TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY

TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY

Dodaj do ulubionych

TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, literaturoznawczych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się wykorzystywać narzędzia marketingowe w praktyce oraz poznają zasady scenopisarstwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w wydawnictwach. Ponadto mogą wykonywać pracę redaktora, edytora czy scenarzysty. Znajdą także pracę na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek twórcze pisanie i marketing wydawniczy powinni zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni, co zapewni im powodzenie w procesie rekrutacyjnym.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych czy artystycznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY?

Studia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy kształcą specjalistów przygotowanych do pracy na rynku wydawniczym. Program nauczania będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, literaturoznawczymi oraz filologicznymi, dzięki czemu studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie i tym samym zwiększą swoje szanse na zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa czy nauk filologicznych. Studenci zdobędą także wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu i nauczą się wykorzystywania technik marketingowych w praktyce zawodowej. 

Studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki studenci wykształcą szereg cennych umiejętności. Przede wszystkim rozwiną zdolności z zakresu redakcji i edycji różnego rodzaju tekstów

Ponadto nauczą się zasad krytyki literackiej oraz interpretacji tekstów literatury polskiej i światowej. Osoby, które aplikują na kierunek twórcze pisanie i marketing wydawniczy dowiedzą się, w jaki sposób tworzyć różnego rodzaju testy paraliterackie, takie jak: reportaż czy biografia oraz literackie, między innymi opowiadanie i powieść.

 

3. Gdzie studiować Twórcze pisanie i marketing wydawniczy

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Twórcze pisanie i marketing wydawniczy:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY?

Studia na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
26
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek twórcze pisanie i marketing wydawniczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY?

Absolwenci kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i przede wszystkim dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy branży wydawniczej. Po ukończeniu studiów mogą wykonywać pracę redaktora, korektora czy edytora. Równie ciekawą opcją może być praca w redakcjach czasopism, agencjach reklamowych czy w instytucjach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy:

  • wydawnictwa
  • redakcje czasopism
  • agencje prasowe
  • instytucje kultury
  • agencje reklamowe
  • media
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY

Komentarze (0)