Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku budownictwo to studia inżynierskie lub magisterskie z obszaru nauk inżynieryjno - technicznych, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 28 sierpnia 2023 r. | budownictwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności budownictwo możesz podjąć na 32 uczelniach publicznych oraz 10 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | budownictwo - uczelnie >

Opis kierunku

Po ukończeniu studiów I i II stopnia oraz odbyciu praktyk zawodowych absolwenci mogą ubiegać się o nadanie uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę między innymi z: projektowania obiektów i elementów budowlanych, stosowania materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli, czy zarządzania robotami budowlanymi.

 

Specjalności

Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku budownictwo: budownictwo dróg i mostów, budownictwo kolejowe, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo wodne, inżynieria lądowa, konstrukcje aluminiowo-szklane, konstrukcje budowlane, zarządzanie inwestycjami.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku budownictwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjononarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4000 zł do 7980 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci budownictwa przygotowani są do pracy w biurach projektowych, nadzorze budowlanym, przy budowach obiektów lądowych i wodnych zarówno kubaturowych, drogowych i inżynieryjnych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo?

Budownictwo to jeden z tych prestiżowych kierunków, który miejsca zapewnia jedynie najlepszym kandydatom. Proces rekrutacyjny nie jest wcale skomplikowany, liczy się przede wszystkim świetny wynik uzyskany z egzaminu maturalnego. Przyszli studenci mają trzy przedmioty obligatoryjne, które niezbędne są do przystąpienia do rekrutacji.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku budownictwo:

 • matematyka,
 • geografia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • chemia,
 • biologia,
 • informatyka.

 

Oczywiście, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się na studia, przedmioty te należy zdawać na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Akademia Śląska

Akademia Śląska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Budownictwo - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo studia niestacjonarne

Budownictwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo studia I stopnia

Budownictwo studia II stopnia

POPULARNE MIASTA

Pokaż wszystkie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rozwiń

Jaka wiedza po studiach na kierunku budownictwo?

Absolwenci budownictwa, opuszczający mury uczelni, dysponują szeroką wiedzę z zakresu dziedziny, którą zgłębiali przez wszystkie lata nauki. Absolwent tego kierunku posiada kwalifikacje z zakresu:
 • wytrzymałości materiałów,
 • budownictwa ogólnego,
 • mechaniki budowli,
 • materiałoznawstwa
 • technologii betonu.

 

Osoby te po zakończeniu edukacji dysponują solidnymi podstawami z zakresu nauk ścisłych, które stanowią fundament poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Od nich się wszystko zaczyna, a więc: matematyka, fizyka, chemia budowlana – to wiedza, która stanowi podstawowe oparcie dla studentów tego kierunku.
Wiedza, którą zdobędą studenci podczas studiów ma charakter w dużej mierze interdyscyplinarny, ponieważ by z sukcesami realizować się w tym zawodzie, potrzebna jest znajomość wymogów budowniczych obowiązujących nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej, tak by zapewnić przyszłym absolwentom tego kierunku możliwość pracy także poza granicami kraju.
 
Program studiów

Możliwości, jakie daje ukończenie studiów na kierunku budownictwo, jest wyjątkowo dużo. Jednak najpierw trzeba zmierzyć się z rozbudowanym programem studiów, dzięki któremu te perspektywy w przyszłości się pojawią. Studenci podczas całego toku kształcenia stykać się będą z przedmiotami ścisłymi takimi jak matematyka, fizyka, geometria wykreślania, chemia budowlana, mechanika ogólna, budownictwo ogólne.

Każdy, kto będzie się kształcić na tym kierunku, musi mieć świadomość jak bardzo rozległą dziedziną jest budownictwo i jak szeroką wiedzę należy posiadać, by móc odnosić sukcesy w tym zawodzie.

Podstawowym celem uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów, stąd program studiów obejmuje przedmioty związane przykładowo z hydrauliką, hydrologią, instalacjami budowlanymi i elektrycznymi, czy geodezją.

Oprócz wykładów i ćwiczeń dla studentów są organizowane zajęcia laboratoryjne i praktyki w ściśle określonych godzinach. To daje możliwość poznania różnych ścieżek rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo?

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo?

Kierunek budownictwo to obecnie jeden z najbardziej popularnych kierunków politechnicznych, wybieranych przez maturzystów. Studia być może nie należą do najłatwiejszych, ale rekompensata w postaci atrakcyjnego zatrudnienia potrafi wynagrodzić największe trudy nauki.

