Wydziały i kierunki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2021 Polecane

WIĘCEJ   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ×

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin

tel. +48 81 445 41 01

http://www.kul.pl/

Kierunki studiów - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Wasze pytania:

Witam, nazywam się Abdulaziz Berikbay. Jestem z Kazachstanu, mieszkam w Krakowie. Chciałem studiować stosunki międzynarodowe. Co mam zrobić że by studiować za darmo.+
Pytanie od: Abdulaziz

Dzień dobry,
cudzoziemcy mogą studiować bez opłat jeśli spełniają jeden z warunków: posiadają Kartę Polaka lub decyzję potwierdzającą że są polskim potomkiem (wydaje polski konsul); są obywatelem kraju UE lub EFTA; posiadają kartę stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego UE; posiadają zezwolenie na pobyt czasowy (na potrzeby łączenia rodzin lub zezwolenia na pobyt długoterminowy wydanego w innym kraju UE lub członka ich rodziny); posiadają status uchodźcy w Polsce lub uzyskali w Polsce ochronę czasową lub uzupełniającą; otrzymali stypendium NAWA.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji cudzoziemców znajdują się pod linkiem:
http://kandydat.kul.pl/study-in-english/tuition-fees/
Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem rekrutacji: study@kul.pl, tel. +48 81 445 42 16
Pozdrawiam,
Ewa Kula, Dział Komunikacji KUL
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2021

  • Archiwum

Katolicki Uniwersytet Lubelski - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (0)