Dodaj do ulubionych

SZTUCZNA INTELIGENCJA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku sztuczna inteligencja to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku sztuczna inteligencja zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk informatycznych, matematycznych, ekonomicznych czy biznesowych. Ponadto nauczą się analizy danych oraz wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych. Co więcej zyskają zdolności uczelnia maszynowego,co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży IT. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami badawczo-naukowymi czy jednostkami administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci kierunku sztuczna inteligencja powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu zyskają więcej czasu na przygotowania i zwiększą szanse na pozytywne rozpatrzenie ich kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku sztuczna inteligencja to:

  • matematyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • jeden dodatkowy przedmiot.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUCZNA INTELIGENCJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Sztuczna inteligencja stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Sztuczna inteligencja stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE SZTUCZNA INTELIGENCJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Sztuczna inteligencja i data science stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sztuczna inteligencja i data science

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 28.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 20.07.2021
do 25.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuczna inteligencja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUCZNA INTELIGENCJA?

Kierunek sztuczna inteligencja powstał w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się świata oraz informatyzacje niemal każdej dziedziny naszego życia. Studia te kształcą specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, ścisłych oraz technicznych, co umożliwia im podjęcia zatrudnienia w prężnie rozwijającym się przemyśle informatyczny, W ramach studiów możliwe będzie jednoczesne rozwijanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku sztuczna inteligencja możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek sztuczna inteligencja zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności informatycznych, matematycznych i technicznych. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z biznesem i ekonomią.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru programowania oraz wykorzystywania zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych w praktyce. Co więcej, poznają metodyki prowadzenia projektów z zakresu sztucznej inteligencji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUCZNA INTELIGENCJA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUCZNA INTELIGENCJA?

Studia na kierunku sztuczna inteligencja trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku sztuczna inteligencja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUCZNA INTELIGENCJA STUDIA I STOPNIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek sztuczna inteligencja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku sztuczna inteligencja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
45
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
36
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek sztuczna inteligencja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
815,50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SZTUCZNA INTELIGENCJA?

Po ukończeniu studiów na kierunku sztuczna inteligencja można podjąć zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Absolwenci będą przygotowanie do pracy w firmach informatycznych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami badawczymi oraz ośrodkami badawczymi. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom idealnie odnajdą się w zawodzie analityka informatycznego oraz programisty.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku sztuczna inteligencja:

  • firmy informatyczne
  • jednostki badawcze
  • ośrodki naukowe
  • administrator sieci informatycznych
  • programista
  • analityk komputerowy

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUCZNA INTELIGENCJA

Komentarze (0)