Dodaj do ulubionych

PROJEKTOWANIE UBIORU studia – kierunek studiów

Studia na kierunku projektowanie ubioru to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku projektowanie ubioru zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk artystycznych i technicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat historii sztuki, sztuki współczesnej czy historii ubioru. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności praktycznych, między innymi z zakresu krawiectwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako projektanci ubioru. Dobrym rozwiązaniem jest także założenie własnej marki modowej lub związanie swojej przyszłości z wybranymi instytucjami kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Ze względu na specyfikę studiów artystycznych, kandydaci powinni posiadać uzdolnienia manualne i plastyczne, dzięki którym pozytywnie przejdą proces rekrutacji.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku projektowanie ubioru to:

  • świadectwo maturalne
  • zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego

W przypadku studiów drugiego stopnia, studenci muszą dodatkowo dostarczyć dyplom ukończenia studiów wyższych na pokrewnym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PROJEKTOWANIE UBIORU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Jednostka prowadząca

Projektowanie ubioru stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PROJEKTOWANIE UBIORU JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Scenografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku scenografia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 31.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 20.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku projektowanie ubioru

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE UBIORU?

Studia na kierunku projektowanie ubioru kształcą artystów, gotowych do podjęcia pracy w prężnie działającej branży odzieżowej. Studenci mają szansę rozwinąć kompleksową wiedzę z zakresu nauk artystycznych i technicznych oraz zdobyć przygotowanie praktyczne, dzięki któremu zwiększą swoje szanse na ciekawą pracę zawodową, zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku projektowanie ubioru możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku projektowanie ubioru będzie oscylował głównie wokół nauk artystycznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii sztuki i ubioru oraz sztuki współczesnej. Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się zastosowania różnorodnych technik artystycznych oraz wykorzystania nowoczesnych metod projektowych w praktyce.

Ponadto skupią się na rozwijaniu zdolności z obszaru krawiectwa, dziewiarstwa czy tworzenia obuwia i galanterii skórzanej. Program kształcenia zakłada także realizacje zajęć, rozwijających kompetencje ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku czy kompozycji.

W planie znajdą się także zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne, które umożliwiają pogłębianie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Projektowanie ubioru

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Projektowanie ubioru:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE UBIORU STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE UBIORU?

Studia na kierunku projektowanie ubioru trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku projektowanie ubioru na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PROJEKTOWANIE UBIORU STUDIA I STOPNIA

PROJEKTOWANIE UBIORU STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek projektowanie ubioru na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku projektowanie ubioru na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stac. I stopnia:
22
II stopnia:
12
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek projektowanie ubioru na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE UBIORU?

Ukończenie studiów na kierunku projektowanie ubioru otwiera wiele zawodowych drzwi, szczególnie w branży artystycznej. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako projektanci ubioru lub asystenci projektantów.

Równie ciekawą opcją może być podjęcie pracy w pracowniach krawieckich. Po ukończeniu studiów można rozważyć założenie własnej marki modowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku projektowanie ubioru:

  • własna marka modowa
  • pracownia krawiecka
  • zawód projektanta ubioru
  • zawód stylisty

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PROJEKTOWANIE UBIORU

Komentarze (0)