Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny nauk o bezpieczeństwie. Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne możesz podjąć na 33 uczelniach publicznych oraz 40 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę między innymi z zakresu podejmowania i rozwiązywania porblemów bezpieczeństwa, obronności państwa, ochrony granic, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracja porządku publicznego, analityk bezpieczeństwa, analityk bezpieczeństwa wewnętrznego, antyterroryzm.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjononarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3240 zł do 8000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego są przygotowani do pracy w działaniach wojska, policji, straży granicznej, ABW, czy urzędzie celnym.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne?

Aby móc rozpocząć studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, przygotowania do egzaminu dojrzałości powinieneś zacząć już dziś.

Tylko otrzymanie dobrych wyników sprawi, że być może to twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Wybór przedmiotów maturalnych jest dość duży.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • matematyka,
 • wos,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia.

 

Oczywiście – im więcej przedmiotów wybierzesz i im więcej zdasz ich na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że zostaniesz przyjęty na studia. Także nie czekaj, naukę zacznij już dziś!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Filia w Sieradzu stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia

POPULARNE MIASTA

Pokaż wszystkie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Jaka wiedza po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma interdyscyplinarny charakter, tak by kształcić najlepszych profesjonalistów. Osoby, decydujące się na te studia, zetkną się przedmiotami, które obejmują podstawy ekonomii, zarządzania oraz prawa.

Są to zagadnienia niezbędne i bez ich znajomości nie byłoby możliwe dogłębne poznanie tajników funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Naczelnym celem kształcenia na tym kierunku będzie przede wszystkim zgłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, zwalczania terroru oraz ochrony osób i mienia.

Absolwenci tego kierunku muszą także znać prawo, obowiązujące w Unii Europejskiej oraz NATO, tak aby ich kwalifikacje miały, jak najbardziej profesjonalny charakter.

Bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne (np. terenowe, ćwiczenia oraz laboranty) – dzięki temu studenci zdobytą wiedzę mogą wykorzystywać w konkretnym działaniu.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnie społecznych i prawnych tworzc podbudow dla rozumienia istoty bezpieczestwa wewntrznego,
 • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania pastwa – jego ustroju i struktury,
 • zasad funkcjonowania instytucji pastwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyk zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.​
Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą stanowić pewną odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Nieustający rozwój cywilizacyjny musi obejmować różne dziedziny życia – sukces i szczęście możliwe są tylko wtedy, gdy towarzyszy mu podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Jego poczucie powinno mieć jak najbardziej wszechstronny charakter.

Potrzeba bezpieczeństwa stanowi drugą najważniejszą podstawę piramidy Maslowa i musi być ona zapewniana także przez organy administracyjne państwa, zwłaszcza że XXI w. można nazwać wiekiem wzmożonych niepokojów.

Zakres zainteresowań osób, które chciałby rozpocząć studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, musi obejmować wiele interdyscyplinarnych dziedzin, które opierają się przede wszystkim na naukach polityczno-społecznych.

Jeżeli zatem chciałbyś się zająć organizacją służb mundurowych lub masz wystarczająco dużo energii i chęci, by dołączyć do komórek zarządzania kryzysowego, to ten kierunek wychodzi naprzeciw twoim oczekiwaniom.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden spośród wielu kierunków, które możesz studiować zarówno niestacjonarnie, jak i stacjonarnie.

Studia zaoczne mają charakter weekendowych zjazdów i wtedy realizowany jest program kształcenia. Znaczną część materiału studenci muszą przyswajać we własnym zakresie, ponieważ ograniczony czas wspólnej nauki nie pozwala na zrealizowanie programu tylko podczas zjazdów.

Studia dzienne z kolei wiążą się z regularnymi spotkaniami w trakcie trwania tygodnia od poniedziałku do piątku.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne skonstruowany jest tak, by kształcić najlepszych profesjonalistów.

Muszą oni mieć wszechstronną wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, odnoszących się do zagadnień społecznych, humanistycznych, prawniczych.

Tylko taka rozbudowana wiedza sprawi, że absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego wzbudzać będzie prawdziwe społeczne zaufanie. A trzeba napisać wprost, że jest to jeden z tych zawodów, który swoje działania opiera na społecznym zaufaniu właśnie – bez niego nie ma szans, by realizować się w nim z sukcesami.

