Dodaj do ulubionych

Architektura wnętrz studia - kierunek studiów

Studia na kierunku architektura wnętrz to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie z obszaru sztuki oraz nauk inżynieryjno-technicznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny projektowania architektury wnętrz, wystaw, detali architektonicznych czy form użytkowych w meblarstwie, oświetleniu i komunikacji społecznej.

Studia zawyczaj trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu między innymi: kompozycji architektonicznej, ergonomii projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa czy projektów wnętrz opartych na analizie układów funkcjonalnych.

Absolwenci architektury wnętrz są przygotowani do pracy we wszelkiego rodzaju biurach architektonicznych zajmujących się wystrojem czy urządzaniem wnętrz przestrzeni mieszkalnej i użytkowej, które poszukują wykwalifikowanych projektantów oraz wizualizatorów 2 i 3D, a także w różnego rodzaju czasopismach i wydawnictwach, które zajmują się promocją designu i aranżacji wnętrz.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura wnętrz najczęściej przeprowadzany jest egzamin z rysunku lub rozmowa kwalifikacyjna. 
 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz?

Dla kandydatów na architekturę wnętrz podstawą kwalifikacji na większości uczelni jest zdana matura oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu wstępnego, który obejmuje sprawdzian uzdolnień plastycznych. Zdarzają się jednak uczelnie, które dodatkowo podczas rekrutacji biorą pod uwagę wyniki z przedmiotów maturalnych.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku architektura wnętrz:

 • język polski
 • język obcy
 • historia/historia muzyki/historia sztuki
 • matematyka

oraz sprawdzian uzdolnień plastycznych

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Architektura wnętrz - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku architektura wnętrz?

Program studiów na kierunku architektura wnętrz musi być przemyślany w taki sposób, który każdego absolwenta tego kierunku uczyni wysokiej klasy specjalistą z zakresu projektowania i wcielania tych projektów w życie.

Naczelnym celem kształcenia jest opanowanie takich przedmiotów jak budownictwo (szczegółowo oparte na matematyce), opracowania techniczne, materiałoznawstwo wykorzystywane w architekturze.

Takie podstawy techniczne dają możliwość zgłębienia wszystkich zagadnień związanych z architektura wnętrz. Nie dotyczą one wyłącznie konstrukcji i formy, czy projektowania architektonicznego, ale odnoszą się także do zagadnień takich jak psychofizjologia widzenia.

Jednak aby zostać studentem architektury wnętrz, musisz najpierw przystąpić do egzaminu wstępnego, który określi twoje predyspozycje techniczne oraz artystyczne.

 

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia sztuki nowożytnej
 • Konstrukcje budowlane
 • Działania artystyczne dla wnętrz
 • Projektowanie architektoniczne
 • Podstawy komunikacji wizualnej
 • Historia sztuki starożytnej i średniowiecznej
 • Liternictwo
 • Ergonomia
 • Bionika
 • Rysunek warsztatowy i budowlany

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • organizowania działalności projektowej,
 • kształtowaniem wnętrz budynków o różnych funkcjach,
 • historii sztuki i architektury, nauk technicznych, komunikacji społecznej i prawa,
 • języka wypowiedzi architektonicznej w ramach architektury wnętrz,
 • zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz,
 • umiejętnoci komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej.
Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz?

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz?

Studia, które jeszcze kilka lat temu uważane były za czysto artystyczne, dziś już przestają mieć takie znaczenie, ponieważ teraz coraz częściej dostrzega się związek pomiędzy sztuką a przestrzenią użytkową.

Jednym z takich kierunków jest architektura wnętrz, która łączy w sobie subtelny artyzm, rzemieślnicze zacięcie oraz umiejętności inżynierskie. Architektura wnętrz to kierunek, który wymaga nie tylko szeregu uzdolnień plastycznych. Oprócz nich liczy się także umiejętność współpracy z architektami oraz umiejętne wykorzystywanie ich wiedzy.

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ odwołują się do aspektów sztuki, projektowania oraz nauk ścisłych.

Kandydaci mają do wyboru dwa typy tych studiów – architektura wnętrz stanowi ofertę nie tylko uczelni artystycznych, ale i politechnik. Jeżeli zatem dostrzegasz u siebie wysoko rozwinięty zmysł artystyczny, uwielbiasz otaczać się pięknymi przedmiotami, kochasz aranżować wystój mieszkania, a przedmioty artystyczne oraz ścisłe nie stanowią dla ciebie żadnego problemu, to te studia są stworzone dla ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne.

 

Studia architektoniczne od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością, a polskie ośrodki akademickie pragną dostosowywać swoje propozycje do potrzeb współczesnego rynku pracy. Także osoby, które decydują się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku, mają możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Wybór studiów zaocznych pozwala na równoległy rozwój innych zainteresowań studenta, ale wymaga od niego większych nakładów pracy indywidualnej, ponieważ program studiów musi być zrealizowany w całości, by przynosił wymierne skutki kształcenia.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura wnętrz ma wyjątkowo rozbudowany charakter, ponieważ studenci muszą zapoznać się z szeregiem zagadnień teoretycznych, które później będzie można wcielać już w konkretne aktywności twórcze.

Podstawą nauki jest przede wszystkim doskonała znajomość zasad projektowania architektonicznego i materiałoznawstwa wykorzystywanego w architekturze. Osoby kończące ten kierunek, muszą mieć przede wszystkim świadomość, że aby ich działania były efektywne, muszą opierać się na współpracy zarówno z architektami, jak i np. inżynierami budownictwa.

Opanowanie tych niezbędnych podstaw pozwala na profesjonalne kształcenie kierunkowe z zakresu projektowania wnętrz. 

 

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek odręczny i malarstwo,
 • rzeźba,
 • historia wzornictwa,
 • historia architektury wnętrz i mebla,
 • estetyka fotografii,
 • podstawy projektowania przestrzennego i graficznego,
 • podstawy projektowania komputerowego,
 • perspektywa odręczna,
 • rysunek techniczny.

 

Każda z osób studiujących, odbywać będzie zajęcia w pracowniach projektowania wnętrz i mebli, co sprawi, że jej kwalifikacje będą mieć wyjątkowo rozbudowany charakter.

 

Z jaką wiedzą architekci wnętrz opuszczają mury uczelni?

Świadome zasady projektowania, znajomość najnowszych trendów designerskich, organizowanie przestrzeni projektowej, świadomość historycznej spuścizny architektonicznej – to tylko niewielki ułamek wiedzy, jaką posiadać będzie każdy absolwent tego kierunku. Rozległa wiedza z zakresu projektowania, materiałoznawstwa, czy kształtowania przestrzeni użytkowej stanowi tylko podwaliny dla rozwoju umiejętności praktycznych.

 

3. Nabywane umiejętności

Profesjonalny architekt wnętrz w swojej pracy zawodowej wykorzystuje pozyskaną wiedzę i przekształca ją w ramach pracy w twórcze projekty, aranżacje i wizualizacje.

Każdy projekt graficzny i komputerowy potrafi wykonać w praktyce, już w konkretnej przestrzeni. Jego umiejętności obejmują nie tylko twórcze wykorzystanie zmysłu estetycznego, ale także podstawowe zasady ergonomii, niezbędne do tego, by projekt (np. mebla) spełniał swoje podstawowe funkcje i mógł być wykorzystywany przez większość użytkowników przestrzeni.

 

4. Gdzie studiować architekturę wnętrz

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz:

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz?

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz?

Studia na kierunku architektura wnętrz trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na ogół charakter studiów dwustopniowych. Co to oznacza w praktyce? Podzielone są one na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje sześć semestrów nauki, po których student przystępuje do obrony pracy licencjackiej.

Jej pomyślna obrona daje możliwość kontynuowania nauki podczas studiów magisterskich, które trwają cztery semestry. 

W przypadku studiów politechnicznych, które mają charakter zdecydowanie bardziej ścisły, architektura wnętrz występuje na ogół jako jedna ze specjalności.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura wnętrz?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura wnętrz?

Studia na kierunku architektura wnętrz mają charakter artystyczny, które oprócz tego wymagają także rozbudowanych umiejętności rzemieślniczych i podstaw odnoszących się do inżynierii i budownictwa; słowem – nie są to studia dedykowane dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wyższe wykształcenie.

 

Czy te studia są dla ciebie

Przed procesem rekrutacji byłoby warto, abyś zadał sobie kilka podstawowych pytań. Czy jesteś uzdolniony plastycznie, a twoje prace wzbudzają społeczne uznanie? Czy dodatkowo matematyka stanowi dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie, któremu umiejętnie dajesz radę sprostać? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to są to studia stworzone dla ciebie.

Zastanów się także, czy zależy ci bardziej na wykształceniu artystycznym, czy może liczą się dla ciebie bardziej umiejętności techniczne? W przypadku różnego rodzaju akademii sztuk pięknych prymarne znaczenie ma przede wszystkim egzamin wstępny.

Rekrutacja na politechniki również opiera się o sprawdzian zdolności, jednak tutaj także brane są wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka oraz chemia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Pomyśl, co interesuje cię bardziej!

 

Jak wygląda egzamin wstępny

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest doskonała orientacja w tym, jak wygląda właśnie sprawdzian wstępny. Każda z uczelni szczegółowe informacje na jego temat umieszcza na swoich stronach internetowych.

Ma on na ogół kilkuetapowy charakter. Podczas poszczególnych etapów kandydaci na ogół prezentują swoje wcześniej przygotowane prace i rozwiązują zadania praktyczne już w trakcie trwania egzaminu. Warto, abyś dużo wcześniej zaczął do niego przygotowania, ponieważ to jego pomyślne zdanie sprawi, że znajdziesz się na listach osób przyjętych.

 

Czy coś jeszcze

Ostatnim ważnym elementem jest terminowe złożenie dokumentów. Nie zaniedbaj tego, ponieważ opóźnienia w ich składaniu mogą sprawić, że mimo wcześniejszego przyjęcia zostaniesz skreślony z listy. Najczęściej podstawowe dokumenty, które musisz złożyć to świadectwa maturalne, skany dowodów oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz?

Każda osoba, która kończy studia architektoniczne, zastanawia się, w jakim obszarze zawodowym może się realizować. Architekci wnętrz, dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu, mogą liczyć na stabilne i kreatywne zatrudnienie, które od razu pozwoli na ekspozycję umiejętności, pozyskanych podczas wszystkich lat nauki.
Zawód architekta wnętrz wymaga nieustannego samokształcenia, jednak osoby, które podchodzą do swojego wykształcenia z pasją, nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy, która będzie dla nich najbardziej atrakcyjna!
 

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju biurach architektonicznych i projektowych, które oferują klientom szeroki zakres usług – od wstępnych projektów po wykończenie. Umiejętności i wiedza architekta wnętrz sprawia, że jest on gotowy do przygotowywania projektów, wizualizacji oraz planów, które później – wraz z postępem prac technicznych – będzie sukcesywnie wcielać w życie.

 

Absolwenci studiów na kierunku architektura wnętrz nie mają problemu ze znalezieniem stabilnego i twórczego zatrudnienia, które pozwoli im na wszechstronną ekspozycję umiejętności. Wszelkiego rodzaju biura architektoniczne i projektowe wciąż poszukują wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmą się stroną estetyczną projektowania.

Architekt wnętrz to zawód przyszłości, ponieważ współcześnie kładziemy coraz większy nacisk na to, co nasza przestrzeń użytkowa mówi o nas. Nie chcemy tylko przestrzeni funkcjonalnej, ale i estetycznej, która zaspokoi nasze łaknienie piękna. W tym przypadku może pomóc właśnie architekt wnętrz, który sprawia, że przestrzeń przez nas użytkowana przestaje mieć znamiona wyłącznie nudnego otoczenia.

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura wnętrz?

Studia na kierunku architektura wnętrz wymagają pasji i zaangażowania, nie jest to kierunek dedykowany dla wszystkich. Jednak osoby, które wybierają go świadomie, nigdy nie żałują powziętej decyzji.

Marika, absolwenta architektury wnętrz, mówi:

Dziś pracuję w prężenie rozwijającym się biurze architektonicznym. Te studia sprawiły, że rozwinęłam wszystkie swoje pasje i dziś rozwijam je w życiu zawodowym – nie ma nic cudowniejszego!

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (2)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Doma odpowiedz

Gdy byłam mała, uwielbiałam urządzać swój pokój. W liceum pojawił się pomysł urządzania wnętrz, zaczęłam śledzić trendy i w końcu trafiłam tutaj, na moją wymarzoną architekturę. Pochodzę z okolic Zielonej Góry, dlatego wybór był oczywisty. Ciekawe zajęcia i dużo patyki sprawiają, że nieustannie się rozwijam? Bardzo polecam!