Psychologia studia we Wrocławiu

Psychologia studia we Wrocławiu
Psychologia - Wrocław

Psychologia studia we Wrocławiu

Studia psychologiczne są niezwykle popularne. Zatem uczelnie we Wrocławiu starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla bardzo wielu osób. Jednym z takich wyznaczników atrakcyjności jest właśnie możliwość rozpoczęcia studiów w trybie dziennym lub zaocznym.

Nauka stacjonarna stanowi obecnie najbardziej popularny sposób kształcenia, ponieważ zajęcia odbywają się w trakcie trwania tygodnia i na państwowych uczelniach nie trzeba uiszczać dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to świetna propozycja dla osób, które z różnych przyczyn nie dysponują zbyt dużym czasem, a chciałby kontynuować naukę. Zjazdy w takim trybie odbywają się w weekendy, jednak warto pamiętać, że studenci część materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie, a studia te są płatne.

1. Studia

Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, który każdego roku wzbudza bardzo duże poruszenie wśród absolwentów szkół średnich. Współcześnie bowiem coraz częściej dostrzegamy, jak bardzo ważny w naszej codzienności jest komfort psychiczny. Psychologia to nauka, która zajmuje się badaniem, analizowaniem i opisywaniem mechanizmów, rządzących ludzką psychiką, a jej pewne koncepcje sięgają już czasów starożytnych. Jednak prawdziwy przewrót związany z tą nauką nastąpił na przełomie XIX i XX w. za sprawą Zygmunta Freuda i jego założeń, z których psychologia czerpie do dziś.
Każdy z nas wie, że szczęśliwe życie zaczyna się od wewnętrznej równowagi. Zatem psychologia to jedna z tych dziedzin, która całkowicie oddana jest człowiekowi, ponieważ jej zdobycze pozwalają rozwijać i dbać o mechanizmy, odpowiadające za stabilny rozwój psychiczny. Studia psychologiczne to zatem idealny wybór dla osób, które od zawsze fascynowały tajniki ludzkiego umysłu.
 
 

2. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów psychologicznych. Dzieje się tak dlatego, że co roku pojawia się bardzo wielu kandydatów zainteresowanych właśnie tym kierunkiem. Możesz wybierać spośród takich ośrodków akademickich jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa. Zastanów się, która oferta jest dla ciebie najbardziej atrakcyjna, ponieważ programy dydaktyczne mogą się nieznacznie od siebie różnić.
Oczywiście podstawową ideą studiów psychologicznych jest kształcenie najwyższej klasy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom potrafią analizować procesy psychiczne ludzi. Oznacza to, że studenci będą zgłębiać wiele zagadnień, związanych z różnymi odmianami psychologii. Oprócz tego w programie nauczania przewiduje wiele możliwości specjalizacyjnych, kształcących już bardzo indywidualne predyspozycje studentów.


3. Praca po studiach

Zawód psychologa wiąże się z bardzo wysokim zaufaniem społecznym. Dziś coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług profesjonalisty, który daje wsparcie i wskazuje dalsze drogi rozwoju psychicznego. Choroby takie jak depresja przestają powoli stanowić społeczne tabu, ponieważ badania pokazują, że stają się one dużymi problemami cywilizacyjnymi. W praktyce oznacza to, że studia na kierunku psychologia mogą stanowić gwarant stabilnego zatrudnienia, jeżeli tylko towarzyszy temu pasja.
Absolwenci psychologii znajdą pracę w różnego rodzaju placówkach, zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, szpitalach oraz klinikach. Mogą oni rozpocząć własną działalność, której celem będzie świadczenie usług psychologicznych, np. terapii i warsztatów. Przyszli psychologowie przygotowani są także do prowadzenia samodzielnych badań, podejmowania współpracy z placówkami edukacyjnymi, domami opieki społecznej, czy ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi. Możliwości zawodowego rozwoju jest naprawdę bardzo dużo.

 

4. Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu przyciągają co roku bardzo wielu pasjonatów psychologii. Programy kształcenia przygotowywane są tak, by kształcić tylko najlepszych specjalistów. Zatem każda osoba, która poważnie myśli o dalszej nauce na tym kierunku, musi być przygotowana na czas bardzo intensywnej nauki. Przedmioty, z jakimi będą się stykać studenci, niejednokrotnie mają charakter interdyscyplinarny i przykładowo obejmują zagadnienia takie jak:

 • biologiczne mechanizmy zachowania: fizjologia i genetyka;
 • psychometria;
 • psychopatologia;
 • statystyka z metodologią i wiele innych.

