Dodaj do ulubionych

Amerykanistyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku amerykanistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Amerykanistyka to kierunek stworzony z myślą o osobach, które swoje zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi chciałyby przekuć w konkretne wykształcenie. W trakcie kształcenia studenci otrzymają rozległą wiedzę na temat polityki, historii, kultury i aktualnych zjawisk ekonomicznych w USA. Ważny będzie także rozwój umiejętności związanych z komunikacją międzykulturową.

Studenci amerykanistyki rozwijać będą także kompetencje lingwistyczne, by jak najlepiej władać językiem angielskim. Po zakończeniu kształcenia można pracować zarówno w instytucjach publicznych – placówkach dyplomatycznych, jak w korporacjach, które nastawione są na dobrą współpracę z jednostkami w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to więc, że absolwenci mogą rozwijać karierę zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek amerykanistyka na większości uczelni: 

 • język angielski,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • biologia,
 • wos,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AMERYKANISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Amerykanistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Amerykanistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE AMERYKANISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku amerykanistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz studiując amerykanistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mediów, polityki zagranicznej, historii, wielokulturowości i procesów zarządzania państwem i społeczeństwem Stanów Zjednoczonych i Kanady w dobie rewolucji informatycznej, widzianych z perspektywy transatlantyckiej i globalnej,
 • polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych,
 • procesów polityczno-społecznych w filmie amerykańskim i europejskim oraz z zakresu marketingu politycznego i reklamy,
 • problematyki globalnej w zakresie mediów, gospodarki światowej i polityki międzynarodowej interpretowanych z perspektywy wiodącego mocarstwa ekonomicznego i militarnego świata jakim są Stany Zjednoczone,
 • języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku amerykanistyka?

Amerykanistyka sytuuje się w obrębie studiów filologicznych i społecznych. Program studiów oparty został na doświadczeniach uczelni amerykańskich i dostarcza studentom okazji do zapoznania się z aktualnymi tendencjami rozwojowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozwala również na skonfrontowanie ich z trendami globalnymi. Kandydat na kierunek Amerykanistyka powinien mieć szerokie zainteresowania humanistyczno-społeczne, bowiem filarami tych studiów będzie wiedza o mediach, współczesna historia, stosunki międzynarodowe i polityka oraz kulturoznawstwo.

Historia stanowi punkt wyjścia do badań i rozważań nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie, a stosunki międzynarodowe i polityka pozwalają wyjaśnić relacje władzy, sojusze, konflikty. Z uwagi na to, że zdecydowana większość tych informacji dociera do nas za pośrednictwem mediów, elementy medioznawstwa pozwalają właściwie je odczytać i ocenić. Z kolei kulturoznawstwo wyposaża w narzędzia systematyzujące współczesny obraz świata.

Poza tymi szeroki zainteresowaniami z zakresu wiedzy humanistycznej powinieneś także interesować się Ameryką Północną i mediami. Z uwagi na specyfikę specjalności, główny nacisk położony jest na perspektywę amerykańską oraz wkład Stanów Zjednoczonych zarówno na gruncie szeroko rozumianej polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Wiedza o mediach i kulturze wizualnej pozwalają zaś na niestandardowe podejście do rozważanych problemów.

Z uwagi na to, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim, ważną umiejętnością kandydata jest znajomość tego języka na poziomie minimun B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jeżeli zatem interesujesz się kulutrą pólnocnej Ameryki i świetnie posługujesz się językiem angielskim to ten kierunek jest dla Ciebie!

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku amerykanistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek amerykanistyka można realizować  w trybie stacjonarnym. Oznacza to, iż zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk historycznych, humanistycznych i kulturowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek amerykanistyka będą mogły korzystać z szerokiej oferty zajęć i wykładów o tematyce związanej z naukami filologicznymi, humanistycznymi i społecznymi. 

 

W programie studiów na kierunku amerykanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wymowa amerykańska
 • Leksyka amerykańska
 • Tożsamość społeczna i polityczna USA i Kanady

 

W czasie studiów zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat kultury i historii Stanów Zjednoczonych. Co więcej, zapoznasz się z najwybitniejszymi dziełami literatury amerykańskiej, a także dowiesz się więcej o tamtejszej polityce i ogólnej sytuacji gospodarczej, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku amerykanistyka wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i nauczysz się stosować amerykańską odmianę języka angielskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Ponadto poznasz zasady gramatyki języka angielskiego i nauczysz się stosować je w praktyce. Studenci będą mogli także korzystać z interesujących wymian studenckich czy kół naukowych, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie i rozwiną swoje zainteresowania.

 

4. Gdzie studiować amerykanistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek amerykanistyka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AMERYKANISTYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku amerykanistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku amerykanistyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast, na studia drugiego stopnia będziesz musiał przeznaczyć dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku amerykanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AMERYKANISTYKA STUDIA I STOPNIA

AMERYKANISTYKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek amerykanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język polski, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, język angielski, język hiszpański, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku amerykanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
70
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
75
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek amerykanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
123.00
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
74,33
II stopnia:
68
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku amerykanistyka

Absolwent kierunku amerykanistyka znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik w polskich i europejskich instytucjach gospodarczych, politycznych i kulturalno-społecznych na różnych stanowiskach (samodzielnych, kierowniczych i doradczych),
 • pracownik samorządu lokalnego,
 • pracownik agencji reklamowych,
 • pracownik firmy medialnej,
 • pracownik centralnych oraz zagranicznych instytucjach medialnych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AMERYKANISTYKA

Komentarze (0)