Wzornictwo - Katowice i woj. śląskie

Wzornictwo - Katowice i woj. śląskie

Wzornictwo - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Wzornictwo

Odkryj kierunek Wzornictwo w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Wzornictwo studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku wzornictwo w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oferuje 24 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Wzornictwo umożliwi Ci nabycie odpowiednich kompetencji, przydatnych w pracy projektowej oraz w trakcie podejmowania współpracy z producentami, samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi. Studenci uczą się organizacji procesu projektowego, doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych, jak również poznają metody analizy i definiowania potrzeb oraz budowania założeń projektowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach mody, teatrze, telewizji, firmach odzieżowych czy przy produkcjach filmowych. Ich umiejętności i wykształcenie cenione jest w różnorodnych branżach, także przemysłowych, w których oferują usługi nie tylko projektowe, ale i biznesowe.

czytaj dalej wszystko o Wzornictwo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek wzornictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wzornictwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wzornictwo w Katowicach?

Możliwość dostania się na kierunek wzornictwo niejednokrotnie wiąże się z przejściem rozmowy kwalifikacyjnej, na której będziesz musiał/a zaprezentować swój plastyczny dorobek. Uczelnie przewidują także egzamin wstępny, który należy zdawać obowiązkowo, by ubiegać się o pozycję na liście zakwalifikowanych. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego na stronach internetowych prezentują poszczególne uczelnie w Katowicach.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wzornictwo w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Czujesz, że Twoja dusza pasuje do artysty, ale rozsądek podpowiada Ci, że w dzisiejszych czasach bardziej opłacalna będzie praca w przemyśle? Zawsze warto połączyć pasję z pożytecznym i zastanowić się nad studiowaniem designu na wzornictwie.
Kierunek wzornictwo w Katowicach to studia artystyczne, które pozwolą Ci na rozwijanie zainteresowań w kierunku projektowanie ubioru i tekstyliów, a także w zakresie komunikacji wizualnej. Studia te będą idealne dla osób, które są kreatywne i mają zmysł plastyczny. W zajmowaniu się wzornictwem ważny jest przecież zmysł estetyczny i mocna osobowość, która pozwoli na wdrażanie w życie przyszłych projektów. Nie zapominaj jednak, że studia na kierunku wzornictwo niejednokrotnie wiążą się także z nowymi technologiami i matematyką, dlatego nauki ścisłe nie powinny sprawiać Ci problemu.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku wzornictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku wzornictwo w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunek wzornictwo to bardzo interesująca propozycja dla przyszłych kandydatów na studia artystyczne. Cieszy się on dużym zainteresowaniem, ale i prestiżem, ponieważ nie każdy ma predyspozycje do tego typu studiów artystycznych. Kierunki studiów w Katowicach takie jak wzornictwo możesz studiować pna uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.
W zależności od specyfiki uczelni program kształcenia tego typu kierunku może być zróżnicowany. Siatka programowa skupia się na historii sztuki, rysunku, projektowaniu produktu, projektowaniu przemysłowym, podstawach typografii, ergonomii i wielu innych. Szereg niezbędnych przedmiotów zapewnia absolwentom gruntowne wykształcenie i rozwijanie umiejętności w zalecanym zakresie.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku wzornictwo w Katowicach nastawieni są na projektowanie nie tylko ubrań czy tekstyliów, ale także różnego rodzaju produktów czy opakowań. Studenci cenieni są na rynku pracy za kreatywność, poczucie estetyki, umiejętności projektowania czy znajomość programów komputerowych, konstrukcji i technologii niezbędnych w pracy projektanta. Mogą oni także zajmować się krytyką mody, stylizacją czy dziennikarstwem modowym.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w teatrze, telewizji, agencjach modowych, firmach odzieżowych, przy produkcjach filmowych, a także zakładają własne działalności gospodarcze. Wykształcenie przemysłowe bądź biznesowe, które studenci zyskują w ramach procesu kształcenia, pozwoli na wykorzystanie różnego rodzaju umiejętności w wielu dziedzinach zawodowych. Są to więc studia dla artystów, którzy myślą horyzontalnie i potrafią wykorzystać swoje umiejętności w różnym zakresie.
Uczelnie w Katowicach dbają o komfort studiowania swoich studentów. Z tego powodu kierunek wzornictwo możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślałeś o regularnej nauce i systematycznych spotkaniach podczas uczelnianych zajęć, idealną opcją będzie dzienny tryb studiów. Wiele osób jednak pragnie połączyć studiowanie z pracą lub innymi obowiązkami. Właśnie dlatego uczelnie oferują także zaoczny, a nawet wieczorowy sposób studiowania, który jednak wiąże się także z pracą własną i uzupełnianiem wiedzy w przypadku, gdy nie uda się zrealizować całego programu kształcenia.
 

5. Program studiów i przedmioty

Różnorodny poziom kształcenia i wizje poszczególnych uczelni odnoszące się do figury absolwenta kierunku wzornictwo sprawiają, że programy studiów są zróżnicowane. Wśród najważniejszych przedmiotów z pewnością odnaleźć można różnego rodzaju projektowanie jak na przykład projektowanie detalu, projektowanie przemysłowe, projektowanie produktu, projektowanie przestrzeni publicznej czy projektowanie biżuterii. Studenci zgłębią także tajniki wiedzy z zakresu między innymi:
 • historii sztuki,
 • konstrukcji ubioru,
 • psychofizjologii widzenia,
 • sztuk wizualnych,
 • modelowania i dokumentacji projektowej
 • i wielu innych.

