Dodaj do ulubionych

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Bezpieczeństwo zdrowotne to nowatorski kierunek, który pozwala zdobyć merytoryczną wiedzę z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Studenci rozwijać będą wiedzę z pogranicza zarządzania czy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w kraju. W trakcie nauki dowiedzą się również, jak rozpoznawać różnorodne zagrożenia zdrowia oraz poznają programy, które im przeciwdziałają.

Bezpieczeństwo zdrowotne to kierunek, którego absolwenci mogą pracować w sektorze administracyjnym instytucji związanych z systemem opieki zdrowotnej. Mogą pracować również w działach marketingu i PR firm farmaceutycznych czy zajmujących się problematyką zdrowotną. Ciekawą propozycją pracy będzie również prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką czy też leczeniem chorób.

 

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne:

 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Giżycku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE:

Czego nauczysz się na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne?

W trakcie studiów przyswoisz wiedzę z zakresu wielu aspektów składających się na bogatą dziedzinę jaką jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas zajęć z ogólnego modelu nauczania, przede wszystkim dowiesz się jak w skuteczny i efektywny sposób zarządzać pracą ratowników medycznych.
Nauczysz się także jak działać w sytuacjach zagrożenia życia, na przykład w czasie klęsk żywiołowych lub innych katastrof.
Jako student będziesz musiał nauczyć się pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych. W ofercie studiów przewidziano liczne specjalizacje, które umożliwiają studentom zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu konkretnej dziedziny.
Będziesz mógł zdecydować, w jakim kierunku chcesz się dalej kształcić i z czym związać swoją przyszłość. Dalszy program studiów zależy od wyboru ścieżki zawodowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców i pracowników sektora bezpieczeństwa, którzy podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem i wiedzą.
 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pracy w sytuacjach stresowych
 • pracy pod presją czasu
 • działania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
 • nadzorowania pracy ratowników medycznych
 • umiejętności przywódcze
 • znajomość zasad zdrowego trybu życia

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w zależności od wybranej uczelni możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku i pozwalają zrealizować zaplanowane założenia programowe, a także odbyć praktyki zawodowe. Na zajęcia w trybie zaocznym możesz uczęszczać w weekendy i wiążą się one również z dokształcaniem we własnym zakresie.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wybór trybu kształcenia stanowi z pewnością udogodnienie, które pozwala skupić się na nauce lub połączyć edukację z pracą i życiem zawodowym. Interdyscyplinarnie układane programy kształcenia wypełnione są przedmiotami z zakresu nauk prawnych, społecznych, medycznych. Siatki zajęć dostosowywane są do realizowanej specjalizacji, ale oczywiście przewidują także przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego.

 

Wśród najpopularniejszych przedmiotów są między innymi takie jak:

 • międzynarodowe problemy zdrowia,
 • socjologiczne aspekty bezpieczeństwa,
 • polityka społeczna,
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • promocja zdrowia.

 

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które w życiu zawodowym umożliwiają prowadzenie diagnoz, analiz, a także działanie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego lub zdarzeń nieprzewidzianych, jak terroryzm czy epidemia.

Kierunek bezpieczeństwo zdrowotne wymaga od kandydatów racjonalnego działania w sytuacjach stresujących, pracy w zespole, komunikatywności. Studia w tym zakresie są idealne dla ludzi z poczuciem misji, którzy pragną dbać o zdrowie i życie oraz zajmować się jego promocją.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zdrowie to największa wartość jaką posiada człowiek. Nie da kupić się go za żadne pieniądze, a jego utarta wiąże się z dużym stresem, a niekiedy może prowadzić do załamania nerwowego.
Współcześnie, w dobie dużej zapadalności na śmiertelne choroby oraz szerzeniem się klęsk żywiołowych, w której ginie niezliczona liczba osób, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafiliby reagować w sytuacjach zagrożenia i zająć się koordynowaniem działań mających na celu ochronę zdrowia obywateli.
Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstały innowacyjne studia bezpieczeństwo zdrowotne. Jest to kierunek skierowany do wszystkich tych, którzy chcieliby zawodowo zająć się pomaganiem innym ludziom, poprzez nadzorowanie pracy ratowników medycznych.

Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną, o dużych zdolnościach przywódczych i dużą odpornością na stres to studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne są stworzone dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować bezpieczeństwo zdrowotne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo zdrowotne:

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne?

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo zdrowotne możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia mogą odbywać się na pierwszym stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia (kierunków pokrewnych).

Dwuetapowe kształcenie umożliwia zdobywanie szeregu ważnych kompetencji, a także pozwala piąć się po szczeblach awansu zawodowego.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE:

Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu nadzorowania pracy ratowników medycznych, działania w sytuacjach zagrożenia życia oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Ponadto, zyskasz kwalifikację z obszaru wybranej przez siebie specjalizacji.

Uzyskane kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach, które zatrudniają specjalistów w tych dziedzin. Przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w służbach medycznych.

Ponadto możesz zająć się prowadzeniem szkoleń z zakresu zdrowia i profilaktyki w oświacie, urzędach i firmach. Bez problemu znajdziesz pracę także w jednostkach rządowych, pozarządowych oraz organizacjach non-profit. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i podyplomowych i rozważyć rozpoczęcie kariery naukowej.

 

Absoleweni mogą pracować w takich miejscach jak:
 • służby medyczne
 • oświata
 • prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia
 • jednostki rządowe
 • jednostki samorządowe
 • fundacje
 • firmy, zajmujące się problematyką zdrowotną

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Komentarze (1)

Azalia odpowiedz

Czy ktoś zna WSB w Skoczowie?