Prawo w biznesie - Bydgoszcz

Prawo w biznesie - Bydgoszcz

Prawo w biznesie - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku prawo w biznesie

Odkryj kierunek prawo w biznesie w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo w biznesie studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku prawo w biznesie w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawo w biznesie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3300 zł do 3350 zł za pierwszy rok studiów.

 

Prawo w biznesie w Bydgoszczy to nowoczesny kierunek studiów, który wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję nabyć wiedzę, kompetencje i umiejętności, które dają perspektywy na pracę w dziedzinie prawa w kontekście prowadzenia i obsługi prawnej biznesu. Uczęszczają także na praktyki zawodowe.

Absolwenci studiów prawniczych w tym zakresie zatrudniani są w firmach i instytucjach, wymagających wiedzy z zakresu prawa w biznesie. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza jest niezbędna w przypadku każdego rodzaju działalności: zarówno wytwórczej, budowlanej, jak i handlowej oraz usługowej.

 

czytaj dalej wszystko o Prawo w biznesie - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek prawo w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo w biznesie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu swojej przygody z prawem, powinni jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. W przypadku prestiżowych kierunków liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc.

Twoją jedyną bronią będą jak najlepsze wyniki matur. Studia w Bydgoszczy kształcą bardzo dobrych prawników, więc aby stać się jednym z nich musisz już dziś zacząć naukę z przedmiotów takich jak historia, WOS oraz język polski.

Oprócz tego warto skupić się także na nauce dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego, ponieważ jego doskonała znajomość pozwoli ci także na owocną pracę na arenie międzynarodowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w biznesie w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W BIZNESIE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W BIZNESIE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PRAWO W BIZNESIE BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Bydgoszczy?

1. Dla kogo ten kierunek

Studia prawnicze posiadają wielowiekową tradycję i wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród abiturientów szkół średnich. Co tak tłumnie przyciąga osoby zainteresowane? Prestiż i związane z nim społeczne zaufanie? Praca, odpowiadająca wykształceniu? Jedno jest pewne – studia na kierunku prawo w biznesie od zawsze utożsamiane są z tym, co elitarne. Prawnicy bowiem stanowią jedną z najpotężniejszych grup zawodowych, to oni ustalają normy i dyrektywy, wyznaczają standardy zachowań społecznych oraz stoją na straży porządku.

Osoby, które poważnie myślą o kształceniu na takim kierunku, powinny szczególną sympatią darzyć nauki humanistyczne. Jeżeli zatem nie boisz się intelektualnych wyzwań to studia na tym kierunku są dla ciebie stworzone.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w biznesie w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Dziś właściwie każde miasto akademickie ma w swojej ofercie studia prawnicze. Nie na każdej uczelni jednak możesz rozpocząć naukę na tym renomowanym kierunku. 

Program nauczania na studiach prawniczych musi obejmować wiele skomplikowanych aspektów. Studenci, którzy decydują się na poszerzanie wiedzy na tym kierunku, muszą mieć świadomość, że jest to wymagający profil kształcenia. Przedmioty, z którymi będą się stykać na co dzień, obejmują wszystkie odmiany prawa. W tok nauczania wpisane są również zagadnienia związane z prawoznawstwem, historią państwowości, czy elementy ekonomii. Przyszli prawnicy muszą otrzymać szerokie wykształcenie, dzięki któremu będą mogli wzbudzać społeczne zaufanie.

 

4. Praca po studiach

Studia na kierunku prawo w biznesie cieszą się dużym zainteresowań nie tylko ze względu na prestiż. Każda osoba, która wybiera studia wyższe, zastanawia się przede wszystkim, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zawodowe. A warto podkreślić, że pomyślne ukończenie studiów prawniczych daje gwarant stabilnego zatrudnienia.

Studia prawnicze pozwalają także na zatrudnienie w urzędach, organach administracji samorządowej i rządowej. Osoby, które wykonują swój zawód z powołaniem mogą podejmować współpracę z różnorodnymi organizacjami pożytku publicznego. Absolwenci tego kierunku mogą również znaleźć pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach prywatnych oraz publicznych na stanowisku in-house lawyera, który zajmuje się obsługą prawną danej firmy. Jedno jest pewne – przed prawnikami zawsze rozciągają się szerokie perspektywy zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku prawo w biznesie w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku prawo w biznesie w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Prawo w biznesie w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak prawo w biznesie możemy zaliczyć do dwustopniowego grona i tak jak większość kierunków w Polsce możesz ukończyć z dyplomem już po trzech latach nauki.

