Praca socjalna - Szczecin

Praca socjalna - Szczecin

Praca socjalna - Szczecin

Studia w Szczecin 

praca socjalna

Odkryj pracę socjalną w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia Szczecin 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku praca socjalna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna?

Jeśli rozważasz studia na kierunku praca socjalna, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

PRACA SOCJALNA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

PRACA SOCJALNA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna w Szczecinie

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W SZCZECINIE?

Praca socjalna to popularny kierunek obejmujący nauki humanistyczno-społeczne. Studia tego typu są idealne dla osób, które są otwarte na ludzi i pragną pomagać im w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi muszą się mierzyć.

Studenci w trakcie zdobywanej edukacji mają okazję zdobyć wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię pracy socjalnej. Nie zabraknie także treści związanych z psychologią, pedagogiką społeczną, metodologią badań społecznych, strukturą i organizacją pracy socjalnej.

Program kształcenia realizowany jest przez kadrę specjalistów i praktyków, którzy szczycą się wieloletnim doświadczeniem z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Pracę socjalną możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Studia stacjonarne to studia dzienne. Odbywają się bezpłatnie od poniedziałku do piątku na uczelniach publicznych w siedzibie poszczególnych wydziałów. Na uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny jest płatny.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie opracowany kierunek praca socjalna umożliwi Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które obejmuje wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki społecznej, aksjologii pracy socjalnej, prawa.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: psychologia społeczna, pedagogika społeczna, aksjologia pracy socjalnej, pedagogika specjalna, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, teoretyczne podstawy pracy socjalnej.

Rozwiniesz najważniejsze umiejętności, które sprowadzają się do udzielania pomocy w sytuacjach trudnych, zapobiegania i korekcji przejawów patologii społecznej, profilaktyki. Nauczysz się posługiwać poznanymi metodami pracy socjalnej w różnych obszarach pomocy społecznej. Wykształcisz również kompetencje społeczne odnoszące się do wrażliwości na problemy klientów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA W SZCZECINIE?

Miejsce zatrudnienia absolwentów pracy socjalnej bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Wszechstronne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy na różnych stanowiskach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku praca socjalna:

 • regionalne ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • domy pomocy społecznej
 • ośrodki interwencji kryzysowej

Absolwenci zatrudniani są w gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej, centrach integracji społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka. Możesz pracować w stowarzyszeniach i fundacjach, które działają na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Szczecinie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Szczecinie

Komentarze (0)