Dodaj do ulubionych

INFORMATYKA TECHNICZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku informatyka techniczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku informatyka techniczna zdobędą wszechstronną wiedzę informatyczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat technologii internetowych i multimedialnych, systemów informatycznych i sieci komputerowych. Poznają także zasady tworzenia oprogramowania i systemu komputerowego, zarządzania projektami informatycznymi i złożoną siecią komputerową. Co więcej, dowiedzą się jak wykorzystywać zaawansowane metody sztucznej inteligencji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją oprogramowani, firmach informatycznych, laboratoriach badawczych, działach IT, czy w biurach projektowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Informatyka techniczna to studia skierowane do osób interesujących się naukami informatycznymi i technologiami komputerowymi, które jednocześnie chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie związane z tym zakresem tematycznym. Proces rekrutacyjny może się różnić w zależności od uczelni, dlatego też kandydaci powinni zapoznać się z aktualnymi informacjami zawartymi na stronach szkół wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informatyka techniczna to:

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka

 • informatyka

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów na pokrewnym kierunku.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATYKA TECHNICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Informatyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jednostka prowadząca

Informatyka techniczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

INFORMATYKA TECHNICZNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA TECHNICZNA STUDIA NIESTACJONARNE

INFORMATYKA TECHNICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA TECHNICZNA STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA TECHNICZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka techniczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA TECHNICZNA?

Informatyka techniczna to dyscyplina naukowa będąca połączeniem informatyki i zagadnień inżynierskich. Specjaliści z tego obszaru przede wszystkim zajmują się inżynierią komputerową, inżynierią oprogramowania oraz systemami informacyjnymi. Dla osób chcących zdobyć wykształcenie kierunkowe, uprawniające do pracy w tym obszarze, skierowane są studia na kierunku informatyka techniczna.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek informatyka techniczna zdobędą kompleksową wiedzę informatyczną. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat nowoczesnych technologii internetowych i multimedialnych, systemów mobilnych oraz sztucznej inteligencji. Ponadto studenci rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych. W czasie studiów poznają zasady programowania proceduralnego i obiektowego.

Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób tworzyć systemy komputerowe i oprogramowania, a także nauczą się wykonywania projektów sieci komputerowych i zarządzać projektami informatycznymi. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie i poznają specyfikę pracy w branży IT.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA TECHNICZNA?

Studia na kierunku informatyka techniczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA TECHNICZNA?

Absolwenci kierunku informatyka techniczna znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych, w których wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów. Przede wszystkim idealnie odnajdą się na stanowisku programisty, administratora sieci komputerowych, czy projektanta oprogramowania użytkowego. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z zawodem administratora baz danych, analityka systemów informatycznych i grafika komputerowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka techniczna:

 • programista

 • analityk systemów informatycznych

 • grafik komputerowy

 • administrator sieci komputerowych

 • administrator baz danych

 • grafik komputerowy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją oprogramowania

 • jednostki naukowe

 • laboratoria badawcze

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA TECHNICZNA

Komentarze (0)