I potwierdzają to statystyki, według których absolwenci tego kierunku nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Budownictwo to dziedzina związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Każda rozwijająca się gospodarka musi uwzględniać plany rozwoju miast i przestrzeni urbanistycznej, a to jest podstawowy obszar działalności osób, które kończą studia na tym kierunku.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo możesz rozpocząć, wybierając stacjonarny lub niestacjonarny tryb kształcenia.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

 

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Większość polskich uczelni ma w swojej ofercie studia zaoczne, tak by studenci, którzy chcą podjąć równolegle pracę, również mogli kontynuować edukację i dbać o rozwój swoich umiejętności.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że większość zagadnień na studiach zaocznych trzeba opracowywać we własnym zakresie, ponieważ podczas weekendowych zjazdów ciężko jest podnieść wszystkie programowe kwestie, które są niezbędne do zrealizowania.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku budownictwo jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci w tracie całego cyklu nauki będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu nauk ścisłych.

Właściwie nauka na każdym semestrze odbywa się w oparciu o królową nauk – matematykę. To jej doskonała znajomość sprawi, że przyszli budowniczy będą prawdziwymi profesjonalistami.

 

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy budownictwa,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika ogólna,
 • materiały budowlane,
 • wytrzymałość materiałów,
 • fizyka,
 • chemia,
 • mechanika,
 • geodezja.

 

Oczywiście każda z tych dziedzin będzie odpowiednio oprofilowana, tak by pozyskaną wiedzę ogólną wykorzystywać w działaniach praktycznych związanych z zawodem.

Studenci na wszystkich etapach nauki w sposób szczegółowy poznawać będą różnego typu materiały wykorzystywane w budownictwie, poznają zagadnienia związane z ekonomiką i metrologią budowli, nauczą się jak wygląda technologia robót budowlanych.

Studia na tym kierunku wiążą się z czasem bardzo wymagającej nauki, która w przyszłości przekuje się w niezmierzone możliwości satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

3. Nabywane umiejętności

Zakres umiejętności osoby, która kończy budownictwo, jest wyjątkowo rozległy. Osoby te potrafią wykonywać obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, dobierają odpowiedni typ materiałów budowlanych dla realizowanych inwestycji, zarządzają i koordynują wykonanie danych projektów.

Kwalifikacje praktyczne absolwentów obejmują przede wszystkim wykonawstwo obiektów różnego typu: mieszkaniowych, przemysłowych, czy komunikacyjnych. Absolwenci budownictwa muszą posiadać także podstawowe umiejętności związane z projektowaniem elementów budowlanych.

 

4. Gdzie studiować budownictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo:

 

5. Ile osób na miejsce

Liczba kandydatów na kierunek budownictwo (studia I stopnia - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023

budownictwo:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 665
 • Politechnika Białostocka: 299
 • Politechnika Gdańska: 1500
 • Politechnika Lubelska: 352
 • Politechnika Poznańska: 1236
 • Politechnika Warszawska: 1817
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 421
 • Uniwersytet Zielonogórski: 75
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 114

Liczba kandydatów pod względem liczby osób na 1 miejsce na kierunek budownictwo (studia I stopnia - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023

budownictwo:

 • Politechnika Lubelska: 2,4
 • Politechnika Poznańska: 4,57
 • Politechnika Warszawska: 6,72
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 2,63
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 2,49
 • Uniwersytet Zielonogórski: 1,2
Ile trwają studia na kierunku budownictwo?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo?

Studia na kierunku budownictwo trwają od 3,5 do 4,5 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku budownictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Budownictwo należy do większości dwustopniowych kierunków. Jednak warto zaznaczyć, że mogą one mieć formę jednolitych studiów, jeśli wybierzecie studia wojskowe.

Edukacja podczas pierwszego stopnia zapewni ci podstawową i niezbędną wiedzę. Zanim przystąpisz do obrony egzaminu inżynierskiego, będziesz kształcić się przez cztery lata. Etapem finalizującym tę część nauki jest uzyskanie tytułu inżyniera.

Studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie trwają krócej, bo raptem dwa lata. Podczas edukacji rozszerzysz i przede wszystkim uzupełnisz wiedzę, którą zdobyłeś na studiach inżynierskich.

