Bachelor degree in graphics studia online - Łódź

Bachelor degree in graphics studia online - Łódź

Bachelor degree in graphics studia online - Łódź

Bachelor degree in graphics studia online - Łódź

Studia online na kierunku Bachelor degree in graphics to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek Bachelor degree in graphics w Łodzi umożliwi Ci zdobycie wykształcenia z grafiki na poziomie licencjatu. Studia graficzne realizowane w języku angielskim stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, a także pozwalają rozwijać się w najbardziej interesujących dla studentów dziedzinach, chociażby w zakresie projektowania gier komputerowych.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach kultury, wydawnictwach, drukarniach, agencjach graficznych, w klasycznych i nowych mediach, w studiach i agencjach reklamowych i wielu innych miejscach. Mogą robić karierę zarówno na rynku pracy w kraju, jak i za granicą.

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. Studentów może czekać rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Bachelor degree in graphics w Łodzi - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU BACHELOR DEGREE IN GRAPHICS W ŁODZI?

Studia w Łodzi na kierunku Bachelor degree in graphics realizowane są w języku angielskim, dzięki czemu studenci mogą rozwijać swoje predyspozycje językowe, a także zyskują większe szanse na rozwijanie kariery na rynku zagranicznym.

Od kandydatów na tego typu studia artystyczno-informatyczne wymaga się kreatywności i zainteresowania kwestiami graficznymi. W trakcie zajęć bardzo chętnie wykorzystywana jest metoda warsztatowa kształcenia, dzięki czemu studenci rozwijają tworzenie własnej twórczości i umiejętność pracy w zespole. Następnie uczą się prezentować swoje dokonania. Przedmioty prowadzone są przez wyspecjalizowane grono akademickie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Bachelor degree in graphics możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie nabywanego wykształcenia na kierunku Bachelor degree in graphics będziesz miał/a okazję rozwijać umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Studenci mają do wyboru specjalności, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy.

Studenci rozwijają lub nabywają umiejętność projektowania typografii, systemów komunikacji wizualnej i identyfikacji graficznej. Uczą się przygotowywać projekty wizualne, a także posługiwać graficznymi programami komputerowymi. Zdobywają wiedzę, która będzie użyteczna w przypadku projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. Poznają zagadnienia odnoszące się do modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital painting.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU BACHELOR DEGREE IN GRAPHICS W ŁODZI?

Studia na kierunku Bachelor degree in graphics trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BACHELOR DEGREE IN GRAPHICS W ŁODZI?

Absolwenci kierunku Bachelor degree in graphics mogą wykonywać samodzielną pracę projektową. Zatrudniani są w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass mediach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bachelor degree in graphics:

  • instytucje kultury
  • wydawnictwa
  • drukarnie
  • agencje graficzne
  • firmy sektora IT
  • klasyczne i nowe media
  • studia i agencje reklamowe

Możesz objąć stanowisko projektanta w wydawnictwach, projektanta w artystycznych studiach projektowych i agencjach reklamowych, projektanta w instytucjach kulturalno-artystycznych.

sprawdź wszystko o: studia online

Komentarze (0)