• KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Kulturoznawstwo
  Absolwent kulturoznawstwa przygotowany jest do pełnienia funkcji animatora kultury, menedżera kultury kierującego takimi instytucjami jak muzeum, biblioteka, wytwórnia filmowa, galeria sztuki lub instytucją związaną z kulturą jak np. agencja reklamowa, krytyka artystycznego, pracownika mediów, nauczyciela wiedzy o sztuce. Program oparty o możliwość wyboru specjalizacji w ramach studiów gwarantuje wstępne przygotowanie zawodowe dla przyszłych pracowników i współpracowników galerii sztuki, agencji reklamowych, instytucji kulturalnych i artystycznych oraz jednostek prowadzących badania naukowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru poza językiem polskim i językiem obcym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Socjologia
  Absolwent studiów posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Jest on również przygotowany w stopniu podstawowym do podejmowania mniej skomplikowanych prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym, zastosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów społecznych, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie, w celu dostosowania do zmieniających się wymagań rynku pracy. Kompetencje specyficzne w ramach prowadzonych specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru poza językiem polskim i językiem obcym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry