Dodaj do ulubionych

Ekoenergetyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku ekoenergetyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia na kierunku ekoenergetyka
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności ekoenergetyka możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | ekoenergetyka - uczelnie >

Opis kierunku

Ekoenergetyka to jeden z kierunków, który odpowiada na wyzwania współczesnej gospodarki. Dziś bowiem dążymy do wdrażania w życie rozwiązań nie tylko efektywnych i nowoczesnych, lecz również przyjaznych dla środowiska. Podobne przeobrażenia zachodzą w branży związanej z ekoenergetyką. Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę między innymi z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku ekoenergetyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Dowiedzą się także, jak oceniać efektywność energetyczną systemów i urządzeń oraz prawidłowo określić ekonomikę najbardziej energochłonnych procesów. Po zakończeniu kształcenia absolwenci znajdą zatrudnienie przykładowo w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń oraz systemów energetycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ekoenergetyka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKOENERGETYKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Ekoenergetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ekoenergetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekoenergetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE EKOENERGETYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inżynieria rolnicza i leśna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Akademia Pomorska w Słupsku

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska

Ekoenergetyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekoenergetyka studia niestacjonarne

Ekoenergetyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekoenergetyka studia I stopnia

Ekoenergetyka studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekoenergetyka

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ekoenergetykę

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w ramach kierunku Ekoenergetyka? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu nauk ścisłych ukierunkowanych na projektowanie i eksploatację obiektów technicznych oraz systemów produkcyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Co więcej, zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi z naciskiem na terminologię związaną z zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

W programie studiów na kierunku ekoenergetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Grafika inżynierska
 • Mechanika
 • Metrologia techniczna
 • Energia wiatru i siłownie wiatrowe
 • Podstawy projektowania systemów
 • Procesy chłodnicze
 • Bezpieczeństwo w transporcie surowców energetyczych
 • Napędy hydrauliczne
 • Ekobilans i recykling materiałowy
 • Energetyka rozproszona 
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych,
 • nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • nauk technicznych, rolniczych i ochrony środowiska,
 • specyfiki odnawialnych źródeł energii elektrycznej, problematyki użytkowania i sterowania odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
 • projektowania i eksploatacji obiektów technicznych,
 • ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku ekoenergetyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku ekoenergetyka będzie oscylował głownie wokół nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku ekoenergetyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na powyższe studia będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk inżynierskich, przyrodniczych czy matematycznych. Ponadto, jako student dowiesz się więcej na temat szeroko pojętej energetyki.

W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z tą tematyką, między innym takich jak:

 

 • Roślinne surowce energetyczne
 • Technologia biopaliw ciekłych stałych, gazowych
 • Efektywność energetyczna

 

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku ekoenergetyka wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podstaw projektowania i budowy urządzeń oraz obiektów energooszczędnych.

Ponadto rozwiniesz kompetencje z szeroko pojętej ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego. Studenci zdobędą tak że zdolności z obszaru zarządzania czy marketingu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Odnawialne źródła energii są obecnie na ustach nie tylko wszystkich ekologów, ale również specjalistów w dziedzinie energetyki. Otwiera to nowe możliwości na rynku budownictwa i szeroko pojętej ekoenergetyki.

Jeżeli zatem nauki techniczne są Twoją mocną stroną i chciałbyś poznać tajniki przetwarzania energii elektrycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii to studia na kierunku Ekoenergetyka mogą okazać się początkiem Twojej wymarzonej ścieżki kariery!

 

5. Gdzie studiować ekoenergetykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek ekoenergetyka:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku ekoenergetyka trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekoenergetyka będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i zaliczeniu pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ekoenergetyka

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Ekoenergetyka? Po ukończeniu tych studiów będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej energetyką i dystrybucja energii, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń oraz systemów energetycznych.

Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu ekologii będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i placówkach ochrony środowiska. Jeżeli zatem nauki techniczne to Twoja pasja i chciałabyś rozszerzyć swoją wiedzę o aspekt ekologiczny to będzie to świetny kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku ekoenergetyka znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik energetyki w strefie wytwarzania,
 • pracownik dystrybucji energii,
 • pracownik firmy zajmującej się problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych,
 • pracownik instytucji ochrony środowiska,
 • pracownik przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EKOENERGETYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOENERGETYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu