Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie kryzysowe w środowisku

Odkryj zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie kryzysowe w środowisku studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie kryzysowe w środowisku stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku?

Jeśli chcesz studiować zarządzanie kryzysowe w środowisku, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Wymagania kwalifikacyjne zmieniają się w zależności od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU W BYDGOSZCZY?

Zarządzanie kryzysowe w środowisku to unikatowa propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności odnoszących się do tego, w jaki sposób różnego rodzaju czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, w tym takich, które obniżają bezpieczeństwo społeczne.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję rozwinąć kompetencje odnoszące się do analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych oraz zdolność oceniania ich wpływu na komfort bytowy miejscowej ludności.

Kierunek kompleksowo łączy nauki społeczne, przyrodnicze i techniczne, dzięki czemu studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, niezwykle cenne na aktualnym rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów.

Studia tego typu realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi. Tryb niestacjonarny może być prowadzony zaocznie w weekendy lub wieczorowo od poniedziałku do piątku (zajęcia odbywają się nawet przez cały dzień). Sprawdź, jaką niestacjonarną formę obiera kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Studia stacjonarne są bezpłatne, tryby niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Zarządzanie kryzysowe w środowisku to interdyscyplinarny kierunek, który łączy nauki społeczne, przyrodnicze i techniczne. W siatce zajęć znajdziemy takie przedmioty jak: pomiary geodezyjne w hydrologii i meteorologii, podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego, infrastruktura obszarów zurbanizowanych, terenowe obserwacje i pomiary meteorologiczne, meteorologia lotnicza.

Studenci zdobywają lub rozwijają umiejętności, które umożliwią sprawną klasyfikację zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego. Zdobędziesz także kompetencje odnoszące się do analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych oraz do oceny wpływu tychże czynników na komfort bytowy miejscowej ludności.

Nauczysz się podejmować decyzje w przypadku wdrażania działań profilaktycznych, odnoszących się do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, a nawet związanych z likwidacją szkód.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU W BYDGOSZCZY?

Absolwenci zarządzania kryzysowego w środowisku są przygotowani do działania na współczesnym rynku pracy, zwłaszcza że aktualni pracodawcy poszukują specjalistów, którzy mają odpowiednie wykształcenie do podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku:

 • urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • monitoring środowiska
 • terenowe oddziały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB)
 • służby Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK)

Absolwenci odnajdą się w pracy w instytucjach i organizacjach, które zajmują się tematem bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU - ważne informacje

zarządzanie kryzysowe w środowisku studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

Komentarze (0)