Pedagogika studia zaoczne Szczecin

Pedagogika studia zaoczne Szczecin

Pedagogika studia zaoczne Szczecin

Studia zaoczne w Szczecinie

pedagogika

Odkryj pedagogikę w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - studia niestacjonarne (zaoczne) Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pokaż więcej

Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Szczecinie

Każdy, kto rozważa aplikację na pedagogikę w trybie niestacjonarnym powinien zdawać sobie sprawę z obowiązku uiszczania regularnych opłat za czesne. Kwota ta jest wynikiem odgórnych ustaleń każdej uczelni wyższej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kwestii opłat, jakie obowiązują na placówkach edukacyjnych w Szczecinie, zajrzyj na ich stronę internetową. W ten sposób dowiesz się o możliwości rozłożenia opłat na raty, a także zyskasz informacje na temat ewentualnych promocji, które mogą przyczynić się do odciążenia twojego budżetu.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Szczecinie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (niestacjonarnie) w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (niestacjonarnie) w Szczecinie

 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika w Szczecinie

Kształcenie na wszystkich studiach niestacjonarnych odbywa się wyłącznie w weekendy. Studenci w momencie zakwalifikowania się na wybrany kierunek stają przed obowiązkiem uczęszczania w weekendowych zjazdach, które mają miejsce najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Jest to doskonała opcja dla tych, którzy z dowolnych powodów woleliby zyskać możliwość zorganizowania swojego czasu w ciągu pięciu dni roboczych każdego tygodnia w sposób inny niż ten związany z kształceniem na pedagogice.

Czy wiesz, że już starożytni filozofowie zauważyli niebagatelny wpływ dzieciństwa na funkcjonowanie człowieka w okresie dorosłości, a większość współczesnych psychologów w stu procentach zgadza się z tym twierdzeniem? Między innymi dlatego proces wychowawczy najmłodszych członków naszego społeczeństwa powinien przebiegać w sposób jak najbardziej optymalny, dopasowany do indywidualnych cech każdego człowieka z równoczesnym nastawieniem na uposażenie go w pragmatyczne kompetencje, dzięki którym będzie w stanie wywiązywać się z norm i zasad narzucanych przez ogół społeczeństwa. Wbrew temu, co mogłoby wydawać się oczywiste, proces wychowania nie dotyczy wyłącznie dzieci – towarzyszy on człowiekowi od momentu jego narodzin aż do śmierci.

Pedagogika, w najprostszym znaczeniu tego słowa, jest nauką o wychowaniu, czyli nastawia się na realizację takich działań, które zmierzają do ukształtowania emocjonalności, psychiki i zachowań człowieka w konkretny sposób, zgodny zarówno z nim samym, jak i odgórnymi oczekiwaniami, związanymi z życiem w społeczeństwie. Studia kształcące przyszłych pedagogów są bardzo chętnie podejmowane – każdego roku na wielu uczelniach liczba chętnych jest znacznie wyższa niż liczba zagwarantowanych przez placówkę miejsc. Studia pedagogiczne w Szczecinie możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym, gwarantując sobie najbardziej optymalny sposób kształcenia.

 

1. Dla kogo te studia

Pedagogika jest nauką zawartą w kanonie dziedzin społecznych i humanistycznych, czyli takich, które odnoszą się do ludzkiego funkcjonowania emocjonalnego, psychicznego i behawioralnego. Zainteresowanie człowiekiem, jego funkcjonowaniem w zależności od posiadanych doświadczeń i przeżyć, a także zdolność do rozumienia różnych, często bardzo trudnych sytuacji, w jakiej może znaleźć się dana osoba, są kluczowe w perspektywie odnalezienia się na studiach pedagogicznych.

Potencjalni kandydaci powinni ponadto wyróżniać się dobrze rozwiniętą empatią, wysokimi kompetencjami interpersonalnymi i komunikacyjnymi, a także niełatwą umiejętnością wysłuchania drugiego człowieka, który bardzo często potrzebuje profesjonalnej rady i wsparcia. Jeśli w podanym opisie odnajdujesz siebie, a studia na kierunku pedagogika wydają ci się spełnieniem marzeń, rozważ aplikację na studia w Szczecinie, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem okażą się strzałem w dziesiątkę.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Czego się nauczysz na studiach

Wszystkie kierunki studiów w Szczecinie stawiają sobie za punkt honoru zaprezentować studentom taką siatkę nauczania, która zaspokoi zarówno głód ich wiedzy, jak i umożliwi zdobycie adekwatnych kompetencji do potrzeb większości potencjalnych miejsc pracy. Studiując pedagogikę zyskujesz cenną wiedzę teoretyczną, odnoszącą się do historii powstania dominujących dla tej nauki myśli, poznajesz podstawowe myśli filozoficzne i psychologiczne, kształtujące poglądy badaczy na sprawy związane z wychowaniem, dowiadujesz się również nieco o socjologii, aby zgłębić mechanizmy oddziaływań grupowych między ludźmi. Dzięki zdobytym kompetencjom staniesz się kompetentnym pracownikiem dzisiejszego wymagającego rynku pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 

4. Program studiów

Pedagogikę można nazwać nauką interdyscyplinarną. Do sformułowania i rozwiązania głównych problemów, leżących w spektrum zainteresowania tej dziedziny, potrzeba elementarnej wiedzy z obszaru psychologii, filozofii, historii, logiki oraz statystyki. Jako przyszły student możesz przygotować się na zgłębianie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, a szczegółowy program edukacji znajdziesz na stronie internetowej uczelni w Szczecinie, której oferta najbardziej cię zainteresowała.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika w Szczecinie

Studia na kierunku Pedagogika w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wszystkie istniejące kierunki studiów, zarówno stacjonarne, jak i zaoczne, dzielą się na dwie podstawowe grupy – kierunków jednolitych magisterskich oraz takich, których przebieg zawiera się w dwóch komplementarnych cyklach kształcenia. Pedagogika należy do tej drugiej, zdecydowanie bardziej licznej grupy. Co to oznacza dla przyszłych studentów tego kierunku?

