Dodaj do ulubionych

Badania artystyczne studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Badania artystyczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Badania artystyczne umożliwiają pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w obszarze szeroko rozumianej kultury. Istotą kształcenia jest zrozumienie kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego dzieł sztuk plastycznych, a także nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia badań artystycznych w oparciu o osiągnięcia nauk plastycznych, humanistycznych i społecznych.

Pozyskana na studiach wiedza pozwala działać zawodowo jako kurator, producent, krytyk oraz badacz zjawisk związanych ze sztuką.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Należy zacząć od tego, że studia na kierunku Badania artystyczne skierowane są do osób o określonych zainteresowaniach. Wiedza oraz umiejętności pozyskiwane w toku kształcenia wydają się specyficzne, a zatem oprócz wyników maturalnych zainteresowania mają bardzo duże znaczenie. Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio cyfrowego oraz autoprezentacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BADANIA ARTYSTYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Badania artystyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku badania artystyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Studia na kierunku Badania artystyczne umożliwiają kształcenie i przygotowanie do pracy twórczej, zawodowej oraz naukowej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, czy upowszechnianie i pomnażanie osiągnieć kultury.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Badania artystyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie),
  • studia II (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Badania artystyczne zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: graficzne techniki cyfrowe, historia sztuki nowożytnej, metody badań nad sztuką, prawo własności intelektualnej, socjologia sztuki, ikonografia, sztuka XXI wieku.

Studenci pozyskują wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań artystycznych, korzystając z osiągnięć nauk plastycznych, nauk o kulturze oraz nauk o społeczeństwie. Poznają prawne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności artystycznej i badawczej, technologiczne i techniczne aspekty realizacji prac artystycznych, problematykę muzealnictwa i ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego.

Ponadto, studenci Badań artystycznych pozyskują kompetencje społeczne. Potrafią podejmować prace badawcze, a więc projektować badania, zbierać dane, analizować informacje, prezentować wyniki, a także etycznie i odpowiedzialnie wykonywać zadania związane z podejmowaniem badań artystycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BADANIA ARTYSTYCZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Studia na kierunku Badania artystyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku badania artystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BADANIA ARTYSTYCZNE STUDIA I STOPNIA

BADANIA ARTYSTYCZNE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek badania artystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio cyfrowego oraz autoprezentacji.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku badania artystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
20
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek badania artystyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE?

Absolwenci studiów na kierunku Badania artystyczne posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, dzięki którym będą w stanie samodzielnie projektować i prowadzić badania artystyczne o wysokim stopniu oryginalności w oparciu o osiągnięcia nauk plastycznych, humanistycznych i społecznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Badania artystyczne:

  • kurator,
  • producent,
  • krytyk,
  • badacz zjawisk związanych ze sztuką.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BADANIA ARTYSTYCZNE

Komentarze (0)