 

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Studia prawnicze tak chętnie wybierane są przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Uczelnie w Bydgoszczy robią wszystko, by wykształcić najlepszych absolewentó, którzy będą godnie reprezentować interesy swoich klientów lub pracodawców.

Prawnicy mogą realizować się w miejscach pracy takich jak:

 • urzędy;
 • organizacje samorządowe;
 • korporacje i przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe;
 • fundacje;
 • kancelarie;
 • biura doradcze itd.

 

Od jakiegoś czasu dużą popularnością cieszy się zawód in-hause-layera, który zajmuje się wewnętrznymi kwestiami prawnymi danego przedsiębiorstwa. Jest to praca stabilna, dająca trochę wytchnienia od zgiełku pracy w dużej kancelarii. Prawnik wewnętrzny dba o interesy prawne korporacji oraz jej reprezentantem. Dzięki takiej pracy, może on równocześnie wzbogacać swoje kwalifikacje biznesowe, co daje dodatkowe korzyści. Jak widzisz - drzwi zawodowego rozwoju stoją przed przyszłymi prawnikami otworem.

Gdzie studiować na kierunku prawo w biznesie w Bydgoszczy?

Prawo w biznesie studia w Bydgoszczy - uczelnie:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w biznesie w Bydgoszczy?

Studia w Bydgoszczy na kierunku prawo w biznesie nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej – trzeba to sobie uświadomić na samym początku. Osoby, które wybierają studia prawnicze, powinna cechować prawdziwa pasja nauki i wewnętrzne poczucie powołania związane z wykonywaniem tego odpowiedzialnego zawodu. Jeżeli chcesz stać się jedną z osób, która rozpoczyna studia w Bydgoszczy, zastanów się, czy odnajdujesz w sobie te cechy:

 • otwarty umysł;
 • zamiłowanie do nauki historii oraz WOS-u;
 • analityczność;
 • skrupulatność.

Oczywiście to jedynie przykłady cech, które powinny towarzyszyć każdemu przyszłemu prawnikowi. By stać się studentem tego wymagającego kierunku powinieneś jednak przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej, ponieważ to wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości stanowić będą jedyne odzwierciedlenie twoich umiejętności. Podczas rekrutacji na studia na kierunek prawo uwzględnia się na ogół przedmioty takie jak: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet geografia i matematyka. Zastanów się, które z obszary wiedzy będziesz mógł wykorzystać podczas dalszych etapów edukacji. Pamiętaj również, że na studia prawnicze jest zawsze więcej kandydatów niż utworzonych miejsc, więc swoje przygotowania zacznij już dziś.

Jeżeli twoje zainteresowania wykraczają poza mury szkoły średniej, rozważ wzięcie w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla wyjątkowo ambitnych osób, warto jednak o niej pomyśleć, ponieważ laureaci i finaliści na szczeblu ogólnopolskim mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów prawniczych pomyśl o:

 • Olimpiadzie Historycznej;
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

Nie zapomnij także o terminowym uiszczeniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych, ponieważ to od nich będzie zależało rozważenie twojej kandydatury. Twoim pierwszym krokiem po znalezieniu się na listach osób przyjętych będzie złożenie świadectwa maturalnego, zdjęć do legitymacji oraz skanów dowodu.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

PRAWO W BIZNESIE - ważne informacje

prawo w biznesie studia

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Bydgoszczy?

Studia prawnicze gwarantują nie tylko elitarne wykształcenie, lecz przede wszystkim satysfakcjonującą pracę.

Monika, studentka piątego roku, mówi:

Do studiów na tym kierunku przygotowywałam się już w połowie liceum. Wiedziałam, że na początku będzie mi ciężko, po czasie jednak nauka zaczęła mi sprawiać satysfakcję. Polecam te studia osobom, które nie boją się wyzwań.

Kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

 

 

Komentarze (0)