Biotechnologia - Katowice i woj. śląskie

Biotechnologia - Katowice i woj. śląskie

Biotechnologia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Biotechnologia

Odkryj kierunek Biotechnologia w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Studia na kierunku biotechnologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Biotechnologia +

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Chemiczny PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Katowicach?

Kierunek biotechnologia w Katowicach to studia, które cieszą się niesłabnącą popularnością i renomą. Na jedno miejsce jest zawsze wielu kandydatów, dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych.
W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka
Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich rozważyć należy przede wszystkim: biologię, chemię, fizykę z astronomią, informatykę, matematykę. Przedmioty te są niezbędne, jeśli chcesz sobie poradzić bez problemu na tego typu studiach technicznych.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku biotechnologia można realizować w sposób stacjonarny. Dzienny tryb kształcenia wpływa na zdobywanie wiedzy w sposób regularny, a także umożliwia podjęcie dużej ilości godzin praktyki zawodowej. Dążąc do komfortu studentów, uczelnie w Katowicach na ogół przewidują także tryb niestacjonarny dla osób, które nie mają czasu studiować dziennie. Tryb zaoczny nawet na uczelniach publicznych jest płatny i nie gwarantuje zrealizowania zaplanowanego programu kształcenia w całości, co wiąże się z samodzielnym dokształcaniem.
 
 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która wykorzystuje układy biologiczne i organizmy żywe na szeroką skalę przemysłową. Większość z nas lubi piwo. Piwo to jeden z najprostszych przykładów zastosowania biotechnologii w jego powstawaniu, ponieważ wykorzystuje się w nim fermentację cukrów prostych dzięki drożdżom. Biotechnologia to aktualnie bardzo ważna dziedzina, która wpływa innowacyjnie na rozwijanie się przemysłu czy branży medycznej.
Idealny kandydat na studia biologiczne w dziedzinie biotechnologii musi wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią, chemią i fizyką. Są to absolutne podstawy, które pomogą Ci zrozumieć procesy biotechnologiczne i przyczynią się do rozwijania w tej dziedzinie. Pamiętaj także, że biotechnologia to niejako kierunek twórczy, dlatego nie zapominaj o swojej kreatywności i nie bój się wykorzystywać swoich pomysłów przy korzystaniu z najnowszych technologii, które mogą odmienić współczesny świat.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biotehnologia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Biotechnologia to bardzo innowacyjny kierunek, cieszący się w ostatnich latach dużą popularnością. Studia biologiczne w Katowicach można realizować na na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Przez wzgląd na różną specyfikę uczelni możesz spodziewać się różnorodności w programie studiów.
Program kształcenia poszczególnych uczelni zawiera niezbędne przedmioty, które przysłużą się studentom do zdobycia gruntownej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk biologiczno-chemiczno-fizycznych i technologicznych. W siatce zajęciowej znajdziesz na przykład: chemię organiczną, biologię komórki, podstawy biotechnologii mikroorganizmów, toksykologia, mechanizmy rozwoju roślin i zwierząt i wiele innych. Prześledź programy zajęć poszczególnych uczelni i zdecyduj, która opcja jest dla Ciebie najlepsza.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku biotechnologia w Katowicach zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu rozumienia procesów i zjawisk występujących w organizmach żywych czy też tworzonych przez nie systemach, ale także potrafią podejmować racjonalne działania, które przysłużą się wytwarzaniu biotechnologicznych produktów, wykonywaniu analiz jakościowych, ochronie środowiska naturalnego i wiele innych.
Absolwenci znajdują pracę w przemyśle biotechnologicznym i innych pokrewnych, pracują w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, potrafią obsługiwać aparaturę badawczą i urządzenia technologiczne, wykonują podstawową analitykę i prace badawcze przy wykorzystaniu materiału biologicznego. Prowadzą także różne eksperymenty i procesy, które dążą do otrzymania produktów o pożądanych cechach. Kierunki studiów w Katowicach oferują bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy.
 

5. Program studiów i przedmioty

Oferty studiów poszczególnych uczelni znajdziesz na ich stronach internetowych. Nim rozpoczniesz proces rekrutacyjny, warto się z nimi zapoznać.
Program studiów nastawiony jest na gruntowną wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, informatyki, a także języków obcych, których znajomość pozwala na kontakt z firmami zagranicznymi i pracę na arenie międzynarodowej. Wśród najważniejszych przedmiotów znaleźć można na przykład:
 • metody badań terenowych,
 • analiza genetyczna,
 • immunologia,
 • wprowadzenie do patofizjologii
 • i wiele innych.

