• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Biologia
   Biologia łączy szerokie spektrum przedmiotów o charakterze podstawowym i stosowanym w zakresie biologii zwierząt i roślin. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy m.in w laboratoriach diagnostycznych, jednostkach naukowych, szkolnictwie, rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz ogrodach zoologicznych.  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • AGROTURYSTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Agroturystyka
   Agroturystyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, charakteryzujący się bogatą ofertą przedmiotów z zakresu turystyki, kulturoznawstwa, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji w środowisku naturalnym. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w branży turystycznej i/lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki, a w szczególności własnego gospodarstwa agroturystycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agroturystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Agroturystyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TURYSTYKA PRZYRODNICZA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Turystyka przyrodnicza
   Turystyka przyrodnicza - koncentruje się na wycinku przestrzeni turystycznej opartej na lokalnych walorach przyrodniczych, wykraczając poza standardową agroturystykę. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności agroturystycznej lub agencji turystycznej oraz podjęcia pracy w punktach informacji turystycznej, hotelach, muzeach przyrodniczych oraz organach administracji samorządowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka przyrodnicza jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WETERYNARIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Weterynaria
   Weterynaria – studia te są szczególnie atrakcyjne dla osób wykazujących zainteresowanie leczeniem zwierząt i profilaktyką weterynaryjną, umożliwiają zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych. Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Może oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Biologia
   • Chemia

   Dowiedz się więcej

    

  • ZOOTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zootechnika
   Zootechnika umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej i roślinnej, uzupełnionych informacjami ekonomiczno-społecznymi, organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Studenci mają do wyboru liczne specjalności i specjalizacje – mogą studiować zootechnikę nie tylko w ujęciu klasycznym, lecz także ze zwróceniem większej uwagi na kwestie ekologii lub na zagadnienia chowu i hodowli zwierząt amatorskich i żyjących na wolności. Absolwenci są przygotowani do pracy w szeroko rozumianym rolnictwie oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.
   Na kierunku zootechnika, uruchomiono anglojęzyczne studia 2-stopnia animal production management, prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz krajowymi podmiotami gospodarczymi, umożliwiające zdobycie pogłębionych kompetencji zawodowych, wymaganych na polskim i międzynarodowym rynku pracy.  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • NEUROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia
   Neurobiologiainterdyscyplinarne studia skoncentrowane wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia trzech poznańskich Uczelni (Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego).  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (4)

 • enigma
  ocena

  5!

 • Natalia
  ocena

  Polecam z czystym sercem każdemu zainteresowanemu! Super wydział, wykładowcy mili, uprzejmi i pomocni - nie spotkałam się z wymienionymi wcześniej przez użytkowniczkę Katarzynę zachowaniami z ich strony. Wiedza teoretyczna idzie w parze z praktyką. Polecam!!!

 • wet
  ocena

  A ja totalnie nie zgadzam się z tą opinią. W trakcie studiów zdobyłam wiedzę praktyczną i teoretyczną, poznałam wspaniałych ludzi! A dodatkowo - w przyjemnej atmosferze. Nikt nigdy nie potraktował mnie z pogardą. Wykładowcy zawsze byli pomocni. Polecam każdemu !

 • Katarzyna
  ocena

  Uczelnia i wydział są otwarte na studentów, gdy wie się z kim porozmawiać lub załatwić jakieś sprawy z reguły idzie bez problemu, są również możliwości rozwoju (zwłaszcza fajne opcje praktyk zagranicznych, staży, ERASMUS itd). Kadra jest bez dwóch zdań wykwalifikowana, każdy zna się na tym co robi. I tu moja lista zalet się kończy. To co najbardziej zraziło mnie do tego wydziału to podejście większości (tu zaznaczam: nie wszystkich!) wykładowców do studentów. Nieustannie spotykałam się z nonszalancją, ignorancją czy zwyczajnym 'popychaniem' studenta bazując na założeniu "ja jestem AŻ Profesorem/Doktorem/Doktorantem, a student to TYLKO student i nie zasługuje na szacunek". Bardzo mocno to odczuwałam, zwłaszcza że wcześniej studiowałam na innej państwowej uczelni gdzie kadra odnosiła się do studentów z dużym szacunkiem już od pierwszego roku studiów. Zdarzyło się również, że jeden z prowadzących przeklinał na zajęciach i oblewał "po złości" dobrze zrobione prace, co uważam za niedopuszczalne. Na koniec podkreślę, że w trakcie studiów miałam dobre wyniki więc ten komentarz nie jest moją osobistą 'zemstą' za oblanie egzaminu czy roku.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia stosowana
AGROTURYSTYKA
WETERYNARIA
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Hodowla zwierząt
 • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich
 • Ekologiczny chów zwierząt
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia stosowana
NEUROBIOLOGIA
TURYSTYKA PRZYRODNICZA
ZOOTECHNIKA
Specjalności:    
 • Hodowla zwierząt, specjalizacje:
- Hodowla i genetyka zwierząt
- Chów i hodowla zwierząt amatorskich i wolnożyjących
- żywienie zwierząt
- Hipologia 
 
 • Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, specjalizacje: 
- Ochrona i hodowla zwierząt wolnożyjących
- Hodowla zwierząt amatorskic
- Animal production management (studia anglojęzyczne)
EUROPEAN MASTER OF COMPARATIVE MORPHOLOGY

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AGROTURYSTYKA
ZOOTECHNIKA
Specjalności:
 • Hodowla zwierząt
 • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich
 • Ekologiczny chów zwierząt
 
Studia II stopnia:
TURYSTYKA PRZYRODNICZA
ZOOTECHNIKA
Specjalności:    
 • Hodowla zwierząt, specjalizacje:  
  - Hodowla i genetyka zwierząt
  - Chów i hodowla zwierząt amatorskich i wolnożyjących
  - Żywienie zwierząt
   
 • Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, specjalizacje: 
  - Ochrona i hodowla zwierząt wolnożyjących
  - Hodowla zwierząt amatorskich