Aktorstwo - Wrocław

Aktorstwo - Wrocław

Aktorstwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu

aktorstwo 

Odkryj kierunek aktorstwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Aktorstwo studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku aktorstwo to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Aktorstwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek aktorstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek aktorstwo?

Jeśli chcesz studiować aktorstwo we Wrocławiu, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Uczelnie przewidują także egzamin wstępny. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Aktorstwo w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AKTORSTWO WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktorstwo w Mieście wrocławiu

Studia jednolite

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO WE WROCŁAWIU?

Aktorstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków artystycznych, na którym odnajdą się osoby odznaczające się predyspozycjami aktorskimi, odpowiednią dykcją, mimiką twarzy, a także poczuciem estetyki.

Wydział Aktorski stawia na rozwój indywidualny osobowości artystycznej. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju zajęcia mają umożliwić studentowi przebrnięcie przez proces tworzenia roli, zaczynając od istnienia na scenie poprzez uruchamianie impulsu wewnętrznego, dialogu, kontaktu z partnerem, uwagi scenicznej aż do nabycia umiejętności przeprowadzenia całkowitego procesu twórczego od analizy roli do jej prezentacji na scenie.

Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia składa się z przedmiotów kierunkowych, podstawowych i ogólnych. Studenci zgłębiają zadania aktorskie i podstawy gry aktorskiej, sceny klasyczne i sceny współczesne, uczęszczają na zajęcia z wiersza, prozy, piosenki, wymowy, impostacji głosu. Przygotowują także przedstawienie dyplomowe.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aktorstwo możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia we Wrocławiu w zakresie aktorstwa realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają cztery i pół roku, czyli dziewięć semestrów, i kończą się tytułem magistra.

Kierunek realizowany jest w trybie dziennym. Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest przedmiotami podstawowymi, kierunkowymi, ogólnymi, a także specjalizacyjnymi. Studenci odbywają także praktyki zawodowe.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia aktorstwa tworzony jest w kompleksowy sposób i łączy różnego rodzaju dziedziny, które umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Studenci znajdą tutaj przedmioty kierunkowe, które sprowadzają się do elementarnych zadań aktorskich i podstawy gry aktorskiej, do scen klasycznych i scen współczesnych, a także przedmioty podstawowe i ogólne, jak wiersz, proza, piosenka, wymowa, impostacja głosu.

Poszczególne zajęcia pozwolą studentom wytrenować ciało pod kątem elastyczności i plastyczności, rozbudować wrażliwość i emocjonalność sceniczną, uruchomić aparat wykonawczy.

Nauczysz się posługiwać ciałem, głosem w przestrzeni teatralnej, a także prowadzić monolog wewnętrzny i dialog z partnerem scenicznym oraz konstruować zdarzenia sceniczne. W programie znajdziesz także zajęcia muzyczne i teoretyczne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Aktorstwo trwają 4,5 roku (studia jednolite magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKTORSTWO WE WROCŁAWIU?

Aktorstwo to kierunek, na którym odnajdą się osoby o usposobieniu artystycznym, które mają „to coś”, a zwłaszcza osobowość sceniczną. Wbrew pozorom ukończenie studiów w tym zakresie nie wiąże się jedynie z występowaniem na deskach teatru czy na scenie telewizyjnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku aktorstwo:

  • placówki kulturalne
  • placówki wychowawcze
  • teatr
  • dom kultury
  • media
  • redakcje

Absolwenci aktorstwa mogą być zatrudnieni w charakterze aktorów w teatrze różnego typu: dramatycznym, muzycznym, lalkowym, a także w produkcjach filmowych, telewizyjnych, w radiu czy dubbingu.

Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej mogą wykonywać zawód nauczyciela. Zajmują się także projektowaniem programów edukacyjnych i artystycznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek aktorstwo we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

AKTORSTWO - ważne informacje

aktorstwo studia

studia artystyczne we Wrocławiu

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki artystyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Komentarze (0)