 

W zależności od specyfiki uczelni na kierunku biotechnologia możesz także wybrać różne specjalności, na przykład: biotechnologię środowiska, biotechnologię przemysłową czy biotechnologię medyczną. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Katowicach, ponieważ ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów.
Absolwenci kierunku zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu mikrobiologii, genetyki, biochemii, bioinformatyki, biofizyki i wielu innych. Podczas całego toku kształcenia zapoznawani są z transportem masy i ciepła, inżynierią reaktorów, procesami biokatalizy i biotransformacji oraz z metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych.
Absolwenci rozumieją procesy i zjawiska występujące w organizmach żywych i tworzone przez nie systemy. Zdobyte umiejętności sprowadzają się do stosowania technik, które umożliwiają selekcję i modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz do projektowania i eksploatowania obiektów inżynierskich służących ochronie środowiska (na przykład oczyszczalnie czy biogazownie).
Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Katowicach?

Studia na kierunku biotechnologia w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia biologiczne w Katowicach na kierunku biotechnologia możesz realizować na pierwszym lub drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia jest rozsądną i komfortową wizją studiowania, zwłaszcza jeśli dany kandydat swoją edukację na studiach biotechnologicznych chce zakończyć po pierwszym stopniu.
Pierwszy stopień trwa od sześciu do siedmiu semestrów i w zależności od specyfiki uczelni kończy się egzaminem licencjackim bądź inżynierskim. Ukończenie pierwszego stopnia, który zapewnia niezbędną i podstawową wiedzę z zakresu nauk biologiczno-chemicznych i technologicznych pozwala rozpocząć absolwentom pracę w zawodzenie.
Stopień drugi trwa od trzech do czterech semestrów i kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie są studiami uzupełniającymi w stosunku do studiów licencjackich bądź inżynierskich. Stopień drugi na studiach biotechnologicznych może także rozpocząć absolwent innych studiów biologicznych, technicznych czy inżynierskich.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Katowicach?

Studia biologiczne na kierunku biotechnologia w Katowicach to bardzo popularny, a przez wielu uznawana także za prestiżowy kierunek, który wprowadza nowoczesne zmiany w systemie środowiska, przemysłu czy medycyny. Idealni kandydaci na tego typu studia powinni:
 • mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych;
 • interesować się bioróżnorodnością świata żywego;
 • mieć umysł twórczy, który wpłynie na pomysłowe wykorzystywanie technologii w branży biologiczno-chemicznej.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli posiadasz te cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce na studia biologiczne jest wielu kandydatów. Z tego powodu musisz zadbać o jak najlepsze wyniki maturalne z takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka, język obcy. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, by zdobyć jak najwięcej punktów w systemie rekrutacyjnym.
Twoje szanse wzrosną, jeśli będziesz finalistą bądź laureatem konkursów lub olimpiad. Osoby, które zajmują wysokie pozycje na różnych szczeblach w tego typu starciach zapewniają sobie najwyższe wyniki. Rozważyć warto na przykład Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych lub Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach bądź olimpiadach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Katowicach i Gliwicach.
Jaka praca po kierunku biotechnologia w Katowicach?

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Katowicach?

Studenci podczas całego procesu kształcenia uczą się jak korzystać z baz danych, środków audiowizualnych czy specjalistycznych programów komputerowych, które pozwalają na podjęcie pracy, wymagającej opanowania podstawowej wiedzy z zakresu biologii i biotechnologii. Dzięki temu absolwenci podejmują pracę naukowo-badawczą, w przemyśle biotechnologicznym, stacjach hodowli roślin, firmach farmaceutycznych, zakładach gospodarki komunalnej czy też urzędach związanych z diagnostyką molekularną materiału roślinnego i mikrobiologicznego, z oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, przetwarzaniem i kontrolą środków leczniczych, spożywczych, bioremediacją gruntów i wiele innych. Absolwenci działają także na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji także w aspekcie środowiskowym.
Absolwenci kierunku biotechnologia w Katowicach są cennym nabytkiem jako pracownicy w laboratoriach, instytucjach badawczych, ośrodkach medycznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, w ochronie środowiska, gospodarce obiegu zamkniętego, centrach bioinformatycznych i informatycznych. Wielu z nich pracuje w instytucjach, które zajmują się badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną, analizą dużych zbiorów danych, otrzymywaniem bioproduktów, modelowaniem bioprocesów, a także prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji.
Absolwenci pracują w przemyśle biotechnologicznym i innych przemysłach pokrewnych lub w laboratoriach badawczych, diagnostycznych i kontrolnych. Potrafią obsługiwać aparaturę badawczą i urządzenia technologiczne, projektować i prowadzić eksperymenty, prowadzić badania w zakresie biotechnologii, projektować i prowadzić procesy ukierunkowane na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, opracowywać i optymalizować procesy biotechnologiczne, wykonywać analitykę i badania z użyciem materiału biologicznego.

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Katowicach?

Studia w Katowicach w dziedzinie biotechnologii to jeden z najbardziej popularnych kierunków technicznych ostatnich lat.

Marcin, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

To bardzo ważna dziedzina nauki, wiąże się jednak z dużą ilością pracy. Specjalizuję się w biotechnologii przemysłowej. Jest dużo wykładów i laboratoriów. Mnie się bardzo podoba. Polecam.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)