Politechnika Białostocka

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce PB

ZWLPB w Hajnówce

Sekretariat

ul. J. Piłsudskiego 1A

17-200 Hajnówka

tel. 85/682-95-00

zwl.sekretariat@pb.edu.pl

ZWLPB w Hajnówce

Sekretariat

ul. J. Piłsudskiego 1A

17-200 Hajnówka

tel. 85/682-95-00

zwl.sekretariat@pb.edu.pl

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: