Zarządzanie zasobami przyrody

Zarządzanie zasobami przyrody

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie zasobami przyrody studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie zasobami przyrody stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Zarządzanie zasobami przyrody - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie zasobami przyrody

Program studiów i przedmioty

Na początku należy wspomnieć o dużej zalecie studiów na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody czyli o ich praktycznym charakterze, ponieważ program kładzie znaczny nacisk na prace grupowe oraz zajęcia laboratoryjne. A jakich dokładnie zagadnień możesz się spodziewać?

Plan obejmuje takie przedmioty jak gospodarka leśna, metody analizy przestrzennej, gospodarka odpadami czy edukacja ekologiczna. Oprócz tego w ramach zajęć zapoznasz się z problemami podejmowania decyzji odnośnie ochrony natury oraz technikami pomocnymi przy ocenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interpretowania uzyskanych informacji z badań naukowych
 • dysponowania pogłębionymi wiadomościami z obszaru nauk przyrodniczych
 • znajomości obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska
 • wykorzystywania poznanych metod w procesie oceniania zasobów środowiska naturalnego
 • dokonywania oceny stanu środowiska i wpływu planowanych przedsięwzięć na otoczenie
 • znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie zasobami ziemi to stosunkowo nowy, interdyscyplinarny kierunek, którym powinny zainteresować się osoby pragnące pozyskać nie tylko umiejętności zarządcze w uniwersalnym wydaniu, ale także solidną dawkę wiedzy na temat geografii, geologii, czy ochrony przyrody.
Zarządzanie zasobami ziemi występuje najczęściej na studiach inżynierskich, skupiających w sobie to, co najważniejsze w naukach przyrodniczych oraz inżynieryjno- technicznych.
W toku studiów studenci uczęszczają na zajęcia, dzięki którym pozyskują wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania i wzajemnych zależności między najważniejszymi zasobami naszej planety, a więc wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi. Uczą się racjonalnie nimi zarządzać i gospodarować. 
Zarządzanie zasobami ziemi jest kierunkiem o dość szerokim programie kształcenia. Na bazie połączenia różnych dziedzin nauki studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: organizacja i zarządzanie, analiza strategiczna, zarządzanie kryzysowe, geografia gospodarcza, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, odnawialne źródła energii, czy planowanie systemów technicznych.
Istotnym elementem studiów na tym kierunku są zajęcia terenowe i praktyczne, praktyki i staże, a także samodzielne przeprowadzanie badań. Zarządzanie zasobami ziemi zazwyczaj prowadzone jest na studiach stacjonarnych.
Należy zwrócić uwagę jednak na fakt, iż kierunek ten nie należy do grona najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Najłatwiej odnaleźć go na uczelniach, które posiadają charakter przyrodniczy, bądź rolniczy.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Ukończyłeś studia licencjackie lub magisterskie w obszarze nauk przyrodniczych? Szukasz ciekawego pomysłu na dalszą edukację? Tematy związane z ekologią i ochroną środowiska są Ci bliskie?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania to powinieneś zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez studia magisterskie na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody. Może to jest to czego szukasz!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie zasobami przyrody

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie zasobami przyrody:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie zasobami ziemi

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek Zarządzanie zasobami ziemi prowadzony jest zazwyczaj w ramach studiów drugiego stopnia. Nauka na tym kierunku trwać będzie dwa lata, czyli cztery semestry. Po obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie zasobami przyrody

Praca po studiach

Nie jesteś do końca pewien, gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody? Kwalifikacje, które zdobędziesz w trakcie nauki pozwolą Ci na podjęcie pracy w różnego rodzaju placówkach czy stowarzyszeniach zajmujących się ochroną przyrody.

Oprócz tego możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej, które zajmują się np. wydawaniem pozwoleń na przeprowadzenie inwestycji. Jeżeli interesuje Cię bardziej naukowa praca to etat w ośrodkach badawczych będzie dla Ciebie idealny.

Zatem jeśli od zawsze nauki przyrodnicze były Ci bliskie i chciałbyś mieć realny wpływ na stan środowiska to studia magisterskie na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody są dla Ciebie stworzone!

 
Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami przyrody znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik placówek ochrony przyrody
 • pracownik administracji państwowej
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik ośrodków naukowo-badawczych

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Komentarze (0)