Jeśli podejmiesz pedagogikę pierwszego stopnia, będzie czekał cię trzyletni etap edukacji, zwieńczony obroną pracy licencjackiej, która gwarantuje uzyskanie wyższego wykształcenia oraz uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie. Licencjonowani pedagodzy mogą wkroczyć na ścieżkę zawodową lub doskonalić swoje kompetencje na studiach drugiego stopnia. Wówczas muszą zagospodarować dodatkowe dwa lata na zdobycie tytułu magistra, dzięki któremu prawdopodobnie otrzymają jeszcze lepsze szanse zawodowe, a posiadane przez nich umiejętności i wiedza zostaną lepiej ugruntowane i poszerzone.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku pedagogika w Szczecinie

Pedagogika jest kierunkiem uniwersalnym, a zgłębiane przez studentów kompetencje są cenione w wielu różnych sektorach zawodowych. Kształtowanie swojej kariery rozpoczyna się jeszcze na etapie edukacji, podczas wyboru jednej z oferowanych przez uczelnię specjalności. Pedagodzy marzący o związaniu przyszłości z pracą w placówkach oświatowych, będą mogli szukać zatrudnienia w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, uczelniach wyższych oraz świetlicach środowiskowych.

Osoby, które interesują się resocjalizacją, bez trudu odnajdą się w pracy dla służb więziennych, domów poprawczych oraz ośrodków wychowawczych. Praca w placówkach diagnostycznych, domach dziecka, niektórych jednostkach administracyjnych, instytucjach profilaktyki społecznej, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w wymiarze sprawiedliwości również stanie przed tobą otworem. Ostateczna decyzja będzie w twoich rękach.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Szczecinie

W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Pedagogikę w Szczecinie możesz rozpocząć na kilku uczelniach. Każda z tych uczelni dysponuje własnym regulaminem, określającym procedury aplikacyjne oraz edukacyjne. Większość placówek prywatnych oferuje kandydatom możliwość podjęcia pedagogiki na podstawie dostarczonych przez nich dokumentów, rezygnując tym samym z popularnego konkursu świadectw maturalnych.

Aby dostać się na jedną z uczelni publicznych na pedagogikę w trybie niestacjonarnym, warto zapoznać się ze szczegółowymi procedurami zawartymi w regulaminie. Jeśli myślisz o rozpoczęciu pedagogiki w Szczecinie, postaraj się przygotować do egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii, filozofii, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Prawdopodobnie właśnie one odegrają szczególną rolę podczas kwalifikacji na ten kierunek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Szczecinie

Przed aplikacją na szczecińską pedagogikę powinieneś zadać sobie kilka kluczowych pytań i odpowiedzieć na nie w sposób szczery. Prawdopodobnie nie będzie to jednoznacznym i stuprocentowo pewnym wskaźnikiem twojego przyszłego powodzenia, jednak pozwoli ocenić, czy są to studia dla ciebie.

 • Jesteś empatyczny, potrafisz słuchać drugiej osoby, a ponadto umiesz wiele zrozumieć?
 • Nauki humanistyczne i społeczne znajdują się w kręgu twoich najbliższych zainteresowań?
 • Marzysz o związaniu najbliższej przyszłości z zawodem nastawionym na niesienie pomocy ludziom?

Jeśli tak, to spróbuj swojego szczęścia podczas aplikacji na pedagogikę w Szczecinie. Z dużym prawdopodobieństwem jest to kierunek, dzięki któremu udoskonalisz to, co w tobie najcenniejsze.

 

Zapisy na studia

W obecnych czasach wszystkie uczelnie w Szczecinie posiadają sprawnie działające strony internetowe, które umożliwiają zamieszczanie istotnych dla studentów i przyszłych kandydatów informacji. Strona internetowa uczelni umożliwia również zgłoszenie swojej aplikacji do podjęcia wybranego kierunku studiów. Jeśli zatem chcesz zapisać się na niestacjonarne kształcenie na pedagogice, weź udział w elektronicznej rejestracji kandydatów. Poprzez rzetelne wypełnienie znajdujących się tam formularzy oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej dasz sobie szansę na zyskanie możliwości rozpoczęcia kształcenia już w październiku. Szczegóły znajdziesz w regulaminie interesującej cię placówki edukacyjnej.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika w Szczecinie

Niejednokrotnie poznanie specyfiki kształcenia oraz regulaminu samej uczelni jest niewystarczające do nabrania pewności, że dany kierunek studiów jest najodpowiedniejszy. Z pewnością warto zapoznać się z opiniami studentów i absolwentów, aby nabrać prawdziwego spojrzenia na tę kwestię.

Maria, studentka pierwszego roku pedagogiki w Szczecinie, mówi:

„Pedagogika to rozwijający kierunek, aktualny zarówno do bieżących potrzeb rynku pracy, jak i dający perspektywy na przyszłość. Po ukończeniu kształcenia chciałabym zająć się resocjalizacją młodzieży. A dlaczego Szczecin? Przyjechałam tutaj z mojego rodzinnego miasta i od razu pokochałam tutejszą atmosferę”.

Kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Szczecinie

Komentarze (0)