Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

Dodaj do ulubionych

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA studia - kierunek studiów

Studia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych – BPA to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych - bpa
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych - bpa rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 14 września 2022 r. | automatyzacja procesów biznesowych - bpa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności automatyzacja procesów biznesowych - bpa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | automatyzacja procesów biznesowych - bpa - uczelnie >

Opis kierunku

Automatyzacja procesów biznesowych – BPA to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala rozwinąć umiejętności techniczne oraz oprzeć je na wiedzy z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii. Tak różnorodne kompetencje pozwolą na doskonałe przygotowanie studenta na przyszłą pracę w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowych, które również musi poddawać się technologicznym przeobrażeniom.

Studenci podczas nauki uczą się między innymi analizowania i tworzenia procesów biznesowych, które opierają się na zjawisku automatyzacji. Student poznaje również zasady funkcjonowania organizacji w dobie wszechstronnie rozwijającej się sztucznej inteligencji oraz digitalizacji.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych – BPA w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które przez poszczególne uczelnie ustalane są indywidualnie. Pamiętaj, że prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów egzaminów, warto pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych BPA:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Automatyzacja procesów biznesowych - bpa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyzacja procesów biznesowych - bpa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyzacja procesów biznesowych - bpa studia I stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych - bpa

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

W programie studiów na kierunku automatyzacja procesów biznesowych – BPA znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Komunikacja w środowisku wirtualnym
 • Groupware i praca wirtualna
 • Investor speec
 • i-Management Etyka nowych technologii
 • Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
 • Technologie mobilne w biznesie
 • Podstawy zarządzania
 • Narzędzia Business Process Automation
 • Zarządzanie procesami

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wybranymi programami komputerowymi,
 • dostrzegania szans i zagrożeń dla organizacji pod względem etycznym, prawnym i przedsiębiorczym,
 • procesów i systemów organizacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój i doskonalenie procesów,
 • praca w zespołach stechnologizowanych,
 • zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH – BPA?

Kierunek automatyzacja procesów biznesowych – BPA opracowywany jest w kompleksowy sposób. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacją procesów biznesowych przy wykorzystaniu robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań na platformie Blue Prism, aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.

Najważniejszymi komponentami studiów w zakresie automatyzacji procesów biznesowych – BPA są takie komponenty jak człowiek i zespół, proces oraz środowisko. Założenia programowe i idea kierunku powstawały w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych BPA możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek automatyzacja procesów biznesowych – BPA bierze pod uwagę trzy komponenty. Komponent człowiek i zespół sprowadza się do pracy w zespole stechnologizowanym, gdzie niezbędne są kompetencje potrzebne zarówno w środowisku rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Studenci poznają specyfikę współpracy człowieka z maszyną, uczą się zarządzać zmianą i konfliktem zespołowym, poznają różnego typu technologie, które ułatwiają wykonywanie powierzonych zadań. Komponent procesowy odnosi się do kompetencji związanych z analizą, tworzeniem, testowaniem i doskonaleniem procesów biznesowych, które tworzone są na podstawie zjawiska automatyzacji.

Komponent środowisko sprowadza się do tego, jak funkcjonuje organizacja w dobie sztucznej inteligencji i digitalizacji. Dzięki temu możliwe jest weryfikowanie zagrożeń dla organizacji oraz komunikacja z otoczeniem realnym i wirtualnym. W siatce zajęć znajdziemy takie przedmioty jak: współpraca człowieka z maszyną, etyka nowych technologii, groupware i praca wirtualna.

 

3. Gdzie studiować Automatyzację procesów biznesowych - BPA

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Automatyzacja procesów biznesowych - BPA:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH –BPA?

Studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych – BPA trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH –BPA?

Absolwenci automatyzacji procesów biznesowych – BPA mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Pracują w charakterze kontrolerów robotów, pasterzy robotów (nowe stanowisko pracy, które wiąże się z rozwojem technologii cyfrowych), konsultantów PRA, developerów, analityków RPA, analityków biznesowych, administratorów RPA.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych – BPA:

 • dział obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR)
 • dział automatyzacji procesów
 • dział optymalizacji procesów biznesowych
 • dział doskonalenia i rozwoju aplikacji
 • dział doskonalenia organizacji
 • kontroler robotów,
 • analityk biznesowy,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • specjalista ds. automatyzacji procesów.

Możesz podjąć pracę w nowoczesnych i technologicznie rozwiniętych przedsiębiorstwach i różnego rodzaju firmach. Będziesz zajmował/a się tworzeniem i doskonaleniem dokumentacji procesowej, analityką i optymalizacją procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, a także dewelopowaniem rozwiązań.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia