Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Dodaj do ulubionych

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwinąć wiedzę i umiejętności w kontekście pracy z osobami z niepełnosprawnością, przede wszystkim słuchową. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę na zdobycie kwalifikacji nauczycielskich do edukacji plastycznej. Będziesz miał/a okazję nabyć kompetencje arteterapeutyczne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Kierunek może być realizowany również w języku angielskim.

Absolwenci studiów pedagogicznych pracują w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

Studia pedagogiczne w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć dodatkową wiedzę w zakresie dysfunkcji słuchu, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe i inne. Studenci w zależności od wybranej specjalizacji, przygotowują się do kompetentnego wykonywania zawodu.

W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę nabywać wiedzę odnoszącą się do medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową i inną. Będziesz miał/a szansę zrozumieć sztukę jako narzędzie rehabilitacji. Nauczysz się, jak prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią mają szansę zdobyć wiedzę na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych. Jednocześnie nabywają oni umiejętności wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych, chociażby z zakresu sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich w wymiarze terapeutycznym i animacyjnym.

Nauczysz się wykorzystywać sztukę w procesach terapeutycznych, a także będziesz mógł/mogła brać udział w zajęciach, które ukażą Ci nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość. Będziesz miał/a okazję również zgłębić zagadnienia odnoszące się do dysfunkcji słuchu, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością sensoryczną.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

Studia na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ?

Absolwenci studiów pedagogicznych w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych z arteterapią mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zatrudniani są między innymi w placówkach resortu oświaty, chociażby w ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w specjalistycznych poradniach opiekuńczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią:

 • placówki kształcenia specjalnego
 • placówki kształcenia integracyjnego
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • instytucje opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ)
 • organizacje pozarządowe

W zależności od realizowanej specjalizacji możesz pracować jako surdopedagog, terapeuta Tomatisa, nauczyciel edukacji plastycznej, pedagog specjalny. Absolwenci zatrudniani są w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ

Komentarze (0)