Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Studia w Toruniu

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeśli chcesz studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny jest zróżnicowany i zależy od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA TORUŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W TORUNIU?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia humanistyczno-społecznego. Studia pedagogiczne przygotowują studentów do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a szansę zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, z socjologią, psychologią, także z psychologią rozwojową dziecka.

Dowiesz się, na czym polega diagnoza potrzeb istotna z perspektywy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Poznasz metodykę organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów i kończą się tytułem magisterskim.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni. Na uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny jest odpłatny.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień). 

Pamiętaj, że nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, musisz sprawdzić, w jakiej formie są one realizowane. Studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będziesz miał/a szansę nabyć lub rozwinąć umiejętności metodyczne oraz kompetencje społeczne i interpersonalne. Studenci rozwijają kreatywne myślenie, uczą się pracować w zespole, a także rozwijają umiejętności odnoszące się do prowadzenia merytorycznie wartościowej dyskusji.

Kierunek ma w dużej mierze charakter teoretyczny, ale studenci biorą także udział w zajęciach terenowych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W interdyscyplinarnie skonstruowanym programie studiów w zależności od uczelni znajdziemy takie przedmioty jak: podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, psychologia rozwoju człowieka, wczesna interwencja logopedyczna, podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztat diagnostyczny – poznawanie dziecka i ucznia. Studenci mogą wybrać moduł specjalizacyjny. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronie wybranej uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W TORUNIU?

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobywają potrzebne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i w edukacji wczesnoszkolnej. Zajmiesz się wspomaganiem rozwoju dzieci, indywidualizowaniem pracy z nimi, diagnozowaniem i stymulowaniem ich rozwoju.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • przedszkola
 • punkty i odziały przedszkolne
 • klasy I-III szkoły podstawowej
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • poradnie specjalistyczne
 • instytucje profilaktyki społecznej

Absolwenci wspierają rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyta wiedza i rozwijane umiejętności umożliwią zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych. Możesz pracować także w wymiarze sprawiedliwości, w placówkach socjalizacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu

 • Toruńska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Toruniu?

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

studia pedagogiczne w Toruniu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Toruniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (0)