Dodaj do ulubionych

Żegluga śródlądowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Żegluga śródlądowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Żegluga śródlądowa to interdyscyplinarnie tworzony kierunek studiów, który umożliwia zdobycie najważniejszych kompetencji, istotnych do podjęcia pracy na jednostkach pełnomorskich i śródlądowych. Szkolenie studentów opiera się na konwencji STCW, czyli na międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht na poziomie operacyjnym.

Absolwenci kierunku mają możliwość uzyskania dyplomu, który uprawnia ich do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie STCW umożliwia szybki awans w jednostkach żeglugi śródlądowej. Możesz także rozpocząć karierę w międzynarodowej żegludze śródlądowej. Absolwenci żeglugi śródlądowej mogą pracować także w firmach spedycyjnych oraz logistycznych dzięki wiedzy odnoszącej się do zarządzania śródlądowym procesem transportowym.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku żegluga śródlądowa:

 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Żegluga śródlądowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku żegluga śródlądowa

UCZELNIE, GDZIE ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Żegluga śródlądowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku żegluga śródlądowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA?

Kierunek żegluga śródlądowa uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który daje wiele perspektyw na dobrą pracę i szybki awans zawodowy. Studenci mają okazję uczęszczać na różnego rodzaju szkolenia w zakresie STCW. Wśród nich znajdziemy techniki ratunkowe, ochronę przeciwpożarową, udzielanie pierwszej pomocy medycznej.

Dowiesz się, na czym polega bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, problematyka ochrony na statku, przewóz ładunków niebezpiecznych. Możesz nauczyć się wykorzystywać radar i ARPA na poziomie operacyjnym oraz obsługiwać i wykorzystywać ECDIS.

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które realizowane są zarówno na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych, jak i na statkach pełnomorskich, promach, statku szkolnym. Nacisk kładzie się na nauczanie języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ dają one możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Żegluga śródlądowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia morskie w zakresie żeglugi śródlądowej umożliwią Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności. Wśród nich zapoznasz się z informacjami technicznymi, które dotyczą statków, ich wyposażenia i obsługi, dowiesz się, jak powinien przebiegać skuteczny załadunek statków, a także jak manewrować jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz.

Studenci mają okazję zgłębiać wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS, wykorzystywać systemy zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS, a także korzystać z cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji.

Dowiesz się, czym jest oznakowanie nawigacyjne, budowle hydrotechniczne, zgłębisz zagadnienia z logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej. Nabędziesz kompetencje w zakresie komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować kierunek Żegluga śródlądowa

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Żegluga śródlądowa:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA?

Studia na kierunku Żegluga śródlądowa trwają 4 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA?

Absolwenci żeglugi śródlądowej mogą spodziewać się zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i na terenach Unii Europejskiej, a wiąże się to z wysokimi zarobkami. Mogą być zatrudniani jako kapitanowie jednostki śródlądowej lub też jako kadra zarządzająca w transporcie śródlądowym. Możesz pracować zarówno w centrach usługi informacji rzecznej (RIS), jak i w żegludze morskiej na stanowisku oficerskim. Jeśli ukończysz kurs na poziomie zarządzania, możesz podjąć pracę w charakterze kapitana żeglugi wielkiej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Żegluga śródlądowa:

 • statki żeglugi wielkiej
 • jednostki żeglugi śródlądowej
 • urzędy morskie
 • firmy spedycyjne
 • firmy logistyczne

Czekają na Ciebie różne drogi rozwoju zawodowego zarówno w żegludze morskiej, jak i śródlądowej. Możesz pracować na statkach pełnomorskich, promach, statku szkolnym, ale także na jednostkach śródlądowych, jak chociażby barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych.

Zobacz inne kierunki Morskie

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Komentarze (0)