 

Uczelnie w Katowicach oferują także szereg różnych specjalności, na przykład: projektowanie ubioru, projektowanie systemów komunikacji wizualnej, projektowanie przestrzeni publicznej czy projektowanie tożsamości wizualnej. Warto zweryfikować ofertę specjalizacji przewidywaną na dany rok akademicki, ponieważ zmienia się ona zależnie od zapotrzebowania.
Studenci kierunku wzornictwo w Katowicach i Gliwicach w trakcie studiów opanowują myślenie projektowe i rozwijają wrażliwość artystyczną oraz sprawność warsztatową. Absolwenci potrafią posługiwać się specjalistycznymi programami graficznymi, zdobywają niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu konstrukcyjno-technologicznego, ale i estetyki, biznesu czy ergonomii. Na każdym etapie rozwijają także sprawność manualną i kreatywność.
Ile trwają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach?

Studia na kierunku wzornictwo w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Katowicach na kierunku wzornictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia zapewnia komfort studiowania i pozwala ustalić, jak długa ścieżka kształcenia odpowiada kandydatom najbardziej. Stopień pierwszy trwa od siedmiu do ośmiu semestrów w zależności od specyfiki uczelni. Kończy się egzaminem licencjackim i zapewnia niezbędną i gruntowną wiedzę, która może być uzupełniana na studiach magisterskich. Trwają one cztery semestry.
 
Jaka praca po kierunku wzornictwo w Katowicach?

Jaka praca po kierunku wzornictwo w Katowicach?

Studenci kierunku wzornictwo w trakcie całego toku kształcenia wypracowują umiejętności odnoszące się do organizacji procesu projektowego oraz doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych. Bez problemu budują założenia projektowe, wizualizują rozwiązania oraz prezentują projekty, poprzez wcześniejsze analizy rynku. Absolwenci mogą poszczycić się znajomością najnowszych narzędzi komputerowych związanych z projektowaniem, wizualizacją, modelowaniem i prototypowaniem. Wykształcone umiejętności komunikacyjne ułatwiają zaś współpracę z partnerami w przemyśle oraz założenie własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci kierunku wzornictwo na uczelniach w Katowicach są przygotowani do prac projektowych, współpracy z samorządami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, jak i producentami różnego rodzaju. Cenieni za kreatywność i znajomość konstrukcji i technologii zatrudniani są niejednokrotnie w charakterze nie tylko projektanta, ale i stylisty, krytyka mody managera kolekcji czy dziennikarza modowego. Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach mody, teatrze, telewizji, firmach odzieżowych czy przy produkcjach filmowych.
Wiedza z zakresu prowadzenia własnej firmy, jak i mediów cyfrowych sprawia, że sylwetka absolwenta studiów artystycznych na kierunku wzornictwo jest jeszcze ciekawsza i zapewnia wiele możliwości pracy. Studenci są cenieni w różnorodnych branżach, także przemysłowych, w których oferują usługi nie tylko projektowe, ale i biznesowe. Są wykształceni zarówno artystycznie, jak i ekonomicznie oraz technicznie, a znajomość programów graficznych to tylko dodatkowy atut. Jeśli interesujesz się najnowszymi trendami, masz umiejętności plastyczne, ale także ścisły umysł, ten kierunek może być idealną opcją właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek wzornictwo w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek wzornictwo w Katowicach?

Studia artystyczne w Katowicach na kierunku wzornictwo są przeznaczony dla osób, które pragną kształcić się w zakresie wzornictwa i są zainteresowane pracą w branży projektowej. Nie jest to jednak kierunek jedynie dla pasjonatów. By studiować wzornictwo, musisz mieć ku temu odpowiednie predyspozycje. Zastanów się w takim razie i odpowiedz szczerze na kilka pytań:
 • Czy jesteś osobą kreatywną i masz głowę pełną pomysłów?
 • Czy posiadasz umiejętności plastyczne i zdolności manualne?
 • Czy szczycisz się poczuciem estetyki i interesujesz się najnowszymi trendami?

 

Jeśli wciąż twierdzisz, że to kierunek właśnie dla Ciebie, pamiętaj o tym, że obecnie znajduje się on wśród najbardziej interesujących dziedzin artystycznych. Cieszy się on także niezwykłym prestiżem, ponieważ proces rekrutacyjny związany z kierunkiem wzornictwo jest dość skomplikowany i nie każdemu udaje się go w pełni zrealizować.
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
W postępowaniu rekrutacyjnym ważne są oczywiście wyniki maturalne z takich przedmiotów jak na przykład
 • historia sztuki,
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Najważniejsze jednak jest to, by dobrze przejść egzaminy wstępne przewidziane na poszczególnych uczelniach w Katowicach. Prócz rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której będziesz zobowiązany/a zaprezentować swoje portfolio, musisz także zdać teoretyczne, a niejednokrotnie i praktyczne egzaminy wstępne. Oczywiście kolejne punkty mogą zapewnić Ci olimpiady i konkursy. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład Olimpiadę Artystyczną czy Olimpiadę z języka angielskiego.
Po internetowej rejestracji, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i zdaniu egzaminów wstępnych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, gdy tylko zapewnisz sobie miejsce na studiach w Katowicach. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zaświadczenia o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz oraz zdjęć do legitymacji. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach. Znajdziesz tam także wszystkie potrzebne informacje odnoszące się do egzaminów wstępnych i tworzenia teczki z pracami projektowo-plastycznymi.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

WZORNICTWO - ważne informacje

wzornictwo studia

studia artystyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku wzornictwo w Katowicach?

Studia artystyczne w Katowicach w zakresie wzornictwa od lat cieszą się niesłabnącą renomą.

Weronika, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyjaśnia:

Mamy wiele zajęć plenerowych i dużo warsztatów. Ukierunkowuję się na projektowanie systemów komunikacji wizualnej. Jest bardzo ciekawie, ale musisz także opanowywać programy graficzne. Polecam!

Kierunki artystyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)