ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE studia – kierunek studiów

Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne to studia licencjackie/inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie logistyczne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie logistyczne możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie logistyczne - uczelnie >

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle perspektywicznego i nowatorskiego kierunku studiów będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie logistyczne

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE:

Czego nauczysz się podczas studiów na specjalności zarządzanie logistyczne?

W trakcie tych niezwykle perspektywicznych i nowatorskich studiów, dopasowanych do realiów polskiego i międzynarodowego rynku pracy, będziesz miał szansę zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę z obszaru kilku, istotnych aspektów powiązanych z branżą logistyczną i zarządzaniem.

Podczas wielu interesujących i niezwykle rozwijających warsztatów i zajęć dowiesz się więcej na temat różnych strategi zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metod nadzorowania procesów logistycznych i transportowych.

Podczas trwania kursu będziesz musiał dokonać wyboru seminarium dyplomowego, w ramach którego napiszesz swoją pracę magisterską. Zadecydujesz pomiędzy logistyką międzynarodową, logistyką biznesową oraz Smart City. Ta bogata oferta kształcenia sprawi, że będziesz mógł rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie i zdobyć wszechstronne wykształcenie.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także swoje umiejętności praktyczne i nauczysz się korzystać z nowoczesnych programów informatycznych oraz zrealizujesz obowiązkowe praktyki zawodowe, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • umiejętność zarządzania kryzysowego
 • wiedza z zakresu marketingu
 • znajomość zasad e-biznesu
 • umiejętność zarządzania projektami logistycznymi
 • umiejętność projektowania procesów logistycznych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość profesjonalnej terminologii branżowej

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie logistyczne

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie logistyczne jest kierunkiem złożonym, przekazującym różnorodną wiedzę, jak i umożliwiającym nabycie wielu umiejętności. To kierunek o wyważonym połączeniu teorii z praktyką.

Studia zakładają zapoznanie się z dziedzinami ogólnymi i specjalnościowymi, zatem studenci zaznajamiają się zarówno z poszczególnymi gałęziami zarządzania, jak i elementami logistyki oraz jej branżą i pracą w jej strukturach.

Program kształcenia Zarządzania logistycznego jest bardzo szeroki, ponieważ praca w branży logistycznej wymaga różnorodnej wiedzy i umiejętności.

Studenci poznają nie tylko koncepcje zarządzania, czy zasady zarządzania procesami, ale także prognozowanie ekonomiczne, logistykę produkcji i dystrybucji, techniki negocjacyjne, czy zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową.

Duży nacisk kładzie się także na rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego, czyli uniwersalnego w każdej branży i w każdym sektorze biznesowym.

Zarządzanie logistyczne to kierunek stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, który nieustannie potrzebuje specjalistów potrafiących łączyć umiejętności zarządcze i wiedzę menedżerską z wiedzą na temat szeroko pojmowanej logistyki.

Pomimo tego, że obszar kształcenia wydaje się bardzo duży, to Zarządzanie logistyczne częściej występuje jako spcjalność realizowany tylko na jednym stopniu studiów.

Pozostawia natomiast wybór w kwestii formy kształcenia, ponieważ uczelnie oferujące ten kierunek proponują zazwyczaj nauczanie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Zadaniem branży logistycznej jest przede wszystkim nadzorowanie całego procesu produkcji, dystrybucji i transportu określonych towarów i materiałów.

Od lat jest to jedna z bardziej dynamicznych i prężni rozwijających się dziedzin gospodarki krajowej i międzynarodowej, co wpływa na wzrost zapotrzebowania na pracowników zarządzających całym procesem przepływu dóbr materialnych.

Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że studia związane z logistyką i zarządzaniem nieprzerwanie od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą zdobyć wszechstronne wykształcenie i tym samym zwiększyć swoje szansę na ciekawą i rozwijającą karierę zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Jeżeli ty także należysz do tego grona i dodatkowo masz charakter lidera, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten przyszłościowy kierunek!

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie logistyczne

Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne posiadają cechy, które są wspólne dla wielu uczelni. Są to programy, zagadnienia i poruszane problemy. Natomiast czas trwania nauki jest już kwestią indywidualną. Niektóre uczelnie oferują kształcenie na studiach pierwszego stopnia i wtedy nauka trwa od 3 do 3,5 roku, a niektóre proponują kształcenie na studiach drugiego stopnia, co wiąże się z półtoraroczną lub dwuletnią nauką. Niezależnie od tego, jest to kierunek popularny i perspektywiczny, cieszący się rosnącym zainteresowaniem kandydatów.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE:

Jaka praca po tym kierunku?

Po zakończeniu studiów na tym niezwykle innowacyjnym i interesującym kierunku będziesz posiadał wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i innych , istotnych aspektów związanych z tą branżą.

Jako absolwent będziesz mógł objąć stanowiska kierownicze i menadżerskie w różnorodnych instytucjach, firmach czy korporacjach. Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik administracji państwowej.

Równie ciekawą opcją może okazać się praca w przedsiębiorstwach handlowych, firmach transportowych czy w centrach dystrybucyjnych i magazynowych. Jako że branża logistyczna rozwija się prężnie także poza granicami naszego kraju, będziesz miał duże szanse rozpocząć karierę międzynarodową.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie logistyczne znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • operator logistyczny
 • spedytor międzynarodowy
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy transportowe
 • instytucje publiczne
 • sektor logistyczny
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • kariera zagraniczna

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

Komentarze (1)

AnetaO odpowiedz

Pracuję w sporym przedsiębiorstwie i szef wysłał mnie na studia własnie z zakresu zarządzania logistyką. Mogłam sama wybrać jaką uczelnię skończe i wybrałam WSKZ i kierunek zarządzanie logistyka. Całość studiowania jest w formie online więc łatwo pogodzić mi pracę zawodową i studia. Do tego bardzo podobają mi się materiały dydaktyczne - wysoki poziom.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie