Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Dodaj do ulubionych

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów studenci nauczą się analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji, zarządzać procesem produkcyjnym w celu tworzenia wartości bez nadmiaru pracowników i nadmiaru zapasów, a także posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych. Ponadto, poznają zasady projektowania i nadzorowania systemów BHP w przedsiębiorstwach, prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie BHP, jak również podejmowania decyzji w świetle zrównoważonych koncepcji opartych na maksymalizacji efektywności finansowych i niefinansowych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po studiach na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi można pracować na różnorodnych stanowiskach. Z pozyskaną na studiach wiedzą można podjąć pracę jako inżynier produkcji, specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw organizacji produkcji, czy inżynier procesu.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który wymaga od kandydatów wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych. Warto również posiadać umiejętności w zakresie języka obcego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

W programie studiów na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mikroekonomia
 • Podstawy zarządzania
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Reengineering
 • Metody zarządzania produkcją
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Finanse przedsiębiorstwa

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu
 • projektowania systemów zarządzania
 • zarządzania procesowego
 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych
 • współczesnego zarządzania projektowego
 • zarządzania kosztami
 • doboru i szkolenia personelu
 • systemów informatycznych wspomagających produkcję
 • kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach
 • zagadnień CSR

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno- technicznych oraz nauk o Ziemi. To kierunek, dzięki któremu można poznać zarówno systemy informatyczne wspomagające produkcję, jak i formy kontroli i motywacji.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi to różnorodna wiedza oraz liczne umiejętności. Studenci uczą się między innymi jak zarządzać procesem produkcyjnym, wdrażać zmiany w organizacjach, projektować nowe systemy produkcyjne. Dzięki realizowanym zajęciom poznają zasady planowania, budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach, zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, optymalizacji i usprawniania systemów produkcyjnych.

Studenci Inżynierii i zarządzania procesami przemysłowymi nabywają umiejętności w zakresie tworzenia i eksploatowania baz danych, przeprowadzania symulacji komputerowych, projektowania i nadzorowania systemów BHP. Co ważne, studia przygotowują do pracy zespołowej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Studia na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi trwają zazwyczaj od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI?

Wykształcenie związane z Inżynierią i zarządzaniem procesami przemysłowymi daje dość dużą swobodę na rynku zatrudnienia. Absolwenci mogą pracować między innymi jako: inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, specjaliści do spraw BHP, logistycy, kierownicy projektów, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu, kierownicy produktu, inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi:

 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • jednostki projektowe i doradcze,
 • jednostki gospodarcze i administracyjne,
 • jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku