Kultura i sztuka współczesna

Kultura i sztuka współczesna

Dodaj do ulubionych

Kultura i sztuka współczesna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna umożliwiają pozyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym. Studenci poruszają się po przestrzeni nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce oraz literaturoznawstwie, zaznajamiając się dodatkowo z zagadnieniami z obszaru socjologii. Istotą studiów jest wykształcenie umiejętności prawidłowego i krytycznego interpretowania procesów kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku Kultura i sztuka współczesna mogą podjąć pracę między innymi w ośrodkach kultury, teatrach, agencjach reklamowych. Przygotowani są do pełnienia funkcji animatorów kultury, redaktorów, krytyków artystycznych, organizatorów imprez, jak również specjalistów do spraw public relations.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków. Proces rekrutacyjny odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Kultura i sztuka współczesna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kultura i sztuka współczesna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna oferują pozyskanie kompleksowej i opartej na solidnej podbudowanie wiedzy teoretycznej, a także poznanie metod badawczych. Realizowany program nauczania obejmuje moduły, wśród których wyróżnić można: systemy organizacji kultury, współczesna kultura artystyczna, kuratorstwo i promocja sztuki, czy przemysł kultury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Kultura i sztuka współczesna zdobywają szczegółową wiedzę dotyczącą złożonych związków szeroko rozumianej kultury i twórczości artystycznej z innymi obszarami życia społecznego, takimi jak gospodarka, czy polityka, z uwzględnieniem różnorodnych odniesień, oddziaływania społecznego, czy też przemian o charakterze historycznym i światopoglądowym.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami różnych rodzajów działalności związanej z funkcjonowaniem podmiotów sektora kultury, nabywają umiejętności rozpoznawania i krytycznej interpretacji faktów, procesów i zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze, a także rozwijają kompetencje analityczne i badawcze.

Ponadto, studenci Kultury i sztuki współczesnej pozyskują wiedzę o współczesnych systemach organizacji kultury oraz różnych formach i modelach finansowania instytucji sektora kultury, jak również zaznajamiają się z tematyką promocji wydarzeń kulturalnych, marketingu oraz public relations.

 

3. Gdzie studiować kulturę i sztukę współczesną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kultura i sztuka współczesna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Studia na kierunku Kultura i sztuka współczesna trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku kultura i sztuka współczesna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kultura i sztuka współczesna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kultura i sztuka współczesna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA?

Absolwenci studiów na kierunku Kultura i sztuka współczesna stają przed szerokimi możliwościami zawodowymi. Mogą pracować między innymi w: instytucjach kultury- w działach merytorycznych jako kuratorzy ścieżek narracyjnych, wykonawcy kwerend, autorzy tekstów towarzyszących eskpozycjom, autorzy i wykonawcy działań edukacyjnych; w organizacjach pozarządowych- zwłaszcza tych, które zajmują się dziedzictwem kulturowym, promocją działalności artystycznej, czy aktywizacją społeczną; w instytucjach artystycznych- w działach literackich, działach edukacyjnych, czy działach promocyjnych. Pozyskana na studiach wiedza daje wiele różnorodnych możliwości, w tym możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kultura i sztuka współczesna:

  • instytucje kultury,
  • instytucje artystyczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • wydawnictwa,
  • media,
  • przedsiębiorstwa prywatne.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Komentarze (0)