Zdecydowanie się na kontynuowanie edukacji na tym kierunku uczyni cię pełnowymiarowym specjalistą z zakresu budownictwa. Na koniec tego etapu nauki przystąpisz do obrony pracy magisterskiej. Stanowi ona swojego rodzaju podsumowanie wszystkich sześciu lat edukacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku budownictwo mają charakter wyjątkowo ścisły. Także jeżeli myślisz poważnie o aplikacji, powinieneś zadać sobie podstawowe i być może najważniejsze pytanie – czy przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie realnego problemu?

Czy nigdy nie miałeś problemu z analizą zagadnień z zakresu fizyki i chemii, a najtrudniejsze zadania matematyczne stanowią dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to masz podstawy, by zdecydować się na wzięcie udziału w procesie rekrutacji na ten kierunek.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kolejnym istotnym elementem jest zorientowanie się w wymogach rekrutacyjnych. Jakie przedmioty musisz zdać z powodzeniem podczas egzaminu maturalnego?

W przypadku studiów na kierunku budownictwo wymogi są oczywiste, ponieważ będą to: matematyka, język obcy nowożytni oraz do wyboru: fizyka lub chemia (WYMAGANIA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD UCZELNI). 

Oczywiście zdawanie dwóch przedmiotów z ostatniej grupy znacznie zwiększa twoją szansę na dostanie się na studia. Ważne jest także, by na egzaminie maturalnym zdawać je na poziomie rozszerzonym, bo tylko dzięki temu jesteś w stanie udowodnić, że twoja kandydatura ma sens.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to powinieneś poważnie zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawia, że znalezienie się na liście osób przyjętych jest czystą formalnością. W przypadku budownictwa będą to olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Fizyczna lub Chemiczna
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 

Jeżeli rekrutacja przebiegnie pomyślnie od razu należy zapoznać się z informacjami na temat dostarczania dokumentów przez przyszłych studentów. Zaniedbanie tego etapu, choć wydaje się dość błahe, może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo?

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo?

Absolwent kierunku budownictwo może liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze, który najbardziej go interesuje. Przemysł budowniczy od wielu lat przeżywa niekończący się rozkwit, bowiem nieustający rozwój cywilizacyjny i urbanizacyjny sprawia, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budownictwa wciąż rośnie.
W jakich miejscach pracy absolwenci budownictwa odnajdą się najlepiej? Będą to oczywiście wszelkiego rodzaju biura projektowe, firmy budowlane (działające na arenie lokalnej i międzynarodowej), laboratoria przemysłowe, biura analiz i badań, biura nadzoru budowlanego, czy jednostki administracyjne związane z architekturą.
Szeroki zakres umiejętność absolwentów budownictwa czynią ich specjalistami, którzy mogą liczyć na stabilne i pewne zatrudnienie. Lata intensywnej nauki zostaną zrekompensowane rozwijającą pracą.
 
Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku budownictwo stanowią wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową, ponieważ oprócz szeregu umiejętności praktycznych posiadają rozbudowaną wiedzę teoretyczną, która czyni ich wysokiej klasy specjalistami.

Osoby kończące ten kierunek mogą z powodzeniem rozpocząć pracę zarówno w biurach projektowych, jak i w praktycznym wykonawstwie budowlanym.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych międzynarodowych firm projektowych i wykonawczych. Każdy absolwent tego kierunku posiada cały aparat kwalifikacji, by koordynować pracę różnego typu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Właściwie rodzaj i typ wykonywanej pracy przez absolwenta tego kierunku zależy włącznie od jego własnych preferencji i oczekiwań.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo?

Budownictwo to studia dla osób, które nie boją się wyzwań – niezależnie od płci.

Laura, studentka tego kierunku, mówi:

Od zawsze fascynowała mnie matematyka i jej praktyczne wykorzystanie. Te studia dają mi dużo satysfakcji, a perspektywa dobrej i fascynującej pracy stanowi największą motywację do poszerzania swoich umiejętności.

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Komentarze (6)

zagubiony maturzysta odpowiedz

o kurcze, wcześniejsi komentatorzy uratowali mi trochę życie. jeśli kiedyś jeszcze wejdziecie, to bardzo Wam dziękuję!

inż odpowiedz

Beznadziejna sytuacja finansowa 90% absolwentów tego kierunku jak dla mnie dyskwalifikuje całkowicie. Owszem jak jesteś kierasem w stylu jakiegoś PM w wielkiej korpo jak BUDIMEX itp. to zarabiasz tyle co Junior dev. od JAVA, ale za jaką odpowiedzialność, stres i mękę? 90% męczy od budowy do budowy zmieniając firmy 3x w roku, bo atmosfera w pracy beznadziejna, ludzie są dla siebie ch****mi, a w biurach projektowych to klepią kreski za 2700netto. Trzeba być nied0*******m żeby wybrać te studia.

