• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika
   Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Biologia lub historia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Pedagogika specjalna
   Kierunek pedagogika specjalna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Pedagogika specjalna obejmuje przedmiotem swoich praktyk i badań wychowanie, kształcenie i rehabilitację osoby z niepełnosprawnością we wszystkich fazach jej życia. Łączy w sobie podejście humanistyczne skoncentrowane na człowieku, w szczególności człowieku z niepełnosprawnością, jego wychowaniu, edukacji i rehabilitacji, oraz społeczne rozpatrujące aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji. Podobnie jak pedagogika, pedagogika specjalna w swoich badaniach podstawowych nawiązuje do nauk humanistycznych, zaś w badaniach eksplifikacyjnych i stosowanych do nauk społecznych. Zainteresowanie pedagogiki specjalnej obejmują także społeczno – kulturowe problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, ich udziału w kulturze, problematyk integracji, inkluzji i normalizacji, co umiejscawia ją zarówno w humanistyce, jak i w obszarze nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia, realizują 81 % obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz 96 % obszarowych efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • zyk obcy nowożytny
   • Biologia lub historia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • studentka
  ocena

  a ja polecam ten wydział!

 • xxx
  ocena

  świetny wydział, polecam!

 • mila
  ocena

  kiepskie perspektywy

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Doradztwo zawodowe i personalne (zajęcia w Pile)
 • Edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Edukacja elementarna i wychowanie fizyczne
 • Edukacja medialna i zajęcia komputerowe
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia i promocja zdrowia
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopedia - profilaktyka i terapia
 • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Media i promocja edukacji
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Resocjalizacja
 • Socjoterapia i promocja zdrowia
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Zarządzanie oświatą
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Resocjalizacja
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Resocjalizacja
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Zarządzanie oświatą
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi