Wzornictwo - Poznań

Wzornictwo - Poznań

Wzornictwo - Poznań

Studia w Poznaniu

wzornictwo

Odkryj kierunek wzornictwo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Wzornictwo studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w trybie stacjonarnym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

W czasie studiów na kierunku wzornictwo studenci nauczą się projektowania z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii i rzeźby. Poznają także zasady kompozycji brył i płaszczyzn, a także tworzenia grafiki komputerowej. W ramach kształcenia rozwiną wiedzę na temat historii sztuki, wzornictwa oraz architektury.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych i marketingowych lub studiach projektowych. Ponadto będą mogli założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym ze swoim wykształceniem.

 

czytaj dalej wszystko o Wzornictwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek wzornictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Wzornictwo w Poznaniu?

Zanim zapoznasz się z treścią tego akapitu, powinieneś wiedzieć, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od rodzaju wybranej uczelni oraz wielu innych czynników, dlatego warto systematycznie sprawdzać zasady rekrutacji, obowiązujące wybrane miejsce.

Żeby dostać się na Wzornictwo, należy przede wszystkim wykazać się dobrymi umiejętnościami artystycznymi, które zostaną ocenione przez uprawnioną ku temu komisję w czasie wstępnego egzaminu. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

WZORNICTWO POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WZORNICTWO POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

WZORNICTWO POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu

Dziś, kiedy ludzie przywiązują szczególną uwagę do wyglądu, nawet najmniejszy detal ma ogromne znaczenie. W dobie Internetu, możemy czerpać inspiracje ze światowych wybiegów mody, gwiazd czy nawet innych kultur. To, jak wyglądamy, determinuje postrzeganie nas przez innych – wiele elementów garderoby, kiedyś uważane za niestosowne, teraz nikogo nie dziwi.

Świat mody jest tak bardzo obszerny, że konieczni są w nim nauczyciele – mistrzowie. Coraz częściej bowiem, ten kierunek studiów ma swoich odbiorców – wizja dobrze płatnej i ciekawej pracy, jest dla wielu młodych ludzi kluczowa. Nowe koncepty, wizje i artyzm – to tylko niektóre pojęcia, którymi można określać wzornictwo.

Nieograniczone połączenia i spojrzenie na świat mody, pobudza tylko wyobraźnię młodych adeptów tego kierunku. Uczelnie więc, dobierając swoje programy, kładą nacisk na profesjonalizm i otwartość na sztukę. Większość artystycznych szkół wyższych w Polsce jest nastawiona na kształcenie interdyscyplinarne. Tak samo jest w Poznaniu.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Student tego kierunku dowie się jak pracować z materiałem i formą, jak zaprojektować i zrealizować swój pomysł. Będzie także wiedział, czym jest perspektywa i głębia. Nieodzowną częścią tych studiów będzie historia sztuki, a wraz z nią wiedza o zmieniających się standardach modowych, kontekstów czy charakterystycznych dla danego okresu dziedzin sztuki.

Student pozna techniki i technologie, ułatwiające pracę projektanta, oraz umożliwiające mu oddanie artystycznego wyrazu swoim dziełom. Ponadto, słuchacz tego kierunku pozna światowej sławy twórców, najsłynniejszych artystów, a przede wszystkim ich trendy i kierunki w sztuce.

 

Umiejętności

Dzięki tym studiom, absolwent będzie potrafił tworzyć swoje własne kompozycje modowe i artystyczne, a wiedzę uzyskaną w trakcie kształcenia, będzie umiał wykorzystać w praktyce. Studia nauczą go działać nieszablonowo, myśleć w sposób niestandardowy.

Student tego kierunku będzie wiedział, jak pracować autonomicznie, potrafiąc podejmować samodzielne decyzje. Nie przeszkodzi mu to jednak w ewentualnej pracy w zespole profesjonalistów i dzielić się swoimi doświadczeniami artystycznymi.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent wzornictwa, mimo ukończonych studiów będzie miał świadomość konieczności ciągłego uczenia się i dokształcania. Studia pokażą mu drogę, która jedynie da mu początek do samodzielnego rozwinięcia skrzydeł.

Uzyskana wiedza, będzie przepustką do kariery projektanta mody, a zebrane informacje, będą mogły być dalej wykorzystywane w procesie twórczym i projektowym. Ponadto, absolwent wzornictwa będzie wiedział jak zorganizować sobie pracę, by ta był jak najbardziej wydajna, nie zakłócając przy tym swoich zasobów emocjonalnych, wyobraźni i intuicji.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku wzornictwo w Poznaniu jest tak przygotowany, by absolwent po ukończeniu szkoły wyższej miał elementarną wiedzę z jej zakresu. Po opuszczeniu murów uczelni, absolwent nie powinien mieć trudności ze znalezieniem pracy w swoim kierunku – wiedza, którą student zdobędzie, będzie ugruntowywała jego pozycję na rynku pracy.

Należy w tym miejscu powiedzieć, że studia te są interdyscyplinarne, co oznacza, że student nie tylko będzie poznawał tajniki krawiectwa, materiałów i wzorów, ale także dowie się o historii sztuki, filozofii czy malarstwie. Po studiach, wiedza ta powinna być uporządkowana i dawać w młodym człowieku poczucie profesjonalizmu.

 

W programie studiów na kierunku kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia ubioru
 • Projektowanie ubioru
 • Podstawy plastycznego kształtowania form
 • Realizacje akcesoriów
 • Akcent plastyczny w projektowaniu

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Student tego kierunku powinien odznaczać się niezwykłą wrażliwością i poczuciem estetyki. W trakcie studiów, będzie to element nieodzowny, by móc tworzyć i projektować własne dzieła. Ponadto, dobrze byłoby, gdyby kandydat na te studia interesował się modą – wiedział, jakie standardy w modzie obowiązywały kiedyś, a jakie teraz.

Ważne jest także, by maszyna do szycia nie była mu obca, a małe obróbki krawieckie były dla niego przyjemnością, a nie wyzwaniem. Pomocna będzie także ponadprzeciętna wyobraźnia – często w historii bywały takie przypadki, że to, co dla ludzi współczesnych było czymś nowym i niezrozumiałym, później było odbierane jako pewna norma.

Studia artystyczne w Poznaniu są interdyscyplinarne, co oznacza, że można podzielić je na dwa uzupełniające się bloki zajęć. Pierwszy – ten kierunkowy, to taki, w którym student będzie mógł oddać się własnej wyobraźni, pogłębi posiadaną już wiedzę oraz podeprze i rozwinie zdolności artystyczne. Drugi – ten bardziej techniczny, to nauka fachu krawieckiego. Kandydat na te studia musi interesować się nie tylko najnowszymi trendami, ale pamiętać o historii mody, a także być otwarty na nowości.

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu

Studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Wzornictwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, podobnie jak większość istniejących kierunków studiów. Studia pierwszego stopnia zobowiążą studenta do poświęcenia trzech lat na ich ukończenie. 

Na ukończenie studiów magisterskich będzie należało przeznaczyć tyle czasu, aby łączny wynosił pięć lat. W praktyce oznacza to, że licencjaci będą musieli studiować kolejne dwa lata, aby zapewnić sobie jeszcze szersze perspektywy zawodowe oraz szansę na dalszy rozwój osobisty.

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek wzornictwo w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo w Poznaniu

Aby podjąć studia w Poznaniu na kierunku wzornictwo, należy najpierw dobrze zorientować się, jak wygląda rekrutacja na te studia. Należy w tym miejscu powiedzieć, że zwykle jest to rekrutacja dwuetapowa – pierwszy etap – ten bardziej standardowy, to oczywiście zdanie egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem.

Kolejny etap to egzamin praktyczny – czyli wykonanie wybranego projektu w terminie odgórnie ustalonym przez uczelnie. Na tym etapie najważniejsze jest wykazanie się talentem malarskim – bez tego, dostać się na artystyczne studia będzie trudno.

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja na ten kierunek studiów jest dwuetapowa – pierwszy etap to rejestracja kandydata na stronie internetowej wybranej uczelni, uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz zdanie egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem. Kolejny – ten praktyczny, to wykonanie wybranego przez siebie projektu w terminie ustalonym przez uczelnię.