Rumcajs odpowiedz

Budownictwo to bezapelacyjnie najwieksze dno i łajno w jakie można wdepnąć wybierając dzisiaj studia. Jest już dzisiaj w internecie wystarczająco dużo komentarzy absolwentów na ten temat i praktycznie 98% to nie tyle negatywne, co po prostu komentarze ludzi całkowicie załamanych. Bo i załamanie to nic dziwnego jak sie widzi co dostało się w zamian po 5 latach przerypanych studiów. W skrócie polecam zadać sobie proste pytanie ? Po co idziesz na 5 lat na prawde przerypanych i czaso oraz energochłonnych studiów? Czy po to, zeby pozniej zarabiać godziwe pieniadze, pracować w ludzkich warunkach będąc otoczonym ludzmi na pewnym poziomie? Bo w budownictwie dostaniesz totalne przeciwieństwo tego. Po 5 latach (przy dobrym wietrze) totalnego zap? na studiach, w nagrodę bedziesz pozniej srał w śmierdzącym, plastikowym ToiToiu, twoim biurem będzie metalowa buda dla psa, stał po kolana w błocie w deszczu, gradzie i śniegu, siedział już w pracy kiedy inni dopiero do niej wstają i wychodził z pracy, kiedy inni już dawno siedzą przed telewizorem, albo w pubie, zarabiał w przeliczeniu na godzinę tyle co mają w supermarkecie na kasie (albo gorzej), a twoimi ?kolegami? z pracy będą najczesciej menele co z trudem skonczyli szkołę podstawową i poszli na budowę, bo nigdzie indziej ich już nie chcą. Czy po to idziesz na 5 lat tak trudnych studiów?

Absolwent odpowiedz

Po 5 latach studiowania mogę powiedzieć, że był to czas zmarnowany. Studia bardzo trudne, wymagające, natomiast nie dające szans na godne zarobki. Co gorsza, praca jest bardzo trudna, zależna od pogody i obarczona bardzo dużą odpowiedzialnością - nawet karą więzienia. Gwoździem do trumny jest to, że tego zawodu praktycznie nie da się wykonywać za granicą, ponieważ każde państwo ma swoje prawa budowlane, a cała dokumentacja jest prowadzona w języku lokalnym, co za tym idzie: renomowany certyfikat B2 z języka obcego to minimum + powtórka z egzaminu na uprawnienia. Eurokody to trochę upraszczają, ale nie za bardzo, na przykład w Polsce nadal w wielu przypadkach wymaga się znajomości polskich norm. Na dowód mogę powiedzieć, że z ponad 100-osobowego kierunku, tylko garstka, mniej niż 10 osób pracuje w branży budowlanej. Reszta poszła głównie w informatykę, ale też dostają baty ze względu na brak wykształcenia w tym kierunku.

Andzio85 odpowiedz

Niełatwe studia tylko po to żeby zarabiać 2,5k netto i brać udział w wyścigu szczurów o podwyżkę rzędu 400zł rocznie. Dziękuję, wyjeżdżam "na zmywak".

projektant odpowiedz

Po 5 latach pracy w branży (biuro projektowe) mogę śmiało powiedzieć: zmarnowałem 10 lat życia na zajęcie, które nie przynosi szans na godziwe życie. Marne płace, ogromna konkurencja na rynku (efekt nadprodukcji absolwentów przez uczelnie), ciągły stres, sama praca ciężka, odpowiedzialna, ciągłe użeranie się z klientem, który ciągle zmienia zdanie i wymaga coraz więcej "gratisów" pod groźbami "bo znajdę inną firmę i nie zapłacę za zlecenie". Mordęga z wykonawcą, architektem, branżystami. Żałuję, że wybrałem ten kierunek. Czuję się jednak już tak wypalony i zmęczony tym wszystkim, że nawet nie mam sił czegoś zmienić w swoim życiu. I taką opinię o tym zawodzie mają również moi współpracownicy, nie ma ani jednej osoby, która byłaby zadowolona z tej pracy. Płace stoją w miejscu i to nie na godziwym poziomie tylko 3-3,5k netto po 5 latach doświadczenia. Szef zasłania się ciężką sytuacją na rynku, i niskimi cenami projektów na rynku. Sytuacja jest przerażająco wręcz beznadziejna.... Nie idźcie tą drogą młodzi ludzie... nie idźcie...

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu