Dodaj do ulubionych

GOSPODARKA CYFROWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka cyfrowa to studia licencjackie, lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku gospodarka cyfrowa zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych i technicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki i biznesu oraz nauczą się wykorzystywania technologii cyfrowych w biznesie, kulturze, administracji oraz w edukacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób gromadzić, analizować i przetwarzać dane, a także zdobędą zdolności z obszaru programowania i cyberbezpieczeństwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze finansowym, jednostkach administracji publicznej, firmach transportowych oraz w innych gałęziach przemysłu. Ponadto mogą objąć stanowisko analityka danych, specjalisty ds. Big Data, analityka bezpieczeństwa informacji oraz programisty.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek gospodarka cyfrowa są obecnie realizowane na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach kandydaci muszą spełnić szereg istotnych wymagań, które są warunkiem dostania się na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka cyfrowa to:

 • język obcy nowożytny

 • jeden spośród wybranych przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka cyfrowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE GOSPODARKA CYFROWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

GOSPODARKA CYFROWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA CYFROWA STUDIA NIESTACJONARNE

GOSPODARKA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA CYFROWA STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA CYFROWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka cyfrowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA CYFROWA?

W dobie postępującej informatyzacji, technologie cyfrowe są wykorzystywane niemal w każdej gałęzi gospodarki, dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje potrzebne do pracy na tym stanowisku. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek gospodarka cyfrowa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku gospodarka cyfrowa będzie oscylował głównie wokół nauk informatycznych. Studenci nauczą się wykorzystywania technologii cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Ponadto rozwiną umiejętności z obszaru programowania i zarządzania. Co więcej, zyskają zdolności gromadzenia, analizowania i wizualizacji dużych zbiorów danych Big Data.

W ramach kształcenia dowiedzą się także, w jaki sposób kreować procesy transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach. Studia na kierunku gospodarka cyfrowa wyróżniają się praktycznym programem nauczania, a studenci mają możliwość uczęszczania na warsztaty, ćwiczenia i laboratoria komputerowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA CYFROWA?

Studia na kierunku gospodarka cyfrowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA CYFROWA?

Absolwenci kierunku gospodarka cyfrowa bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w branży IT, szczególnie na stanowisku programisty, analityka danych, specjalisty do spraw Big Data oraz specjalisty do baz danych. Równie ciekawą opcją może być praca w sektorze finansowym, usługach, branży transportowej oraz w jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka cyfrowa:

 • programista,

 • specjalista ds. Big Data,

 • analityk bezpieczeństwa informacji,

 • twórca oprogramowania i aplikacji,

 • menedżer projektu,

 • specjalista od baz danych i sieci,

 • Digital Marketing Manager,

 • Analytics Manager,

 • Digital Strategist,

 • Digital Marketing Specialist,

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA CYFROWA

Komentarze (0)