Zalecamy jednak sprawdzić zasady rekrutacji osobiście, na stronach internetowych wybranej szkoły wyższej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najczęściej przedmioty, które są brane pod uwagę na ten kierunek studiów, to matematyka oraz nowożytny język obcy. Jeśli kandydat planuje podjąć kształcenie na wzornictwie, powinien rozważyć zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Udział w olimpiadzie przedmiotowej – dla laureata bądź finalisty, da w tym miejscu gwarancję pojawienia się na liście studentów wzornictwa.

 

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć na wybraną przez siebie uczelnię artystyczną, to:

 • oryginał świadectwa maturalnego,
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 • formularz osobowy,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo w Poznaniu?

Ukończony kierunek da przeszłemu absolwentowi olbrzymie możliwości zawodowe – zarówno pod względem artystycznym jak i bytowym. Wzornictwo bowiem, przygotuje studenta do przyszłej pracy interdyscyplinarnie – absolwent tego kierunku nie będzie miał wiedzy jedynie teoretycznej – praktyczne ćwiczenia dadzą mu fach i rzetelność swoich umiejętności.

Z pewnością, docenią to przyszli pracodawcy. Po tym kierunku, można realizować się na wielu płaszczyznach: oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy, to biura projektowe lub architektoniczne, które w otwartymi ramionami powitają w swoich szeregach absolwentów wzornictwa. Wybitni ludzie z otwartym umysłem, to przecież narybek, którego takie miejsca poszukują – artystyczne podejścia i koncepty wykorzystywane w projektach użytkowych, komercyjnych czy prywatnych to coś, czego wciąż brakuje.

Kolejnym miejscem, w którym można ubiegać się o pracę po wzornictwie, będą teatry, muzea, filharmonie lub opery. W każdym z tych miejsc najważniejsze jest poczucie estetyki oraz odbiór sztuki przez widza lub słuchacza. Tylko doświadczony wzornik może poradzić sobie z takim wyzwaniem. Dla tych nieco bardziej przedsiębiorczych jest jeszcze inna droga – otwarcie własnego studia bądź atelier. Tylko w takim miejscu absolwent wzornictwa będzie mógł dać nieograniczony upust swojemu talentowi, a własna praca może przynosić mu nie tylko dostatnie życie, ale także rozpoznawalność i renomę.

Jeśli jednak obawiasz się tak dużej odpowiedzialności, a zakładanie firmy nie jest dla ciebie – polecamy rozejrzeć się za pracą w istniejących już studiach i salonach modowych. Często starsi koledzy mogą pomóc w rozpostarciu skrzydeł, kiedy świeżo upieczony absolwent wzornictwa nie jest jeszcze pewny siebie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku wzornictwo

Możliwości jest wiele, a wybór należy tylko do przyszłego absolwenta. Czy wybierze drogę indywidualną, radząc sobie przy tym z dość przyziemnymi sprawami, takimi jak choćby czynsz, czy pójdzie w świat jako specjalista teatralny – wybór ten powinien być podyktowany jedynie umiejętnościami i wyobraźnią.

Ośrodki kulturalne, projektowe i architektoniczne, stają przed wybitnymi absolwentami tego kierunku otworem, a miejsc pracy w tych miejscach wciąż przybywa. Wszystko zależy więc od możliwości kandydata.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku wzornictwo

 • Projektant
 • Specjalista ds. designu
 • Kreator
 • Asystent teatralny

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu?

Podjęcie decyzji w kwestii wyboru swojej ścieżki edukacyjnej, która będzie miała bardzo istotny wpływ na przyszłe życie, jest nieodłącznym elementem istnienia każdego człowieka. Niestety bardzo często wybór ten jest trudny. Opinie starszych kolegów z pewnością okażą się użyteczne dla większości.

Małgorzata, studentka pierwszego roku Wzornictwa w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze chciałam związać swoją przyszłość z artystycznym kierunkiem, który pozwoli doskonalić mój talent, a jednocześnie zagwarantuje możliwość godnego życia. Wybór był prosty, padło na Wzornictwo w Poznaniu. Mimo, że nauka jest czasem ciężka, to niczego nie żałuję.”

Popularne kierunki artystyczne w Poznaniu

Kierunki artystyczne w Poznaniu

animacja
mediaworking
rzeźba
Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK WZORNICTWO

Komentarze (0)