Filologia polska - Bydgoszcz

Filologia polska - Bydgoszcz

Filologia polska - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

filologia polska

Odkryj filologię polską w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia polska studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Filologia polska +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia polska?

Jeśli chcesz studiować filologię polską, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA POLSKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W BYDGOSZCZY?

Filologia polska to kierunek idealny dla osób, które interesują się literaturą i językiem polskim. Tego typu studia umożliwią Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia, które obejmuje nie tylko wiedzę literaturoznawczą i językoznawczą, ale także kulturową.

Propozycja kształcenia, która odnosi się stricte do filologii polskiej, przygotują Cię do pełnienia roli nauczyciela, ale także dziennikarza, reportera, wydawcy, redaktora, animatora ruchu kulturalnego.

Interdyscyplinarny kierunek rozwijany jest przez propozycje specjalizacyjne, które mają znaczący wpływ na wybór ścieżki kariery. Pamiętaj także, że po filologii polskiej nie musisz zajmować się nauczaniem. Studia w tym zakresie dają wiele możliwości rozwoju zawodowego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku filologia polska w Bydgoszczy realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunki filologiczne możesz studiować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W kompleksowo opracowanym programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak: nauka o współczesnej polszczyźnie: fonetyka i fonologia, historia filozofii, metodologia badań literaturoznawczych, analiza i interpretacja literaturoznawcza, literatura pozytywizmu.

Studenci uczęszczają na zajęcia z różnych modułów tematycznych, chociażby z modułu odnoszącego się do krytyki literackiej i artystycznej z elementami kreatywnego pisania, do modułu nauczycielskiego czy z zakresu edytorstwa naukowego. Kształcenie specjalistyczne z pewnością w znaczący sposób wpłynie na dalszą drogę zawodową.

Studenci zdobywają bądź rozwijają umiejętności analityczne i językowe. Uczą się także różnych stylów pisania oraz poprawności językowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA W BYDGOSZCZY?

Absolwenci filologii polskiej są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela, ale równie często odnajdują się w świecie mediów, w którym to zatrudniani są w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska:

 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • środki masowego przekazu
 • agencje Public Relations
 • agencje reklamowe
 • ośrodki animacji kultury
 • firmy poligraficzne

Po ukończeniu studiów filologicznych w zakresie filologii polskiej masz bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze copywritera, korektora, redaktora, dziennikarza, animatora społecznego, bibliotekarza, nauczyciela języka polskiego. Wielu z nich stawia na działalność naukową.

Gdzie studiować na kierunku filologia polska w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia polska w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia polska w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

filologia polska studia

filologia polska studia online

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki filologiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)