Dodaj do ulubionych

Ukrainistyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ukrainistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ukrainistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK UKRAINISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ukrainistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE UKRAINISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Filologia ukraińska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia ukraińska

Ukrainistyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

UKRAINISTYKA STUDIA I STOPNIA

UKRAINISTYKA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ukrainistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ukrainistykę

Program studiów i przedmioty

Jako student ukrainistyki będziesz zatem na pewno uczęszczać na zajęcia takie jak gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna czy historyczna, pragamatyka, fonetyka i fonologia, historia języka ukraińskiego czy wstęp do językoznawstwa i język staro-cerkiewno-słowiański.

Program przewiduje również zajęcia z historii Ukrainy, literatury i jej historii, wstępu do literaturoznawstwa, kultury i religii na Ukrainie. Ogólnouczelnianymi przedmiotami mogą być pedagogika, socjologia, psychologia, filozofia czy kulturoznawstwo.

Warto wspomnieć, że oprócz języka ukraińskiego, student nauczy się również języka rosyjskiego i będzie uczęszczał na lektorat języka zachodnioeuropejskiego, np. angielskiego, bądź niemieckiego.

Znajomość języka ukraińskiego, tamtejszej kultury oraz realiów życia współcześnie może okazać się mocną, interesującą pozycją w curriculum vitae.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praktycznej znajomości języka ukraińskiego
 • podstawowej znajomości języka rosyjskiego
 • podstaw językoznawstwa
 • translatoryki
 • historii i współczesnych realiów Ukrainy
 • kultury, sztuki i literatury ukraińskiej

Jak wyglądają studia na kierunku ukrainistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Ukrainistyka to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Ukrainistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci powyższego kierunku będą mieli okazję zdobyć wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą oraz społeczną. W toku nauczania dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury Ukrainy, a także drugiego kraju słowiańskiego. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Transformacja społeczno-ustrojowa i ekonomiczna na Ukrainie
 • Historia literatury ukraińskiej
 • Analiza dzieła literackiego
 • Język ukraiński w obsłudze ruchu granicznego i turystycznego

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta bloków specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek ukrainistyka, przede wszystkim skupią się na nauce języka ukraińskiego, drugiego języka słowiańskiego oraz języka zachodniego, a także ich praktycznego wykorzystania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto poznają oni zasady dokonywania interpretacji wybranych tekstów z kanonu literatury ukraińskiej. Ważnym elementem kształcenia będzie zdobycie zdolności z zakresu interpretacji zjawisk społecznych oraz kulturowych występujących na terenie Ukrainy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Ukraina, nasz wschodni sąsiad, posiada burzliwą historię dziejową – także teraz. Swego czasu były to również tereny polskie, ale wielu Polaków wciąż tam mieszka, mimo historycznych niesnasków sprzed lat. Sam język ukraiński zapisywany jest alfabetem, który stanowi odmianę cyrylicy. Wywodzi się on z rodziny języków wschodniosłowiańskich i posługuje się nim ok. 37 mln ludzi.

Ma status języka urzędowego na Ukrainie, ale używany jest też w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na BiałorusiJego najdawniejsze ślady natomiast pojawiają się już w XII wieku, w tekstach rusko-cerkiewno-słowiańskich, które pisane były w zachodniej części południowej Rusi. 

Ze względów geograficznych i historycznych wykazuje naturalne podobieństwo do języka białoruskiego i rosyjskiego, ale jego słownictwo wykazuje duży i stary wpływ języka polskiego. Jeśli więc jesteś zainteresowany zgłębianiem przemian językowych na Ukrainie, które w dużej mierze zawdzięczają swoją rację bytu dziełom Iwana Kotlarewskiego oraz poezji Tarasa Szewczenki – studia na kierunku ukrainistyka powinny Cię zadowolić.

 

5. Gdzie studiować Ukrainistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ukrainistyka:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ukrainistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ukrainistyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ukrainistyka

Absolwent kierunku ukrainistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU UKRAINISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU UKRAINISTYKA

Komentarze (0)