Music in public space

Music in public space

Dodaj do ulubionych

Music in public space studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Music in public space to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku music in public space
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności music in public space możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | music in public space - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Music in public space dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii muzyki, zarządzania instytucjami kulturalnymi czy promocji i marketingu. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Music in public space w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Music in public space dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, filharmoniach czy mediach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Music in public space wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. Pod uwagę brany jest również wynik egzaminu wstępnego, który sprawdza predyspozycje słuchowe kandydatów. Kandydaci prezentują również zróżnicowany program na wybranym instrumencie albo wykonują program wokalny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Music in public space:

 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MUSIC IN PUBLIC SPACE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Music in public space stopień: (I)
tryb: stacjonarne

Music in public space - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Music in public space studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Music in public space studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku music in public space

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Music in public space:

Studia na kierunku Music in public space dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji i zarządzania placówkami kultury, inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych czy realizacji projektów artystycznych. Mogą także zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia impresariatu muzycznego, finansowania kultury czy promocji i marketingu dóbr kultury.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mają też możliwość zdobycia umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego repertuaru wokalnego albo instrumentalnego. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące podstaw dyrygowania, harmonii jazzowej czy ruchu scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Music in public space: wokalistyka estradowa, literatura muzyczna, historia jazzu i muzyki rozrywkowej.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE?

Music in public space to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia umiejętności gry na wybranym przez siebie instrumencie lub umiejętności wokalnych, a także wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii muzyki, zasad harmonii, podstaw kompozycji, aranżacji czy improwizacji.

Kierunki studiów takie jak Music in public space dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Music in public space możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE?

Studia na kierunku Music in public space trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE

Studia na kierunku Music in public space dają absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako menager-animatorzy w instytucjach kultury takich jak np. filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, a także w zespołach muzycznych i mediach. Absolwenci mogą też pracować przy organizacji festiwali muzycznych, konkursów i imprez muzycznych, kursów szkoleniowych czy warsztatów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Music in public space:

 • menager-animator,
 • filharmonie,
 • sale koncertowe,
 • ośrodki kultury,
 • zespoły muzyczne,
 • media,
 • organizacja festiwali muzycznych, konkursów i imprez muzycznych,
 • organizacja kursów szkoleniowych i warsztatów.

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Muzyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE

Komentarze (0)