Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

Opinie (0)