 

Oczywiście studenci dogłębnie poznają zagadnienia ściśle związane z psychologią, ponieważ to one będą stanowić przyszłe zaplecze teoretyczne ich pracy:

 • psychologia społeczna;
 • podstawy pomocy psychologicznej;
 • wprowadzenie do psychologii rodziny;
 • psychologia różnic indywidualnych itd.

 

Te wszystkie przykładowo wymienione przedmioty stanowią blok obligatoryjny dla wszystkich osób, które kształcą się na tym kierunku. Oprócz tego studenci wybierają indywidualną ścieżkę specjalizacją, rozwijającą bardzo indywidualne umiejętności:

 • psychologia sądowa;
 • psychologia zarządzania i biznesu;
 • psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży itd.

 

Zatem już pewnie domyślasz się, że studia na kierunku psychologia nie należą do najłatwiejszych, muszą się wiązać przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem. Dobry psycholog, który wzbudza zaufanie społeczne, dysponuje nie tylko wiedzą, lecz przede wszystkim umiejętnościami, to one stanowią podstawowe narzędzia w warsztacie pracy psychologa. Musi on cechować się uważnością, empatią, tolerancją i zaangażowaniem.

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Studia psychologiczne we Wrocławiu charakteryzuje bardzo duży prestiż. Uczelnie we Wrocławiu co roku rekrutują bardzo wielu kandydatów, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają jedynie tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. By zostać studentem psychologii potrzebna jest duża wiedza wyniesiona ze szkoły średniej, pasja oraz zaangażowanie. Zatem by uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy od zawsze interesują cię nauki społeczno-humanistyczne?
 • Czy fascynuje cię analizowanie ludzkich zachowań i motywacji?
 • Czy jesteś osobą empatyczną, tolerancyjną i wrażliwą na problemy innych?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz pomyśleć śmiało o studiach psychologicznych. Pamiętaj jednak, że najpierw musisz perfekcyjnie przygotować się do egzaminu dojrzałości, ponieważ to on stanowi dla ciebie jedyny bilet wstępu na te studia. Przedmiotów, które możesz wybrać, jest bardzo dużo – historia, WOS, geografia, matematyka, czy nawet historia sztuki. Oprócz tego obligatoryjnie punktowane są wyniki otrzymane z języka polskiego oraz dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że miejsce na studiach psychologicznych czeka tylko na najlepszych kandydatów.

Być może lubisz poszerzać swoje horyzonty intelektualne i zdobywania wiedzy nie traktujesz jako przykrego obowiązku. Pomyśl w takim razie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych, jednak jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to na studia dostaniesz się w pierwszej kolejności. W przypadku studiów psychologicznych rozważ:

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Biologicznej itd.

 

Pamiętaj o terminowym dokonaniu wszystkich opłat rekrutacyjnych oraz o złożeniu dokumentów. W pierwszej kolejności – jeżeli dostaniesz się na studia – musisz dostarczyć skany dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

Praca po studiach psychologiaczne we Wrocławiu

Zawód psychologa cieszy się w Polsce od kilku lat bardzo dużą popularnością, ponieważ ludzie zaczynają dostrzegać, jak ważne jest w życiu utrzymywanie wewnętrznej harmonii. W praktyce oznacza to, że na aktualnym rynku pracy wciąż potrzebni są specjaliści, którzy będą dysponować wszechstronną wiedzą psychologiczną. Oczywiście studia we Wrocławiu mają międzynarodowy charakter kształcenia, tak że przyszła kariera zawodowa psychologów nie musi przebiegać wyłącznie na arenie lokalnej.

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować wszechstronne aktywności zawodowe. Wszystko zależy od ich indywidualnych predyspozycji oraz tego, jaką ukończyło się specjalizację. Miejsca pracy, w których odnajdzie się każdy absolwent psychologii to:

 • placówki ochrony zdrowia psychicznego;
 • szpitale;
 • instytucje badawcze;
 • domy dziennego pobytu;
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze;
 • więzienia;
 • zakłady poprawcze;
 • placówki edukacyjne takie jak szkoły i przedszkola.

Absolwenci psychologii mogą prowadzić terapie indywidualne, grupowe, czy dedykowane wyłącznie parom lub całym rodzinom. Przygotowani są oni do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, której profil opierać się będzie na świadczeniu profesjonalnej pomocy psychologicznej, która obejmować będzie nie tylko diagnozę, lecz także odpowiedni rodzaj terapii. Przyszli psychologowie przez cały czas trwania studiów uczą się, jak przeprowadzać dokładny wywiad, pracować z osobami o różnych typach zaburzeń i jak dobrze wdrażać elementy terapeutyczne. Zawód psychologa jest niewątpliwie bardzo trudny, przez co realizowanie z sukcesami własnej kariery zawodowej wymaga przede wszystkim pasji i zaangażowania.

 

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA - WROCŁAW

Komentarze (0)