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania,
 • ekonomii,
 • prawa administracyjnego,
 • gospodarczego i kryminologicznego,
 • podstawy kryminalistyki,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • bezpieczeństwo państwa,
 • konflikty współczesnego świata.

 

Wszystkie te zagadnienia nie odnoszą się wyłącznie do przestrzeni lokalnej – coraz częściej jesteśmy postrzegani jako „obywatele świata”, więc ta wiedza musi mieć zakres międzynarodowy.

Studenci w ramach całego cyklu kształcenia poznają zagadnienia związane z organizacją bezpieczeństwa, planowaniem działań prewencyjnych i ochronnych.

Zajęcia teoretyczne stanowią podstawę dla różnego typu ćwiczeń praktycznych i zajęć terenowych z zakresu prewencji i działań ochronnych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jak zapewne zdążyłeś się zorientować – wiedza absolwentów tego kierunku musi mieć bardzo rozbudowany charakter. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju zagadnienia prawne i społeczne.

Tylko ich doskonała znajomość sprawi, że absolwenci tego kierunku będą w stanie rozumieć funkcjonowanie danej państwowości.

Te rozległe kwalifikacje pozwalają na świetną orientację w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa branżowego, które różni się w zależności od typu (może to być bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, czy energetyczne).

Aparat umiejętności absolwentów bezpieczeństwa jest także bardzo różnorodny. Podstawą wszelkiego działania powinna być trafna ocena ewentualnego zagrożenia i przekucie wiedzy teoretycznej w praktyce – tego typu umiejętności kształcić będzie bogata oferta zajęć terenowych.

Absolwenci tego kierunku potrafią zatem sprawnie korzystać z różnego rodzaju broni, doskonalą techniki samoobrony oraz walki, czy w laboratorium kryminalistycznym analizują materiał dowodowy.

 

4. Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zasilają grono kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że studenci, decydujący się na studia na tym kierunku, mogą rozwijać swoje umiejętności podczas dwóch komplementarnych cyklów kształcenia.

Pierwszy z nich obejmuje studia licencjackie, czyli inaczej studia pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata i w ramach ich finalizacji studenci odbywają egzamin związany z obroną ich pracy licencjackiej. Pomyślna obrona daje im już część uprawnień, które pozwalają na pracę w zawodzie.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia warto podjąć studia magisterskie. Kształcenie na tym stopniu odbywa się od półtora do dwóch lat i studenci w trakcie ich trwania doprecyzowują i poszerzają wiedzę, którą pozyskali podczas studiów licencjackich. Absolwenci tego stopnia otrzymują tytuł magistra i dzięki temu posiadają pełnię uprawnień. Te z kolei pozwalają na wszechstronny rozwój zawodowy.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nie są stworzone dla wszystkich. Należy to napisać wprost. Interesujący może wydawać się ich interdyscyplinarny charakter i możliwości stabilnego zatrudnienia w przyszłości, jednak zanim podejmujesz decyzję o wzięciu udziału w procedurze rekrutacyjnej, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań.

Czy interesują cię nauki społeczno-polityczne? Czy jesteś odporny na stres i potrafisz działać pod presją czasu? Czy masz bardzo dobrą kondycję, nie boisz się wyzwań i wyczerpującego wysiłku fizycznego?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to być może studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne okażą się dla ciebie idealne.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Każda osoba, która pragnie rozpocząć studia wyższe, musi jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. To jego wyniki stanowią najczęściej jedyne kryterium kwalifikacyjne.

Oczywiste jest to, że im lepszymi wynikami maturalnymi dysponujesz, tym bardziej zwiększa się szansa, że zostaniesz przyjęty na wymarzone studia.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają profil bardziej społeczno-humanistyczny, więc przedmioty rekrutacyjne również obejmują ten zakres. Zatem możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: język polski, język obcy nowożytni, historia, WOS, czy geografia (Wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni).

One mają największe znaczenie i podczas procedury rekrutacyjnej punktowane są najwyżej. Zatem przygotowania do matury rozpocznij już dziś.

 

Czy coś jeszcze

Gdy już znajdziesz się na liście osób przyjętych, pamiętaj, aby zorientować się dobrze, do kiedy musisz dostarczyć wstępne dokumenty. Najczęściej w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany twojego dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do przyszłej legitymacji.

Nie zaniedbaj tego – z pozoru błahego – etapu rekrutacji, ponieważ w przypadku zaniedbań, możesz zostać skreślony z listy studentów. Szczegółowe informacje na temat terminów znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

zasady rekrutacji na s