Dodaj do ulubionych

Administracja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny nauk prawno-administracyjnych oraz ekonomicznych. Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | administracja - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności administracja możesz podjąć na 43 uczelniach publicznych oraz 54 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | administracja - uczelnie >

Opis kierunku
Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania, tak by mogli ją oni wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. 
 
Specjalności
Współczesne studia administracyjne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku administracja: administracja bezpieczeństwa narodowego, administracja bezpieczeństwa publicznego, administracja celna i skarbowa... specjalności na administracji >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku administracja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to:  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjononarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3600 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.
 
Praca po studiach
Absolwenci administracji odnajdują się w pracy w urzędach administracji centralnej i samorządowej, w organach podatkowych, w kancelariach prawniczych, w działach administracyjnych sądów, prokuratury a także w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych czy w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja?

Każdy z ośrodków akademickich indywidualnie określa swoje wymagania rekrutacyjne.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja: 

  • język polski
  • historia,
  • geografia,
  • filozofia
  • matematyka,
  • WOS
  • język obcy

W procesie rekrutacji uwzględniane są na ogół trzy grupy przedmiotów, które są punktowane w różny sposób. W przypadku administracji do pierwszej grupy przedmiotów zalicza się: historię lub matematykę i są one punktowane najwyżej (w zależności od wybranego poziomu).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są przedmioty takie jak: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia. Na trzecim miejscu – ale wciąż obligatoryjnym – uwzględniany jest wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Administracja +

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Administracja +

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych stopień: (),
tryb:

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Administracja - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne