Dodaj do ulubionych

SZTUKA I EDUKACJA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Sztuka i edukacja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego innowacyjnego kierunku musisz przejść rozmowę kwalifikacyjną, na której przedstawisz swoje dokonania artystyczna, a także opowiesz o swoich zainteresowaniach i planach zawodowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUKA I EDUKACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Sztuka i edukacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sztuka i edukacja

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuka i edukacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKA ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU SZTUKA I EDUKACJA:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku sztuka i edukacja?

Ze względu na niezwykle złożony i interdyscyplinarny charakter studiów będziesz miał okazję zdobyć wielopłaszczyznowe wykształcenie i gruntowną wiedzę z zakresu kilku dziedzin nauki. Jako student tego perspektywicznego kierunku będziesz uczęszczał na liczne zajęcia i wykłady, dzięki którym rozwiniesz swoją wiedzę i zyskasz cenne kwalifikacje zawodowe.

W trakcie kursu zdobędziesz wykształcenie pedagogiczne i zagłębisz się w meandry dydaktyki oraz metodyki, których poznanie jest niezbędne do wykonywania pracy nauczyciela.Ponadto, dowiesz się jak wykorzystać różne formy sztuki w trakcie zajęć edukacyjnych.

W programie studiów przewidziano także liczne wyjazdy do ośrodków zajmujących się edukacją poprzez sztukę oraz na najciekawsze imprezy edukacyjne.

Co więcej, poznasz najnowsze narzędzia informatyczne, na co dzień stosowane w tej branży, które ulepszą twoją pracę czyniąc ją bardziej efektywną. Uzyskaną wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranych przez siebie szkołach.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza pedagogiczna
 • wiedza dydaktyczna
 • znajomość języka obcego
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • znajomość różnych form sztuki
 • umiejętność wykorzystania sztuki w trakcie zajęć edukacyjnych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość sztuki współczesnej

Jak wyglądają studia na kierunku sztuka i edukacja?

 

1. Typ i tryb studiów

Sztuka i edukacja to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Sztuka i edukacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania będzie oscylował wokół nauk artystycznych i społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku sztuka i edukacja będzie powiązany z naukami artystycznymi, społecznymi i pedagogicznymi. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów o tematyce powiązanej z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • Metodologia teorii sztuki
 • Projektowanie graficzne dla wydarzeń edukacyjnych
 • Plener interdyscyplinarny

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą posiadać wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim studenci nauczą się wykorzystywać różnorodne techniki artystyczne z zakresu malarstwa, rysunku czy rzeźby.

Ponadto poznają zasady dokonywania analizy i interpretacji wybranych dzieł sztuki. Studenci rozwiną także kompetencje z obszaru pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii, których opanowanie będzie potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela. Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratów z wybranych języków obcych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Sztuka i edukacja to dwie na pozór niezwiązane ze sobą dziedziny. Jednak coraz częściej można się przekonać, że wykorzystywanie różnorodnych form sztuki w nauczaniu może przynieść oczekiwany efekt i być interesującym i innowacyjnym zabiegiem.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby i tendencje panujące we współczesnym świecie, powstał niezwykle unikatowy i rozwijający kierunek: sztuka i edukacja, którego program skierowany jest do ludzi pasjonujących się życiem artystycznym, którzy chcieliby dzielić się swoją pasją do sztuki z innymi.

Jeżeli należysz do tego grona i zdobyć wykształcenie pedagogiczne oraz cenne umiejętności praktyczne, to weź udział w rekrutacji na kierunek sztuka i edukacja.

 

5. Gdzie studiować Sztukę i edukację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sztuka i edukacja:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA I EDUKACJA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sztuka i edukacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku sztuka i edukacja będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku sztuka i edukacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA I EDUKACJA STUDIA I STOPNIA

SZTUKA I EDUKACJA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek sztuka i edukacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożonego z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku sztuka i edukacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
31
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek sztuka i edukacja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU SZTUKA I EDUKACJA:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku sztuka i edukacja będziesz posiadał wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z zakresu znajomości różnych form sztuki i ich zastosowania w trakcie zajęć edukacyjnych.

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje sprawią, że idealnie odnajdziesz się w wielu ciekawych i perspektywicznych zawodach. Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela na różnych szczeblach edukacji.

Równie ciekawym rozwiązanie może być praca animatora czasu wolnego lub gospodarza różnych, interesujących imprez kulturalnych. Idealnie sprawdzisz się także w różnorodnych instytucjach kulturalnych, między innymi domami kultury, muzeami i innymi organizacjami promującymi działalność artystyczną.

Co więcej, możesz związać swoją przyszłość z rynkiem międzynarodowym. Ponadto, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, co zdecydowanie zwiększy twoje perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku Sztuka i edukacja znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • oświata
 • animator kultury
 • art-biznes
 • instytucje i ośrodki kulturalne
 • kariera międzynarodowa
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA I EDUKACJA

Komentarze (0)