Dodaj do ulubionych

Dietetics studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Dietetics to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Dietetics to kierunek w całości realizowany w języku angielskim, którego program nauczania umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studia przygotowują do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, jak również kontrolowania jakości produktów żywnościowych.

Z dyplomem w kieszeni absolwenci studiów na kierunku Dietetics będą mogli pracować jako technicy żywienia, specjaliści do spraw żywienia, dietetycy sportowi, dietetycy kliniczni, czy edukatorzy żywieniowi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunek Dietetics nie określa konkretnych, branych pod uwagę przedmiotów. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to kierunek realizowany w języku angielskim, a zatem bez znacznych umiejętności w jego zakresie może być trudno.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DIETETICS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Dietetics stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dietetics

Dietetics - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETICS STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETICS STUDIA I STOPNIA

POPULARNE MIASTA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetics

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETICS?

Dietetics jest kierunkiem realizowanym na studiach licencjackich, a program kształcenia obejmuje siedem semestrów nauki. Przedmioty realizowane w toku studiów podzielone są na dwa bloki: główny, czyli obowiązkowy oraz fakultatywny, oferujący zajęcia kierunkowe i specjalnościowe, w ramach którego studenci dokonują samodzielnego wyboru i decydują o tym, które zajęcia będą realizować. Ponadto, studenci otrzymują szansę uzupełnienia wiedzy o branżowe certyfikaty.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dietetics możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Dietetics zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: anatomia człowieka, immunologia i alergologia, chemia żywności, statystyka w dietetyce, żywienie kliniczne, żywienie szpitalne, kliniczny zarys chorób, projektowanie diet. Nabywają umiejętności wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu fizjologii człowieka, funkcjonalnych właściwości oraz przemian biochemicznych i chemicznych składników żywności, interakcji między dodatkami do żywności a żywnością, leczenia dietetycznego chorób uwarunkowanych genetycznie, zasad planowania jadłospisów, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, żywienia w alergiach, klinicznego zarysu chorób, substancji mutagennych i rakotwórczych w żywności, nietolerancji pokarmowej, czy żywienia w otyłości.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETICS?

Studia na kierunku Dietetics trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETICS?

Absolwenci studiów na kierunku Dietetics wyróżniają się wiedzą i kompetencjami językowymi, potrzebnymi do wpływania na wzrost świadomości społeczeństwa, dotyczącej zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych. Oznacza to, że będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako dietetycy kliniczni, dietetycy sportowi, technicy żywienia, edukatorzy żywieniowi, czy specjaliści do spraw żywienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dietetics:

 • dietetycy kliniczni,
 • dietetycy sportowi,
 • technicy żywienia,
 • edukatorzy żywieniowi,
 • specjaliści do spraw żywienia.

 

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETICS

Komentarze (0)