym
 • Technologia paliw
 • Technologie chemiczne w energetyce
 • Clean fossil and alternative fuels energy (specjalność prowadzona w j. angielskim)
 • Sustainable fuels economy (specjalność prowadzona w j. angielskim)

Podyplomowe

AUDYT ENERGETYCZNY, OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ORAZ EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII
NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA I TECHNOLOGIE W KOKSOWNICTWIE

Doktoranckie

ENERGETYKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA